HOTĂRÎRE Nr. 417 din 13 iunie 1995privind aprobarea efectuării unor cheltuieli de protocol de către Ministerul Afacerilor Externe pentru organizarea Reuniunii la nivel de înalţi funcţionari din statele membre ale Cooperării Economice la Marea Neagra
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 3 iulie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă suportarea, de către Ministerul Afacerilor externe, a cheltuielilor de protocol ocazionate de invitarea în ţara a unui număr de 25 de experţi, cu prilejul desfăşurării Reuniunii la nivel de înalţi funcţionari din statele membre ale Cooperării Economice la Marea Neagra (31 mai - 1 iunie 1995), prin derogare de la prevederile cap. 2 pct. 2 din Normele privind organizarea în ţara a activităţii de protocol, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991.  +  Articolul 2Cheltuielile pentru desfăşurarea acţiunii prevăzute la art. 1, în limita sumei de 19.130.300 lei, se vor încadra în limitele stabilite de normele legale în vigoare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:--------------Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel MelescanuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu-------------------------