STATUTUL din 4 decembrie 1990a personalului aeronautic din aviatia militara a României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 5 decembrie 1990     +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Prezentul statut defineste activităţile aeronautice militare, personalul aeronautic din aviatia militara, indatoririle şi drepturile acestuia.  +  Articolul 2Personalul aeronautic din aviatia militara îşi desfăşoară activitatea în scopul apararii spatiului aerian al tarii, mentinerii cu orice pret a integritatii teritoriale a patriei, independentei şi suveranităţii naţionale.  +  Articolul 3Personalul aeronautic din aviatia militara trebuie să aibă o înaltă constiinta patriotica şi conduita morala demna, se dea dovadă de disciplina ferma, sa dobindeasca o temeinica pregatire profesionala, astfel incit activităţile aeronautice să se desfăşoare cu eficienta şi în siguranţa pentru indeplinirea misiunilor ce-i revin în timp de pace şi de campanie, conform cu legile tarii şi reglementarile aeronautice.  +  Articolul 4Activităţile aeronautice militare cuprind: a) planificarea, dirijarea, controlul şi coordonarea zborului aeronavelor militare româneşti, precum şi a celor straine primite în responsabilitate în spatiul aerian al României de către organele militare de dirijare, control şi coordonare a zborurilor; b) organizarea, pregătirea şi executarea zborurilor cu aeronave militare şi a parasutistilor în scopuri militare; c) planificarea, organizarea, executarea şi controlul asigurarii tehnice de aviatie a zborurilor cu aeronave militare şi asigurarii tehnice a parasutistilor în scopuri militare; d) planificarea, organizarea, executarea, controlul şi receptia activităţilor de proiectare, probare, fabricare, modernizare, reparare şi testare a tehnicii aeronautice militare; e) planificarea, organizarea, executarea şi controlul asigurarii tehnice de transmisiuni aeronautice militare şi protectia navigatiei aeriene cu aeronave militare; f) colectarea, prelucrarea şi analiza informaţiilor meteorologice, precum şi elaborarea prognozelor meteorologice, pentru zonele aerodromurilor militare, terenurilor şi platformelor de decolare-aterizare utilizate de aeronave militare, traiectele de zbor şi raioanele de ducere a acţiunilor de lupta de către aviatia militara.  +  Articolul 5Conducerea activităţilor aeronautice militare se executa de către Comandamentul aviaţiei militare.  +  Capitolul 2 Personalul aeronautic  +  Articolul 6Se considera personal aeronautic cadrele militare, militarii în termen sau cu termen redus, elevii din instituţiile militare de invatamint de aviatie, rezervistii concentrati cu scoatere din productie şi salariaţii civili din Ministerul Apararii Naţionale, militarii detasati în economia naţionala, precum şi militarii din unitatile de toate armele, care, în baza calificarii deţinute şi a functiilor pe care le indeplinesc, organizeaza, conduc, controlează sau executa activităţi aeronautice militare.  +  Articolul 7Personalul aeronautic din aviatia militara se compune din: a) personalul aeronavigant; b) personalul nenavigant (de sol).  +  Articolul 8Personalul aeronavigant cuprinde: a) personalul navigant de aviatie; b) parasutistii.  +  Articolul 9Personalul navigant de aviatie cuprinde: a) personalul care conduce în zbor aeronave:- pilotii, pilotii de incercare şi cosmonautii;- navigatorii de bord; b) personalul tehnic-ingineresc de exploatare în zbor a aeronavelor, motoarelor, instalaţiilor, echipamentelor şi sistemelor de bord:- inginerii, subinginerii şi tehnicienii de bord;- radiotelegrafistii de bord;- operatorii foto, radio şi de radiolocatie de bord;- tragatorii aerieni; c) personalul de însoţire: insotitorii de bord; d) personalul tehnic-ingineresc pentru încercarea, testarea, receptia şi controlul în zbor al aeronavelor:- inginerii, subinginerii şi tehnicienii de incercare, receptie şi control;- operatorii de bord pentru aparatura de incercare-testare ambarcata.  +  Articolul 10Din categoria parasutistilor fac parte cadrele militare, militarii în termen sau cu termen redus, rezervistii concentrati cu scoatere din productie şi salariaţii civili din Ministerul Apararii Naţionale, precum şi militarii din unitatile şi subunitatile de toate armele, care, prin functiile ce le deţin, au prevăzută specialitatea de parasutist sau cercetas prin parasutare şi care executa parasutari din aeronave în scopul indeplinirii unei misiuni de lupta, instruire, antrenament, incercare, receptie sau verificare a tehnicii de parasutare sau de salvare.  +  Articolul 11Elevii care se instruiesc pentru insusirea unei specialitati de personal aeronavigant în instituţiile militare de invatamint, centrele de instructie şi unitatile militare care pregatesc cadre militare de rezerva se considera personal aeronavigant din momentul începerii activităţii de zbor sau parasutare.  +  Articolul 12Personalul aeronautic nenavigant (de sol) cuprinde: a) personalul tehnic-ingineresc de aviatie; b) cadrele militare din statele majore şi navigatorii de sol; c) meteorologii; d) personalul tehnic-ingineresc de transmisiuni aeronautice şi protecţie a navigatiei aeriene.  +  Articolul 13Din categoria personalului tehnic-ingineresc de aviatie fac parte ofiterii ingineri, subingineri şi tehnici, maistrii militari, subofiterii şi militarii în termen sau cu termen redus, rezervistii concentrati cu scoatere din productie, precum şi salariaţii civili care organizeaza, conduc, controlează sau executa activităţi de exploatare, probare, proiectare, fabricare, modernizare, reparare şi testare a aeronavelor militare, simulatoarelor de aviatie, mijloacelor tehnice de control complex pentru deservirea acestora şi de asigurare cu tehnica aeronautica militara, fiind calificati în una din urmatoarele specialitati: a) ofiterii ingineri, subingineri şi tehnici, maistrii militari şi subofiterii de aviatie:- aeronave şi motoare de aviatie;- armament, rachete, munitii de aviatie şi sisteme de salvare;- electromecanica şi automatizari de bord de aviatie;- radioelectronica de bord de aviatie; b) militarii în termen, cu termen redus şi salariaţii civili:- armament de bord şi munitii de aviatie;- electromecanica şi automatizari de bord;- celula şi motor;- instalaţii radioelectronice de bord;- electromecanic;- acumulatorist;- electromecanic grup electrogen şi gaze.  +  Articolul 14Din categoria navigatorilor de sol şi a cadrelor militare din statele majore face parte personalul militar şi civil care, potrivit atribuţiilor functionale, executa dirijarea, coordonarea şi controlul zborurilor aeronavelor militare sau organizeaza şi conduc aceste activităţi, fiind calificati în una din urmatoarele specialitati:- navigator cu dirijarea aeronavelor în zbor (navigator radar);- navigator pentru programarea, coordonarea şi controlul zborurilor aeronavelor (navigator dispecer);- cadre militare din statele majore.  +  Articolul 15Din categoria meteorologilor fac parte ofiterii, maistrii militari şi subofiterii care, potrivit atribuţiilor functionale, colecteaza, prelucreaza şi analizeaza datele meteorologice, elaboreaza prognoze meteorologice, fiind calificati în una din urmatoarele specialitati:- meteorologie;- radiotelegrafie meteo;- radiolocatie meteorologica.  +  Articolul 16Din categoria personalului tehnic-ingineresc de transmisiuni aeronautice şi protecţie a navigatiei aeriene fac parte ofiterii ingineri, subingineri şi tehnici, maistrii militari, subofiterii, militarii în termen şi cu termen redus, rezervistii concentrati cu scoatere din productie şi salariaţii civili care organizeaza, conduc, controlează sau executa activităţi de exploatare, proiectare, probare, fabricare, modernizare, reparare şi testare a tehnicii de transmisiuni aeronautice şi de protecţie a navigatiei aeriene, fiind calificati în una din urmatoarele specialitati:- transmisiuni;- radiolocatie;- electromecanica.  +  Articolul 17Specialitatile de personal aeronautic se completeaza prin reglementari emise de către Ministerul Apararii Naţionale, în functie de necesitatile impuse de evolutia tehnicii aeronautice şi a conceptiei de exploatare în zbor şi la sol a acesteia.  +  Articolul 18Functiile personalului aeronautic şi clasele de salarizare corespunzătoare se diferentiaza pe categorii de personal şi activităţi, nivel de pregatire profesionala, responsabilităţii şi condiţii de muncă.  +  Articolul 19Personalul aeronautic se promovează şi se încadrează pe functii potrivit cu pregătirea pe care o detine, în baza criteriului competentei profesionale, avînd în vedere şi aptitudinile specifice necesare indeplinirii functiilor.  +  Capitolul 3 Pregătirea şi atestarea personalului aeronautic  +  Articolul 20Personalul aeronautic - cadre militare - se pregăteşte în institutii de invatamint militare şi civile, centre de instructie sau perfectionare.Specialitatile, criteriile de selectionare, duratele de scolarizare şi formele concrete de pregatire în instituţiile de invatamint militare sînt cele stabilite prin reglementari emise de către Ministerul Apararii Naţionale.  +  Articolul 21Procedurile de echivalare a pregatirii personalului aeronautic între instituţiile de invatamint militare şi civile se stabilesc prin reglementari emise de către Ministerul Apararii Naţionale şi Ministerul Învăţămîntului şi Stiintei.  +  Articolul 22Personalul aeronautic - militari în termen sau cu termen redus şi rezervistii concentrati cu scoatere din productie - se instruieste în unitatile militare, centre de instructie şi institutii militare de invatamint, potrivit reglementarilor emise de către Ministerul Apararii Naţionale.  +  Articolul 23Comandamentul aviaţiei militare este organul unic care elibereaza, valideaza, echivaleaza, prelungeste, preschimba, suspenda sau retrage documentele de calificare pentru personalul aeronautic militar şi civil din Ministerul Apararii Naţionale, precum şi pentru personalul aeronautic militar detasat în economia naţionala. Face excepţie de la aceasta prevedere personalul aeronautic detasat la Departamentul aviaţiei civile.  +  Articolul 24Atestarea calificarii, specializarii şi specialistii personalului aeronautic se face prin urmatoarele documente: a) brevet de cosmonaut; b) brevet de personal aeronavigant, pentru categoriile şi specialitatile de personal aeronavigant; c) certificat de navigator de aviatie, pentru navigatorii de sol; d) certificat de personal, tehnic-ingineresc de aviatie, pentru inginerii, subinginerii, tehnicienii, maistrii militari şi subofiterii de aviatie nenaviganti; e) certificat de meteorolog de aviatie, pentru toate categoriile de meteorologi; f) certificat de transmisionist aeronautic sau de specialist în protectia navigatiei aeriene, pentru toate categoriile de personal tehnic-ingineresc de transmisiuni aeronautice şi de protecţie a navigatiei aeriene; g) brevet de instructor de zbor.  +  Articolul 25Comandamentul aviaţiei militare echivaleaza urmatoarele documente de atestare a calificarii, specializarii şi specialitatii pentru personalul aeronautic, eliberate de Departamentul aviaţiei civile: a) brevetul de aptitudine şi licenta, cu brevetul de personal aeronavigant; b) certificatul şi licenta de functionare, cu certificatele corespunzătoare pentru categoriile de personal aeronautic nenavigant.  +  Articolul 26Documentele de atestare a calificarii, specializarii şi specialitatii se acordă personalului aeronautic la absolvirea scolilor militare, instituţiilor militare de invatamint superior sau a cursurilor de specializare, după indeplinirea condiţiilor de pregatire teoretica şi practica stabilite de către Comandamentul aviaţiei militare.  +  Articolul 27Documentele de atestare a calificarii cuprind obligatoriu datele privind:- identitatea posesorului;- specialitatea de personal aeronautic;- data şi locul calificarii;- categoria şi tipurile de tehnica aeronautica pentru care este specializat;- titlul de specializare detinut (pentru inginerii şi subinginerii nenaviganti);- titlul de clasificare detinut (cu excepţia inginerilor şi subinginerilor nenaviganti); - nivelul de autorizare detinut.  +  Articolul 28Documentele de atestare a calificarii, specializarii şi specialitatii se iau în considerare la stabilirea vechimii în activitate a personalului aeronautic.  +  Articolul 29Brevetul de cosmonaut se acordă personalului aeronautic, după executarea unui zbor cosmic, pe baza documentelor emise de instituţiile care au asigurat pregătirea de specialitate şi lansarea în cosmos a acestuia.  +  Articolul 30Retragerea calităţii de personal aeronautic se poate face numai de către comandantul aviaţiei militare, în urmatoarele situaţii:- inaptitudine psiho-fizica;- incompetenta profesionala;- abateri grave de la reglementarile aeronautice.  +  Capitolul 4 Clasificarea şi specializarea personalului aeronautic  +  Articolul 31Confirmarea nivelului de pregatire de lupta şi profesionala a personalului aeronautic care executa activităţi aeronautice militare se face prin acordarea titlului de specialist aeronautic de clasa, în urmatoarele specialitati: a) pilot, pilot de incercare; b) navigator de bord; c) inginer (subinginer, tehnician) de bord; d) radiotelegrafist de bord; e) tragator aerian; f) operator (foto, radio, radiolocatie, pentru aparatura de incercare-testare) de bord; g) parasutist; h) inginer (subinginer, tehnician) de aviatie; i) navigator de sol; j) transmisionist aeronautic; k) inginer (subinginer, tehnician) pentru protectia navigatiei aeriene; l) meteorolog.  +  Articolul 32Titlurile de clasificare sau specializare ce se acordă personalului aeronautic sînt ierarhizate pe trei clase, a caror obtinere se face succesiv: clasa a 3-a, clasa a 2-a, clasa I.Titlul de clasificare se acordă personalului aeronautic definit la art. 31 din prezentul statut, cu excepţia inginerilor şi subinginerilor nenaviganti.Titlul de specializare se acordă inginerilor şi subinginerilor nenaviganti definiti la art. 12 şi 31 din prezentul statut.  +  Articolul 33Titlurile de clasificare sau specializare se acordă de comandantul aviaţiei militare în urma examinarii personalului aeronautic de către comisiile de examinare constituite în acest scop.Condiţiile de obtinere, mentinere şi ridicare a titlurilor de clasificare şi specializare, precum şi modul de organizare şi desfăşurare a examenelor de clasificare şi specializare, sînt stabilite, pe categorii de personal şi activităţi, prin norme aprobate de ministrul apararii naţionale.  +  Articolul 34Examinarea personalului aeronautic în vederea obtinerii, mentinerii sau ridicarii titlului de clasificare sau specializare consta în:- verificarea teoretica şi practica;- verificarea activităţii profesionale.  +  Articolul 35Comisiile pentru examinarea personalului aeronautic în vederea obtinerii, mentinerii sau ridicarii titlurilor de clasificare sau specializare se numesc de către comandantul aviaţiei militare.  +  Articolul 36Titlurile şi primele de clasificare sau specializare se acordă şi se mentin pe o durată de un an calendaristic, dacă în acest timp nu intervine una din situaţiile prevăzute la art. 37 din prezentul statut.  +  Articolul 37Titlul de clasificare sau specializare detinut şi drepturile corespunzătoare ale personalului aeronautic se pierd dacă: a) este numit intr-o functie pentru care nu mai este prevăzută una din specialitatile aeronautice menţionate în prezentul statut; b) nu promovează examenul pentru menţinerea titlului de clasificare sau specializare conform cerințelor prevăzute în normele aprobate de ministrul apararii naţionale; c) nu indeplineste baremurile anuale de activitate aeronautica pentru menţinerea titlului de clasificare sau specializare prevăzute în normele aprobate de ministrul apararii naţionale.În mod excepţional, în cazul în care personalul aeronautic nu indeplineste baremurile anuale de activitate aeronautica pentru menţinerea titlului de clasificare sau specializare, acesta îşi menţine onorific titlul de clasificare sau specializare detinut, retragindu-i-se dreptul la prima de clasificare sau specializare respectiva.  +  Articolul 38Personalului aeronautic i se retrage dreptul la prima de clasificare sau specializare corespunzător titlului detinut, pe o perioadă de 3-12 luni, în urmatoarele situaţii: a) pentru neindeplinirea atribuţiilor functionale sau sarcinilor profesionale şi abateri de la reglementarile aeronautice; b) în cazul producerii unui eveniment de aviatie din vina proprie.  +  Articolul 39Retragerea dreptului la prima de clasificare sau specializare se face de către comandantul aviaţiei militare.  +  Articolul 40Dreptul la prima de clasificare sau specializare se redobindeste la expirarea termenului stabilit prin ordinul de retragere, dacă personalul aeronautic are indeplinite condiţiile prevăzute în normele aprobate de ministrul apararii naţionale. În situaţia cînd personalul aeronautic nu mai indeplineste condiţiile pentru titlul de clasificare sau specializare retras, i se acordă dreptul la prima de clasificare sau specializare pentru care indeplineste, în ultimele 12 luni, condiţiile.  +  Capitolul 5 Indatoririle personalului aeronautic  +  Articolul 41Personalul aeronautic trebuie să-şi indeplineasca oblibaţiile consfintite în Constitutia României, legile tarii şi indatoririle stabilite în statutele cadrelor militare, în regulamentele militare generale, în regulamentele de organizare a activităţilor specifice fiecarei categorii de personal aeronautic, în scopul cresterii capacităţii de lupta a aviaţiei militare.  +  Articolul 42În vederea cresterii capacităţii de lupta a aviaţiei militare, personalul aeronautic este obligat: a) să-şi indeplineasca cu corectitudine sarcinile profesionale şi atribuţiile functionale; b) să-şi ridice permanent nivelul pregatirii de specialitate, să-şi insuseasca caracteristicile tehnico-tactice ale tehnicii aeronautice militare, să-şi consolideze şi perfectioneze deprinderile de exploatare în zbor şi la sol a acesteia; c) sa actioneze permanent pentru indeplinirea sarcinilor de pregatire de lupta în zbor în condiţii de eficienta şi securitate; d) să respecte intocmai reglementarile aeronautice; e) să contribuie la îmbunătăţirea inzestrarii cu tehnica aeronautica militara, prin participarea activa la realizarea, modernizarea, repararea şi testarea aeronavelor, armamentului de bord şi a sistemelor de conducere, dirijare şi asigurare a zborurilor; f) sa cunoasca metodele, procedeele şi mijloacele moderne de conducere, dirijare, coordonare şi control al zborurilor aeronavelor şi să-şi formeze deprinderi temeinice de utilizare a acestora cu maxima eficienta şi în condiţii de securitate sporita, în situaţii aeriene şi tactice complexe; g) să contribuie la îmbunătăţirea continua a procesului de instruire, la cresterea eficientei şi calităţii învăţămîntului, pentru formarea şi perfectionarea personalului aeronautic.  +  Articolul 43Personalul aeronautic trebuie să dovedeasca o înaltă competenţa şi etica profesionala, ordine şi disciplina ferma, în scopul indeplinirii corecte şi integrale a sarcinilor, indatoririlor şi atribuţiilor functionale.  +  Capitolul 6 Drepturile personalului aeronautic  +  Articolul 44Personalul aeronautic se încadrează în functii corespunzătoare calificarii, specializarii, competentei profesionale, calitatilor morale şi aptitudinii medicale, în conformitate cu necesitatile impuse de asigurarea capacităţii de aparare a patriei.  +  Articolul 45Personalul aeronavigant, apt medical, se admite la zbor (parasutare) pînă la vîrsta maxima prevăzută pentru fiecare categorie, astfel:- personalul aeronavigant din aviatia de vinatoare, vinatoare-bombardament, cercetare şi parasutistii - 50 ani;- personalul aeronavigant din navigatia de transport, şcoala şi elicoptere - 52 ani.Fac excepţie generalii care sînt admisi la zbor sau la parasutare pînă la vîrsta de 55 ani (peste vîrsta de 50 ani, numai la zborul de echipaj, iar la parasutari, numai cu deschidere automata a parasutei).  +  Articolul 46Personalul aeronautic beneficiaza de drepturile financiare, de echipare, de hrana, de odihnă, de asistenţa medicală, concediu suplimentar pentru refacerea capacităţii de efort, de pensie militara şi de alta natura, în conformitate cu prevederile legislaţiei şi normelor în vigoare.  +  Articolul 47Personalul aeronautic beneficiaza de toate condiţiile şi facilitatile pentru perfectionarea şi completarea pregatirii profesionale, în institutii de invatamint militare sau civile din tara şi strainatate, prevăzute de legile, ordinele şi reglementarile în vigoare.  +  Articolul 48Personalul aeronautic beneficiaza de prime şi sporuri în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 49Personalul aeronautic se asigura de drept pentru cazurile de producere a unor accidente de aviatie, urmate de deces sau invaliditate totala sau parţială. Condiţiile de asigurare de drept a personalului aeronautic sînt cele prevăzute de lege.  +  Articolul 50În cazul imposibilitatii desfăşurării activităţilor aeronautice specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, ca urmare a unui eveniment de aviatie, a unei boli profesionale sau a unor afecţiuni cauzate de activităţile aeronautice desfăşurate, personalul aeronautic beneficiaza de: a) toate drepturile prevăzute pentru categoria de personal aeronautic din care face parte, pe timpul recuperării capacităţii de muncă, pînă la stabilirea situaţiei medico-militare, fără a se depăşi însă durata de 2 ani; b) o compensatie la solda tarifara, astfel incit noile sale venituri banesti sa nu se micşoreze, în cazul în care desfăşoară alte activităţi militare decit cele specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, pînă la pensionare.Prevederea de lit. b) se aplică pentru personalul aeronautic care are o vechime efectiva în serviciu de cel puţin 80% din vechimea minima prevăzută de legislatia în vigoare pentru pensionare.  +  Articolul 51Personalul aeronavigant care a efectuat trecerea la exploatarea unei noi categorii de aeronave îşi menţine titlul de clasificare şi beneficiaza de dreptul la prima de clasificare corespunzătoare clasei deţinute şi noii categorii de aeronava, incepind cu data emiterii ordinului pentru admiterea la exploatarea acesteia, pînă la atingerea nivelului anterior de pregatire.Dacă după începerea trecerii pe noua categorie de tehnica personalul aeronavigant continua sa exploateze şi categoria anterioara de aeronava, îşi menţine titlul de clasificare şi drepturile corespunzătoare clasei deţinute la cuantumul superior prevăzut de lege pentru categoriile de aeronave pe care zboara.  +  Articolul 52Cosmonautii beneficiaza de drepturi egale cu nivelul maxim, stabilit prin lege, pentru pilotii clasa I de pe aeronave supersonice, pe întreaga perioadă cit desfăşoară activităţi specifice personalului aeronavigant.  +  Articolul 53Personalul aeronavigant are dreptul de a purta insigna care atesta specialitatea şi titlul de clasificare sau specializare deţinute. Acest drept se menţine şi în cazul încetării activităţii aeronautice.  +  Articolul 54Personalul aeronautic militar în rezerva are, pe timpul perioadelor de concentrare cu scoatere din productie, aceleasi indatoriri şi drepturi ca şi personalul aeronautic militar activ din categoria caruia face parte.  +  Capitolul 7 Dispozitii finale  +  Articolul 55Prin tehnica aeronautica militara, în sensul prevederilor prezentului statut, se înţelege atit tehnica aeronautica din inzestrarea Ministerului Apararii Naţionale, cit şi aceea care se realizează în economia naţionala în baza temelor de cercetare-proiectare aprobate de acest minister.  +  Articolul 56Personalului aeronautic din aviatia militara i se aplică prevederile tuturor reglementarilor referitoare la personalul Ministerului Apararii Naţionale şi ale legislaţiei în vigoare, care nu contravin prezentului statut.  +  Articolul 57Dispozitiile prezentului statut se aplică unitar personalului aeronautic militar şi civil din Ministerul Apararii Naţionale, militarilor din unitatile de toate armele şi celor detasati în economia naţionala, care executa activităţi aeronautice militare.  +  Articolul 58Ministerul Apararii Naţionale raspunde de aplicarea intocmai a prezentului statut.------------------