HOTĂRÂRE nr. 155 din 3 februarie 2006privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor în administrarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 14 februarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, compuse din construcţii şi terenul aferent, precum şi terenurile agricole, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor în administrarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.  +  Articolul 2Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 3 februarie 2006.Nr. 155.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor proprietate publică a statului, compuse din construcţii şi terenuri, care se transmit din administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Consultanţă Agricolă
    *Font 7*
    ┌───┬────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────│Nr.│Locul unde sunt │ Persoane juridica de la │Persoana juridica │Numărul │ Caracteristicile│c │ situate │ care se transmit │la care se transmit │ de │ Tehnice ale imobilelor│r │imobilele care │ imobilele │ imobilele │identi- ││t │se transmit │ │ │ficare ││ │ │ │ │atribuit││ │ │ │ │ M.F.P. │├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│ 1.│Com. Albeşti │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ 34099 │Teren suprafaţa totala 51,77 ha│ │jud. Botosani │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricole │ │situat în urmatoarele parcele:│ │ │Soiurilor C.T.S. Albeşti │ │ │A 657=33,58 ha; A 659=17,56 ha;│ │ │ │ │ │p.c. 735=0,43 ha; De 658=0,20 ha│ │ │ │ │ 34059 │Laborator cărămidă; Sc,240 mp;│ │ │ │ │ │Scc 1900 mp,│ │ │ │ │106265 │Remiză maşini agricole+anexe;│ │ │ │ │ │Sc=95 mp├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│ 2.│Calea Craiovei │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ 34115 │Teren suprafaţa totala 53,51 ha│ │Km.4 loc. │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricole │ │situat în urmatoarele parcele:│ │Calafat jud.Dolj│Soiurilor C.T.S. Calafat │ │ │A 478=22,24 ha; A4831/1=23,75ha;│ │ │ │ │ │Cn 476=0,18 ha A15=4,59ha A18=2,3ha│ │ │ │ │ │Cc=0,45ha│ │ │ │ │ 34075 │Cladire administrativa Sc= 88,5mp│ │ │ │ │ │Sd=177mp P+1;Scc-4500mp caramida│ │ │ │ │106276 │Remiză maşini agricole Sc=286mp│ │ │ │ │106290 │Depozit produse agricole+anexe;│ │ │ │ │ │Sc.=53 mp├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│ 3.│Sediul în str. │Institutul de stat pentru │Agentia Naţionala de │ 34105 │Teren suprafaţa totala: 65,68 ha│ │Dunarii nr. 4 │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ │situat în următoarele parcele:│ │şi punct de │Soiurilor C.T.S. Calarasi │ │ │p.c. 1=0,18ha;│ │lucru în Prel. │ │ │ │A260/1=65 ha;p.c.307/4=0,5ha│ │Slobozia nr.5 │ │ │ │Suprafaţa curţi construcţii:0,68 ha│ │loc. Calarasi │ │ │ │Suprafaţa construită: 415 mp│ │jud Calarasi │ │ │ 34065 │Hala laborator;Sc=190mp;P;│ │ │ │ │ │Scc=1800mp; cărămida│ │ │ │ │106291 │Remiza masini+anexe;Sc=:225 mp;│ │ │ │ │ │Scc=5000 mp├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│ 4.│Str.Progresului │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ 34100 │Teren suprafaţa totala: 50,30 ha situat│ │nr. 72 loc. │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ │în următoarele parcele;A190=50 ha;│ │Dorohoi jud. │Soiurilor C.T.S. Dorohoi │ │ │p.c,25=0,30 ha│ │Botosani │ │ │ │Suprafaţa curţi construcţii: 0,24 ha│ │ │ │ │ │Suprafaţa construită: 312 mp│ │ │ │ │ 34060 │Laborator câmp din cărămidă;│ │ │ │ │ │Sc=150mp;P;Scc=2400mp│ │ │ │ │106297 │Remiza masini;Sc=162 mp├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│ │ │Institutul de Stat pentru │ Agentia Naţionala de │ │Teren suprafaţa totala: 22.17 ha│ 5.