LEGE nr. 71 din 23 martie 2006privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor în timpul transportului internaţional (revizuită), semnată la Chişinău la 6 noiembrie 2003
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 7 aprilie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Convenţia europeană pentru protecţia animalelor în timpul transportului internaţional (revizuită), semnată la Chişinău la 6 noiembrie 2003.  +  Articolul 2România denunţă Convenţia europeană privind protecţia animalelor în transport internaţional, deschisă spre semnare la Paris la 13 decembrie 1968, la care România a aderat prin Hotărârea Guvernului nr. 267/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 22 mai 1991.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 23 martie 2006.Nr. 71.CONVENTIE 06/11/2003