LEGE nr. 64 din 22 martie 2006privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2005 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 49 din 18 august 2005 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, adoptată în temeiul art. 1 pct. IX.1 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 26 august 2005, cu următoarea modificare și completare:– La articolul I punctul 1, alineatul (3^1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:(3^1) Institutul Național de Statistică este condus de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de trei vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru. Fiecare vicepreședinte răspunde de unul dintre următoarele domenii:a) activitatea de integrare europeană;b) coordonarea activității de statistică economică și socială;c) coordonarea infrastructurii statistice.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DANIELA POPA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 22 martie 2006.Nr. 64.------