│Com.Galda de Jos│Testarea şi Inregistrarea │ Consultanţă Agricola │ │situat în următoarele parcele;│ │Jud. Alba │Soiurilor CTS. Galda de Jos│ │ 34095 │A2208/4=11,5 ha;│ │ │ │ │ │A2483/61=10 ha;A1495=0,20ha;│ │ │ │ │ │Fn1496=0,21│ │ │ │ │ │ha;Cc=0,26 ha│ │ │ │ │ │Suprafaţa curţi construcţii; 0,26 ha│ │ │ │ │ │Suprafaţa construită: 489 mp│ │ │ │ │ 34055 │Clădire laborator din cărămidă│ │ │ │ │ 106300 │Şopron şi remiză tractor│ │ │ │ │ 106301 │Depozit seminţe +anexe├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│ 6.│Com.Gurasada │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ │Teren suprafaţa totala: 68,64 ha situat în│ │Jud. Hunedoara │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ 34118 │următoarele parcele;L400=4,34ha;Cc403=1,6│ │ │Soiurilor CTS Gurasada │ │ │ha;H404=0,97 ha;Fn405=11,50 ha;De438=0,48│ │ │ │ │ │ha;A2594/1=27,70 ha;A2596=25,05ha│ │ │ │ │ │Suprafaţa curţi construcţii: 1,60 ha│ │ │ │ │ │Suprafaţa construită: 1685 mp│ │ │ │ │ │Clădire speciala cu copert;Sc-213 mp│ │ │ │ │ 34078 │Castel - sediu;Sc=384 mp;P;cărămidă;│ │ │ │ │ │Scc= 16000 mp│ │ │ │ │ 106310 │Grajd cu şopron+anexe;Sc'ad238 mp│ │ │ │ │ 106311 │Clădire administrativă; Sc=271 mp│ │ │ │ │ 106302 │Magazie seminţe;Sc=432 mp│ │ │ │ │ 106329 │Remiză maşini agricole;Sc=360 mp├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│ 7.│Str.Horia nr.101│Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ │Teren suprafaţa totala: 28,40 ha│ │loc Huedin │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ 34109 │situat în următoarele parcele:│ │Jud Cluj │Soiurilor CTS Huedin │ │ │A2970'ad10,77 ha;A2980=16,68│ │ │ │ │ │ha;Fn2980/1=0,43ha;De2979=0,35ha;│ │ │ │ │ │Cc2978=0,17ha│ │ │ │ │ │Suprafaţa corti construcţii: 0,17 ha│ │ │ │ │ │Suprafaţa construita: 329 mp│ │ │ │ │ 34069 │Clădire administrativă; Sc=165 mp;P;│ │ │ │ │ │Scc=1700mp;caramida│ │ │ │ │ 106312 │Hala sortare+anexe;Sc=164mp├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│ 8.│Com.Mihail │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ │Teren suprafaţa totala: 59,85 ha│ │Kogălniceanu │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ │situat în următoarele parcele:│ │jud.Tulcea │Soiurilor CTS Mihai │ │ 34131 │L1318=0,0832 ha;L1319=0,1385 mp;│ │ │Kogălniceanu │ │ │V1320=0,0778mp;A1321=0,0171│ │ │ │ │ │mp;Cc1322=0,3959;Cc1322/1 =0,0689 mp;│ │ │ │ │ │A475=58,87 ha│ │ │ │ │ │Suprafaţa curţi construcţii: 0,46 ha│ │ │ │ │ │Suprafaţa construita: 575 mp│ │ │ │ │ 34091 │Clădire administrativa;Sc=200mp│ │ │ │ │ │P;Scc=4600 mp; cărămida│ │ │ │ │ 106323 │Remiza maşini agricole+anexe;Sc=375 mp├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│ 9.│Str.Mărăşeşti │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ │Teren suprafaţa totala; 57,90ha situat în│ │nr.38 loc. │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ 34107 │următoarele parcele:A731 =0,97 ha;CD732=0,02 ha;│ │Oltenita Jud. │Soiurilor CTS Oltenita │ │ │A733=0,91 ha;CD734=0,02 ha;A735=0,81 ha;│ │Calarasi │ │ │ │CD736=0,02 ha;A737=0,75 ha;CD738=0,02 ha;│ │ │ │ │ │A739=1,03ha;Ccn740=0.39 ha;│ │ │ │ │ │A741=0,71;CD742=0,02ha;A743=0,84 ha;│ │ │ │ │ │CD744=0,02 ha;A745=1,53 ha;Ccn746=0,17 ha;│ │ │ │ │ │A747=0,81 ha;CD748=0,01 ha;A749=0,89 ha;│ │ │ │ │ │CD750=0,02ha;A751=0,57ha;CD752=0,01 ha;│ │ │ │ │ │Ccn753=0,11ha;De754=0,07ha;Ccn765=0,11 ha,│ │ │ │ │ │A756=0,77ha;CD757=0,02 ha;A758=1,20 ha;│ │ │ │ │ │CD759=0,02 ha;A760=0,74 ha;Ccn761=0,33ha;│ │ │ │ │ │A762=0,66 ha;CD763=0,02 ha;A764=1,20ha;│ │ │ │ │ │CD765=0,02 ha;A766=0,4 ha;CD775=0,02ha│ │ │ │ │ │A76=0,58ha;A777=0,47ha CD778=0,02ha;│ │ │ │ │ │A779=0,47ha;CD780=0,02ha;A781=0,95 ha;│ │ │ │ │ │CD782=0,02 ha;A783=1,56 ha;CD784=0,02ha;│ │ │ │ │ │A785=0,40ha;CD786=0,01ha;Ccn787=0,22 ha;│ │ │ │ │ │A788=0,63 ha;CD789=0,02 ha;A790=1,44 ha;│ │ │ │ │ │CD791=0,02ha;A792=1,06ha;CD793=0,02 ha;│ │ │ │ │ │A794=0,53 ha;CD795=0,02 ha;A796=0,50 ha;│ │ │ │ │ │CD797=0,01 ha;Ccn798=0,02 haA799=0,47 ha;│ │ │ │ │ │CD800=0,02ha;A801=0,47ha;CD802=0,02 ha;│ │ │ │ │ │A803=1,05ha;CD804=0,02ha;A805=1,32 ha;│ │ │ │ │ │CD806=0,02 ha;A807=0,66 ha;CD808=0,01 ha;│ │ │ │ │ │Ccn809=0,19 ha;A810=0,80 ha;CD811=0,02 ha;│ │ │ │ │ │A812=0,85ha;CD813=0,02ha;A814=1,05ha;│ │ │ │ │ │CD815=0,02 ha;A816=1,00 ha;CD817=0,02 ha;│ │ │ │ │ │Ccn818-0,17 ha;A819=0,90 ha;CD820=0,02 ha;│ │ │ │ │ │A821=0,55ha;CD822=0,02ha;A823=0,60 ha;│ │ │ │ │ │CD824=0,02 ha;A825=0,80 ha;CD826=0,02 ha;│ │ │ │ │ │A627=0,75ha;CD828=0,01ha;Ccn829=0,17 ha;│ │ │ │ │ │Ccn830=0,40 ha;De831=0,88 ha;│ │ │ │ │ │Ccn832=0,69 ha; A833=1,03 ha;CD834=0,01ha│ │ │ │ │ │A835=1,25ha;CD836=0,02 ha;A837=1,14 ha;│ │ │ │ │ │CD838=0,02 ha;A839=1,01ha;CD840=0,02ha;│ │ │ │ │ │A841=0,48 ha;CD842=0,02 ha;A843=0,76 ha;│ │ │ │ │ │CD844=0,02 ha;A845=0,66 ha;CD846=0,02 ha;│ │ │ │ │ │A847=0,88 ha;A878=0,96 ha;Ccn879=0,34 ha;│ │ │ │ │ │CD880=0,02 ha;A881=0,66 ha;CD882=0,02 ha;│ │ │ │ │ │A883=0,90 ha;CD884=0,02 ha;A885=0,95 ha;│ │ │ │ │ │CD886=0,02 ha;A887=0,72ha;CD888=0,02ha;│ │ │ │ │ │A889=1,25 ha;CD890=0,02ha;A891=1,43ha;│ │ │ │ │ │CD892=0,02 ha;A893=1,11ha;CCn894=0,68ha;│ │ │ │ │ │De895=0,39 ha;Ccn896=0,49ha;Cc5808/3/1 = 1,29ha.│ │ │ │ │ │Suprafaţa construită: 401 mp│ │ │ │ │ 34067 │Laborator câmp; Sc=222 mp;Scc=67400 mp;│ │ │ │ │ │cărămida│ │ │ │ │ 106355 │Hală condiţionat seminţe şi remiză maşini│ │ │ │ │ │agricole; Sc=179 mp├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────│10.│Str.G.Cosbuc │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ 34130 │Teren suprafaţa totala: 50,21 ha situat în│ │nr. 5 loc. │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ │următoarele parcele:A1101/1=17,46 ha;A1103=7,81│ │Sannicolau Mare,│Soiurilor CTS Sannicolau │ │ │ha;A1109/1=12,41 ha;A1078=12,32ha;Cc1107=0,21 ha.│ │jud Timiş │Mare │ │ │Suprafaţa curţi construcţii: 0,60 ha│ │ │ │ │ │Suprafaţa construită: 432 mp│ │ │ │ │ │Hală laborator+ remiză;Sc282+150 mp;P;│ │ │ │ │ 34090 │SCC-2100; cărămidă├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────│11.│Str. Tudor │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ │Teren suprafaţa totala: 51 ha situat în│ │Vladimirescu │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ 34122 │următoarele parcele; A9/1=10,25ha;A10=18,92│ │nr. 165 │Soiurilor CTS Slatina │ │ │ha;A13/1=16,25ha;A12=4,58ha;De11=0,35│ │loc. Slatina │ │ │ │ha;De13/2=0,25ha;Cc=0,40 ha.│ │jud. Olt │ │ │ │Suprafaţa curţi construcţii: 0,40 ha│ │ │ │ │ │Suprafaţa construită: 432 mp│ │ │ │ │ 34082 │Laborator câmp; Sc=189 mp;│ │ │ │ │ │Scc=4000 mp; cărămida│ │ │ │ │106410 │Remiză maşini agricole+anexe;│ │ │ │ │ │Sc=165 mp├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│12.