ORDIN nr. 1.178 din 2 februarie 2006privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundaţii şi a Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundaţii
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Nr. 1.240 din 5 decembrie 2005
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 1.178 din 2 februarie 2006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 22 februarie 2006    Având în vedere dispoziţiile art. 20 lit. j) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi ale art. 2 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenta, precum şi Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenta adoptată în şedinţa extraordinară din data de 15 iulie 2005,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi ministrul administraţiei şi internelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Manualul prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundaţii, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Manualul primarului pentru managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundaţii, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Planurile de apărare împotriva inundaţiilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale vor fi completate, reactualizate şi aprobate în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 4Structurile de la nivel central şi local, implicate în managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundaţii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.________ Notă *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şigospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blaga  +  Anexa 1MANUAL PRF 02/02/2006  +  Anexa 2MANUAL PRM 02/02/2006