ORDIN nr. 1.995 din 18 noiembrie 2005pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenta specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Nr. 1.995 din 18 noiembrie 2005
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 1.160 din 30 ianuarie 2006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 7 martie 2006    În temeiul art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, al art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenta specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin._______ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare se abroga.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blaga  +  AnexăREGULAMENT 18/11/2005