│Com.Colaret │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ 34134 │Teren suprafaţă totala: 50 ha situat│ │jud. Mehedinti │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ │în următoarele parcele:│ │ │Soiurilor CTS Tamna │ │ │A2384=42,40 ha; A2384/1=7,6 ha.├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│13.│Str.Principala │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ │Teren suprafaţa totala: 49,37 ha│ │nr.150. com. │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ 34103 │situat în următoarele parcele:A1719=5,79 ha;│ │Sercaia │Soiurilor CTS Sercaia │ │ │A1722=3,76ha;A1726=3,49ha;A1727=3,23ha;│ │jud. Brasov │ │ │ │A1730=3,98 ha;L1815=1,92ha;A1816=0,92ha;│ │ │ │ │ │A1819=2,44 ha;A1821=8,62ha;A1823=1,07ha;│ │ │ │ │ │L1825=0,37ha;De1813=0,06ha;De1817=0,31ha;│ │ │ │ │ │De1820=0,17 ha;Fn1822=0,30 ha;│ │ │ │ │ │Pş 1824=0,30 ha;Cc1814=0,04 ha.│ │ │ │ │ │Suprafaţa curţi construcţii: 0,04 ha│ │ │ │ │ │Suprafaţa construită: 308 mp│ │ │ │ │ 34063 │Clădire administrativă;Sc=308 mp;│ │ │ │ │ │P;Scc=400 mp; căramida├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│14.│Calea Zimandului│Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ 34096 │Teren în suprafaţa de: 23,03 ha│ │nr. 6 loc. Arad │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ │situat în următoarele parcele:│ │jud.Arad │Soiurilor CTS. Arad │ │ │A126/4/7/11/12=3,27 ha;A1819/5/2=│ │ │ │ │ │1,46ha;A1778=18,3ha├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│15.│Com.Tariverde │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ │Teren în suprafaţa de: 23,90 ha│ │Jud. Constanta │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ 34111 │situat în următoarele parcele:│ │ │Soiurilor CTS Cogealac │ │ │P667/1=1,50 ha;P662/1 =2,40ha;│ │ │ │ │ │A1277/1 =20,00 ha.├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│16.│Com. Dor Marunt │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ │Teren în suprafaţa de: 18 ha│ │Jud. Calarasi │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ 34106 │situat în următoarea parcelă:│ │ │Soiurilor CTS Dalga │ │ │A453/1=18,00 ha.├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│17.│Str. Garii, │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ 34102 │Teren în suprafaţa de: 23,88 ha│ │nr.668 loc. │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ │situat în următoarea parcelă:│ │loc.Harman Jud. │Soiurilor CTS Harman │ │ │A761/2=23,68 ha,│ │Brasov │ │ │ │├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│18.│Com. Inand │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ 34098 │Teren în suprafaţa de: 16,49 ha│ │Jud. Bihor │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ │situat în următoarele parcele:│ │ │Soiurilor CTS. Inand │ │ │A2925=12,23ha:A2926=4,26 ha.├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│19.│Com. Mircea Voda│Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ 34101 │Teren în suprafaţa de: 30 ha│ │Jud. Braila │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ │situat în următoarea parcelă:│ │ │Soiurilor CTS Mircea Voda │ │ │A391=30,00 ha;│ │ │ │ │ │├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│20.│Str.M.Kogalni- │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ 34132 │Teren în suprafaţa de: 28,40 ha│ │ceanu loc. │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ │situat în următoarele parcele:│ │Negresti Jud. │Soiurilor CTS Negresti │ │ │A18=2,00 ha;A24=7,40 ha;A22=9,5 ha;│ │Vaslui │ │ │ │A20=9,5 ha.