ORDIN nr. 292 din 22 februarie 2006privind aprobarea Procedurii de restituire a taxei pe valoarea adăugată către forţele armate ale statelor străine membre NATO care iau parte la efortul de apărare comun
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006    În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 143 alin. (1) lit. k) şi alin. (2) şi al art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de restituire a taxei pe valoarea adăugată către forţele armate ale statelor străine membre NATO care iau parte la efortul de apărare comun, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 22 februarie 2006.Nr. 292.  +  AnexăPROCEDURA 22/02/2006