HOTĂRÎRE Nr. 502 din 10 iulie 1995privind normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi la Ministerul Afacerilor Externe
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 17 iulie 1995  În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994, aprobată prin Legea nr. 13/1995,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Normele de dotare cu autoturisme şi mijloace de transport pentru activităţile specifice desfăşurate de Ministerul Afacerilor Externe sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Normele de dotare cu autoturisme şi mijloace de transport pentru activităţile desfăşurate în cadrul misiunilor diplomatice ale României acreditate în străinătate sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Consumul lunar normat de carburant este cel prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Orice dispoziţie contrară prezentei hotărâri se abroga.p. PRIM-MINISTRUDAN MIRCEA POPESCU,ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei socialeContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel Melescanup. Ministru de stat, ministrul finanţelor, Nicolae Constantinescu,secretar de stat  +  Anexa I MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE NORME DE DOTARE cu autoturisme şi mijloace de transport pentru activităţile specifice desfăşurate de Ministerul Afacerilor Externe
         
    Nr. crt.Baza de calculNormativ
    1.Activităţi de protocol - prezentarea la Preşedintele României a scrisorilor de acreditare de către şefii misiunilor diplomatice străine, vizitele delegaţiilor oficiale, însoţirea demnitarilor români şi străini pe timpul prezenţei în România8 autoturisme
    1 microbuz
    2.Activităţi consulare (vize pentru personalul propriu depunerea documentelor şi ridicarea corespondenţei speciale)4 autoturisme
    3.Activităţi de distribuire şi de preluare a corespondenţei destinate Ministerului Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice române din străinătate şi autorităţilor române3 autoturisme
    4.Activităţi de expediţii speciale şi vamă, aprovizionarea misiunilor diplomatice române din străinătate, servicii administrative şi logistice3 autoturisme break
    3 autoturisme de teren
    1 autocamion
    2 microbuze
    5.Autoturisme de serviciu pentru preluarea presei zilnice, a tipăriturilor şi materialelor de propagandă destinate misiunilor diplomatice române şi oficiilor consulare, altor reprezentanţe din străinătate2 autoturisme break
    6.Activităţi de transport special şi alte activităţi specifice Ministerului Afacerilor Externe1 microbuz
    1 autoturism de oraş
    1 autoturism de teren
   +  Anexa II MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE NORME DE DOTARE cu autoturisme şi mijloace de transport pentru activităţile desfăşurate în cadrul misiunilor diplomatice ale României acreditate în străinătate
         
    Nr. crt.Baza de calculNormativ (limita maximă)
    1.Şef misiune1 autoturism/persoană
    2.Locţiitor şef misiune1 autoturism/persoană
    3.Consilier, responsabil cu probleme economice1 autoturism/persoana
    4.Diplomaţi1 autoturism/2 persoane
    5.Personal tehnico-administrativ şi activităţi logistice (preluarea corespondenţei speciale şi a coletelor expediate din centrală, transport curieri şi delegaţii guvernamentale, parlamentare ministeriale şi ale altor organisme de stat, aflate în tranzit sau care participă la lucrările diferitelor organisme (O.N.U., N.A.T.O., C.S.C.E., C.E., U.E. etc) şi altele asemenea1 microbuz/misiune*)
    1 autoturism break/ misiune**)
    1 autoturism/misiune**)
  Notă *) Linii terminale TAROM şi alte companii de transport aerian româneşti (maximum 45 de microbuze). Notă **) Autoturismele pot fi redistribuite de către Ministerul Afacerilor Externe de la o misiune la lata, cu obligativitatea încadrării în numărul normat pe total misiuni.
   +  Anexa III MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE NORMATIV privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturisme şi mijloace de transport
         
    Nr. crt.Baza de calculNormativ mediu*) (litri/lună/vehicul)
    1.Activităţile specifice desfăşurate de Ministerul Afacerilor Externe300
    2.Activităţile desfăşurate în cadrul misiunilor diplomatice ale României acreditate în străinătate300
  Notă *) Nu se considera depăşiri la consumul normat de carburanţi pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat pentru reprezentantele Ministerului Afacerilor Externe în străinătate.-------