HOTĂRÂRE nr. 423 din 29 martie 2006privind suplimentarea parcului normat de mijloace de transport pentru desfăşurarea activităţilor specifice ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 10 aprilie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se suplimentează parcul normat de mijloace de transport pentru desfăşurarea activităţilor specifice ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu un autoturism destinat activităţilor desfăşurate în cadrul Programului PHARE.  +  Articolul 2Consumul lunar normat de carburanţi pentru autoturismul prevăzut la art. 1 este de 300 litri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 29 martie 2006.Nr. 423.------------