DECIZIE nr. 277 din 14 martie 2006privind aprobarea Codului tehnic al gazelor naturale comprimate pentru vehicule
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 28 martie 2006    Având în vedere prevederile art. 8 lit. d) şi ale art. 75 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se aprobă Codul tehnic al gazelor naturale comprimate pentru vehicule, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat şi Regiei Autonome "Registrul Auto Roman", precum şi agenţii economici care desfăşoară activităţi de producere, depozitare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale comprimate pentru vehicule şi persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi în acest domeniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.  +  Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,Ştefan CosmeanuBucureşti, 14 martie 2006.Nr. 277.  +  AnexăCOD TEH.GZ 14/03/2006