RECTIFICARE nr. 132 din 29 ianuarie 2006la Hotărârea Guvernului nr. 132/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 10 martie 2006    În Hotărârea Guvernului nr. 132/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 1 februarie 2006, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la articolul unic pct. 2, cu referire la art. 12 alin. (1), în loc de: "Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării este de 377..." se va citi: "Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării este de 407..."----------