ORDIN nr. 3.418 din 13 martie 2006privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiilor de inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar de la inspectoratele şcolare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 24 martie 2006    ___________NOTĂ (CTCE)RECTIFICAREA publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006 precizează:- la numărul ordinului, în loc de: "Nr. 3.518" se va citi: "Nr. 3.418"În temeiul art. 142, art. 143 alin. (1) şi (2) şi al art. 144 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 25, 26, 28, 29, 30 şi 31 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiilor de inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar de la inspectoratele şcolare, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.958/1999 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru funcţiile de inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar.  +  Articolul 3Direcţia generală managementul resurselor umane din Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi inspectoratele şcolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei şi cercetării,Mihail HărdăuBucureşti, 13 martie 2006.Nr. 3.518.  +  AnexăMETODOLOGIE 13/03/2006