HOTĂRÎRE Nr. 482 din 3 iulie 1995cu privire la indexarea salariilor pentru personalul din sectorul bugetar şi din regiile autonome cu specific deosebit şi la stabilirea valorii indexării medii pe salariat, pentru regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, în trimestrul III/1995
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 140 din 7 iulie 1995  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începând cu 1 iulie 1995, salariile de baza, celelalte sporuri sau indemnizaţii acordate în suma fixa personalului din sectorul bugetar se indexează cu un coeficient de 8% .Salariul de baza corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,00 devine, de la aceeaşi dată, 144.100 lei.  +  Articolul 2Prevederile art. 1 se aplică în mod corespunzător şi la regiile autonome cu specific deosebit la care salariile sunt aprobate prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 3Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul din sectorul bugetar, precum şi pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit, vor fi calculate şi transmise instituţiilor respective de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, rotunjite din 100 în 100 lei, în favoarea salariatului.  +  Articolul 4 (1) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1/1995 cu privire la condiţiile de creştere a salariilor în anul 1995 la regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, creşterea justificată a salariului mediu aferent lunii noiembrie 1994 ca urmare a indexării salariilor, începând cu 1 iulie 1995, este de 36.500 lei lunar brut. Suma de 36.500 lei cuprinde valoarea indexării medii pe salariat de 17.600 lei lunar brut, corespunzătoare trimestrului II/1995, şi valoarea indexării medii pe salariat aferentă trimestrului III/1995 de 18.900 lei lunar brut. (2) Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat pot acorda, în limita resurselor financiare proprii, respectiv a fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli, o indexare a salariilor care să se înscrie în suma rezultată din înmulţirea numărului de salariaţi cu 18.900 lei lunar brut.  +  Articolul 5 (1) Ajutorul de şomaj pentru somerii aflaţi în plata la data de 30 iunie 1995, precum şi pentru persoanele cărora li s-a deschis acest drept până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, se va acorda, începând cu data de 1 iulie 1995, indexat cu coeficientul de 8% . Valoarea ajutorului de şomaj astfel indexat nu poate depăşi, potrivit legii, suma reprezentind cuantumul a cel mult două salarii de baza minime brute pe ţara, din care s-a scăzut impozitul prevăzut de lege. (2) Pentru persoanele cărora li se deschide dreptul la ajutorul de şomaj după data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, ajutorul de şomaj se va calcula potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată.  +  Articolul 6Noile transe de venituri lunare impozabile care se aplică începând cu drepturile salariale ale lunii iulie 1995 sunt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 7În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot emite precizări.  +  Articolul 8Prevederile prezentei hotărâri se recomanda să se aplice în mod corespunzător şi societăţilor comerciale cu capital majoritar privat, precum şi organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, în scopul protecţiei sociale a salariaţilor. p. PRIM - MINISTRU DAN MIRCEA POPESCU ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale Contrasemnează: --------------- p. Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, Adrian Neacsu, secretar de stat p. Ministru de stat, ministrul finanţelor, Nicolae Constantinescu secretar de stat  +  Anexa TRANŞELE DE VENIT IMPOZABIL ŞI COTELE DE IMPOZIT ce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna iulie 1995
           
    Venit lunar impozabil - lei -   Impozit lunar - lei -  
    până la 8.6005%    
    8.601 - 9.400430 + 8%pentru ceea ce depăşeşte8.600
    9.401 - 12.700494 + 14%pentru ceea ce depăşeşte9.400
    12.701 - 21.600956 + 17%pentru ceea ce depăşeşte12.700
    21.601 - 35.2002.469 + 18%pentru ceea ce depăşeşte21.600
    35.201 - 52.7004.917 + 19%pentru ceea ce depăşeşte35.200
    52.701 - 89.0008.242 + 20%pentru ceea ce depăşeşte52.700
    89.001 - 124.10015.502 + 21%pentru ceea ce depăşeşte89.000
    124.101 - 176.40022.873 + 22%pentru ceea ce depăşeşte124.100
    176.401 - 264.50034.379 + 25%pentru ceea ce depăşeşte176.400
    264.501 - 353.50056.404 + 28%pentru ceea ce depăşeşte264.500
    353.501 - 441.30081.324 + 32%pentru ceea ce depăşeşte353.500
    441.301 - 505.300109.420 + 36%pentru ceea ce depăşeşte441.300
    peste 505.300132.460 + 40%pentru ceea ce depăşeşte505.300
  Nivelul sumei prevăzute la art. 6 lit. c) şi al art. 7 alin. 3 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993, se stabileşte la 24.600 lei, iar suma prevăzută la art. 7 alin. 2 din această lege este de 964.100 lei.-------