HOTĂRÂRE nr. 149 din 3 februarie 2006pentru modificarea art. 9 alin. (4) din Regulamentul privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2005
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 16 februarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (4) al articolului 9 din Regulamentul privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.109 din 8 decembrie 2005, se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prin procedura prevăzută la alin. (1) lit. c) se valorifică bunuri, în cazul în care producătorul sau alt ofertant acceptă schimbarea bunurilor cu alte bunuri noi, similare, având cel puțin aceiași parametri, necesare armatei, inclusiv bunuri contra servicii oferite de operatorii economici de profil din industria de apărare, ori în cazul vânzării cu amănuntul a obiectelor de inventar, a materialelor de construcții - cazare sau de resortul hrănirii, uneltelor genistice, a echipamentului și a ambalajelor, potrivit metodologiei stabilite prin instrucțiuni, sau în alte situații aprobate de ordonatorul principal de credite, la propunerea transmisă pe cale ierarhică de structura abilitată. Modalitatea de compensare valorică se stabilește prin instrucțiuni plecând de la prețurile legal negociate în cazul schimbării bunurilor cu alte bunuri, respectiv pe baza prețurilor de producție și/sau servicii practicate de operatorii economici din industria de apărare, la data desfășurării negocierii, în situația schimbării bunurilor contra servicii.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naționale,
  Marius Bălu,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei și comerțului,
  Darius Meșca,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 3 februarie 2006.Nr. 149.----