├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│21.│Nou Com.Peciu │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ 34129 │Teren în suprafaţa de: 14 ha│ │Nou Jud. Timiş │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ │situat în următoarea parcelă:│ │ │Soiurilor CTS Peciu Nou │ │ │A1392=14,00ha├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│22.│Com. Giurgita │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ 34116 │Teren în suprafaţa de: 10 ha│ │Jud. Dolj │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ │situat în următoarea parcelă:│ │ │Soiurilor CTS Portaresti │ │ │A89=10,00 ha.├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│23.│Str.Volovatului │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ 34126 │Teren în suprafaţa de; 14,40 ha│ │nr. 69 loc. │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ │situat în următoarele parcele:│ │Radauti Jud. │Soiurilor CTS Radauti │ │ │A429/2= 12,79 ha;A429/1=1,61 ha.│ │Suceava │ │ │ │├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│24.│Sos.Puiesti │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ 34104 │Teren în suprafaţa de: 60 ha│ │nr. 21 loc. │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ │situat în următoarea parcelă:│ │Ramnicu Sarat │Soiurilor CTS Ramnicu │ │ │A90-60,00 ha.│ │Jud. Buzau │Sarat │ │ │├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│25.│Com. Odoreu │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ 34123 │Teren în suprafaţa de: 11,67 ha│ │Jud. Satu Mare │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ │situat în următoarea parcelă:│ │ │Soiurilor CTS Satu Mare │ │ │A441 = 11,67 ha.├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│26.│Str. Viile │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ 34125 │Teren în suprafaţa de: 12,03 ha│ │Sibiului, nr.59 │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ │situat în următoarele parcele:│ │loc. Sibiu │Soiurilor CTS Sibiu │ │ │A2870/2/1=9,65 ha;A2870/1=2,38 ha.│ │Jud. Sibiu │ │ │ │├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│27.│Str. Tudor │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ 34124 │Teren în suprafaţa de: 10 ha│ │Vladimirescu │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ │situat în următoarele parcele:│ │nr.47 loc. │Soiurilor CTS Simleu │ │ │A1103=2,80 ha;A1104=7,20ha│ │Simleu Silvaniei│Silvaniei │ │ ││ │Jud. Salaj │ │ │ │├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│28.│Com. Ulmi │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ 34114 │Teren în suprafaţa de: 13,77 ha│ │Jud. Dambovita │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ │situat în următoarea parcelă:│ │ │Soiurilor CTS Targoviste │ │ │A403=13,77 ha.│ │ │ │ │ │├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│29.│Str.1 Dec.1918 │Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ 34117 │Teren în suprafaţa de: 10 ha│ │nr.107 Loc. │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ │situat în următoarea parcelă:│ │Tecuci Jud. │Soiurilor CTS Tecuci │ │ │ A670=10 ha.│ │Galaţi │ │ │ │├───┼────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────│30.│Com. Troian Gara│Institutul de Stat pentru │Agentia Naţionala de │ 34127 │Teren în suprafaţa de: 28,03 ha│ │Jud.Teleorman │Testarea şi Inregistrarea │Consultanţă Agricola │ │situat în următoarea parcelă:│ │ │Soiurilor CTS Troian │ │ │A22=28,03 ha.└───┴────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────___________