HOTĂRÂRE nr. 229 din 16 februarie 2006privind modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 28 februarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDatele de identificare a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia nr. M.F. 35.519 din anexa nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.129 din 30 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Directorul Serviciului deTelecomunicaţii Speciale,Marcel Oprişp. Ministrul finanţelor publice,Alice Cezarina Bîtu,secretar de statBucureşti, 16 februarie 2006.Nr. 229.  +  Anexa ────────(Anexa nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004)────────────────────────────────────────────────────Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Ordonator principal de credite 4267230 SERVICIUL DE TELECOMUNICATII                                                    SPECIALE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Ordonator secundar de credite -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Ordonator tertiar de credite -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Regii autonome şi companii/ -   societăţi naţionale aflate   sub autoritatea ordonatorului   principal, institute naţionale   de cercetare-dezvoltare, care   funcţionează în baza OG 25/1995   prin LG 51/1996, cu modificările   ulterioare şi după caz, societăţi   comerciale cu capital majoritar   de stat care au în administrare   bunuri din patrimoniul public   de stat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐             Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │─────┬───────┬───────┬──────────────────────────────┬──────┬────────────┬───────────────────────────────────┤Nr. │Cod de │Denumi-│ Date de identificare │Anul │Valoarea de │ Situaţia juridica │M.F. │clasi- │re ├───────────┬───────┬──────────┤doban-│inventar ├───────────┬────────┬───────┬──────┤     │ficare │ │Descriere │Vecina-│ Adresa │dirii/│ (în lei) │Baza legala│În admi-│Sit. │ Tip │     │ │ │tehnica │tati │ │darii │ │ │nistrare│juridi-│ Bun │     │ │ │(pe scurt) │(după │ │ în │ │ │ / │ca │ │     │ │ │ │caz, pe│ │folo- │ │ │concesi-│actuala│ │     │ │ │ │scurt) │ │sinta │ │ │une ├───────┤ │     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Conce- │ │     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │siune/ │ │     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │inchiri│ │     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │at/dat │ │     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu tit-│ │     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lu │ │─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼──────┤35519│8.29.19│Teren 1│22.072,5mp+│ │Tara │1981 │2.738.209,60│Decizia │În │ │imobil│     │ │ │26.000mp │ │România │ şi │ │CPMB 1658/│adminis-│ │ │     │ │ │ │ │Judet: │1996 │ │17.11.1981,│trare │ │ │     │ │ │ │ │MUNICIPIUL│ │ │Act aditi- │ │ │ │     │ │ │ │ │BUCURESTI;│ │ │onal nr. │ │ │ │     │ │ │ │ │Mun. │ │ │1/10.08 │ │ │ │     │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │1994 HG │ │ │ │     │ │ │ │ │Nr.- │ │ │258/1996 │ │ │ │─────┴───────┴───────┴───────────┴───────┴──────────┴──────┴────────────┴───────────┴────────┴───────┴──────┘___________