NORME DE CHELTUIELI din 22 februarie 2006pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 1 martie 2006    Pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret se pot efectua următoarele categorii de cheltuieli:  +  Capitolul I Cheltuieli pentru acţiuni care se realizează în ţară  +  Secţiunea 1 Cheltuieli privind alocaţia de masă  +  Articolul 1Participanţii la acţiunile interne beneficiază de o alocaţie zilnică de masă în cuantum de până la 32 lei (RON)/persoană.  +  Articolul 2Participanţii la acţiunile internaţionale organizate în ţară (congrese, conferinţe, schimburi bilaterale şi multilaterale, întâlniri oficiale pe problemele tineretului şi alte acţiuni similare) beneficiază de o alocaţie zilnică de masă, stabilită în funcţie de organizatorul acţiunii, astfel:- până la 35 lei (RON) - la acţiunile organizate de structurile asociative de tineret;- până la 40 lei (RON) - la acţiunile organizate de direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;- până la 60 lei (RON) - la acţiunile organizate de Autoritatea Naţională pentru Tineret.  +  Articolul 3Alocaţia de masă se acordă pe toată durata acţiunii, stabilită prin programul de desfăşurare al acesteia.  +  Articolul 4Cuantumul concret al alocaţiei de masă se stabileşte de către ordonatorul de credite din bugetul căruia se finanţează acţiunea, în limita creditelor bugetare aprobate.  +  Articolul 5La acţiunile internaţionale desfăşurate în ţară se pot organiza mese oficiale oferite de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Tineret, de conducătorii direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Secţiunea a 2-a Cheltuieli privind cazarea  +  Articolul 6Cazarea participanţilor la acţiunile interne se asigură în internate şcolare, cămine studenţeşti, moteluri, pensiuni agroturistice, campinguri şi în hoteluri până la categoria două stele inclusiv, la tarifele stabilite potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 7Cazarea participanţilor la acţiunile internaţionale organizate în ţară se poate asigura în hoteluri până la categoria patru stele inclusiv, la tarifele stabilite potrivit dispoziţiilor legale.  +  Secţiunea a 3-a Cheltuieli privind transportul  +  Articolul 8Transportul participanţilor la acţiunile de tineret se efectuează astfel: a) pe calea ferată, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, fără a putea depăşi drepturile de această natură care se pot acorda salariaţilor instituţiilor publice; b) cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace sau cu mijloacele de transport auto ale organizatorilor acţiunii ori închiriate, potrivit dispoziţiilor legale; c) cu autoturisme proprietate personală, în situaţia în care se justifică acest lucru, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale pentru salariaţii instituţiilor publice; d) cu avionul şi pe căile de navigaţie fluvială, în situaţia în care acesta se justifică, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite; e) cu taxiul, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite.  +  Secţiunea a 4-a Alte cheltuieli la acţiunile care se desfăşoară în ţară  +  Articolul 9Pentru desfăşurarea corespunzătoare a programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu respectarea dispoziţiilor legale, se mai pot efectua: a) cheltuieli privind închirierea de bunuri şi servicii (săli, spaţii-sedii, instalaţii, aparatură de birotică, echipamente sportive, electronice etc.); b) cheltuieli pentru achiziţii publice de servicii, lucrări şi produse; c) cheltuieli pentru achiziţii de materiale consumabile; d) cheltuieli privind poşta, telecomunicaţiile, Internetul; e) cheltuieli pentru studii: documentare, cercetare ştiinţifică, sondarea opiniei publice, realizarea materialelor audio-video, licenţe soft, traduceri oficiale; f) cheltuieli pentru activităţi social-culturale, în limita bugetului aprobat pentru acţiunea respectivă; g) cheltuieli pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea; h) cheltuieli pentru transport, altul decât cel de persoane; i) cheltuieli reprezentând taxe de participare la acţiuni de tineret; j) cheltuieli pentru trataţii (cafea, apă minerală, băuturi răcoritoare etc.), în limita sumei stabilite prin prevederile legale în vigoare; k) cheltuieli pentru procurarea de cărţi, publicaţii şi materiale pe suport magnetic; l) cheltuieli pentru promovarea activităţii de tineret; m) cheltuieli pentru organizarea de conferinţe de presă, respectiv pentru trataţii, în limita sumei stabilite prin prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 10Pentru realizarea acţiunilor destinate tineretului, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, se pot acorda sume în avans, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale.  +  Capitolul II Cheltuieli pentru acţiuni ce se desfăşoară în străinătate  +  Articolul 11Pentru participanţii la acţiunile de tineret organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli, potrivit dispoziţiilor legale referitoare la drepturile şi la obligaţiile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, precum şi cheltuieli reprezentând taxe de participare, taxe de viză, asigurări obligatorii şi alte taxe legale.  +  Articolul 12Cheltuielile pentru contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale de tineret se suportă din bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Tineret, în condiţiile legii.  +  Capitolul III Alte cheltuieli  +  Articolul 13Persoanele care prestează servicii în cadrul programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret beneficiază de remuneraţie, în condiţiile legii.  +  Articolul 14Pentru rezultate deosebite, Autoritatea Naţională pentru Tineret poate acorda structurilor asociative de tineret, membrilor acestora, precum şi altor tineri premii în obiecte sau bani, în valoare de până la 3 câştiguri salariale medii brute pe economie, în condiţiile legii. Pentru stabilirea valorii premiului se utilizează câştigul salarial mediu brut pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna anterioară celei în care se angajează cheltuiala respectivă.  +  Articolul 15Pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret se pot face dotări independente din bugetul destinat activităţii de tineret, în condiţiile legii.-----------