HOTĂRÎRE Nr. 422 din 15 iunie 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Alimentare cu apa comuna Berzovia, judeţul Caraş-Severin" şi "Canalizare menajera comuna Berzovia, judeţul Caraş-Severin"
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 129 din 28 iunie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Alimentare cu apa comuna Berzovia, judeţul Caraş-Severin" şi "Canalizare menajera comuna Berzovia, judeţul Caraş-Severin" prevăzuţi în anexele *) nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. Notă *) Anexele se comunică numai beneficiarului de investiţie.PRIM - MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministru lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Teodor Gavrila,secretar de statSecretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie PublicăLocală,Octav Cozmanca---------------------