LEGE nr. 53 din 9 martie 2006pentru înfiinţarea satelor Dobrinăuţi-Hapăi, Maghera şi Pustoaia prin reorganizarea comunei Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează satele Dobrinăuţi-Hapăi, Maghera şi Pustoaia prin reorganizarea satelor Vârfu Câmpului şi Lunca, comuna Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani. (2) Comuna Vârfu Câmpului are în componenţă satele: Vârfu Câmpului, Dobrinăuţi-Hapăi, Ionăşeni, Maghera, Pustoaia şi Lunca. (3) Reşedinţa comunei Vârfu Câmpului este satul Vârfu Câmpului.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 aprilie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 9 martie 2006.Nr. 53.---------