HOTĂRÎRE Nr. 524 din 14 iulie 1995privind acordarea unui ajutor umanitar gratuit Republicii Albania constind în 10 mii tone grîu de panificatie
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 17 iulie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se acorda ajutor umanitar gratuit Republicii Albania constind în 10 mii tone grîu de panificatie din rezervele materiale naţionale.  +  Articolul 2Se aprobă scoaterea definitivă, cu titlu gratuit, din rezervele materiale naţionale a cantităţii de 10 mii tone grîu de panificatie, inclusiv transportul până la Portul Durres.  +  Articolul 3Derularea cantităţii de 10 mii tone grîu se va face de Regia Autonomă "Romcereal" pe bază de contract de comision cu Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale.  +  Articolul 4Reîntregirea stocului - rezerva materială naţionala - la produsul grîu se va face de către Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale, din recolta anului 1995, cu finanţare din sumele constituite potrivit art. 8 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Administraţia Naţionala a RezervelorMateriale,general-locotenent Constantin Dinca,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Marin Mitris,secretar de stat,Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Valeriu Tabara-----------------