ORDIN nr. 15 din 20 ianuarie 2006pentru aprobarea Normelor de apreciere a porcinelor de reproducţie
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 15 februarie 2006    În temeiul art. 26 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările ulterioare,în concordanta cu directivele Uniunii Europene 90/118 şi 90/119 şi cu deciziile Uniunii Europene 89/501, 89/502, 89/503, 89/504, 89/505, 89/506,având în vedere prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 790/2005 privind delimitarea competentelor instituţiilor şi organizaţiilor implicate în transpunerea şi implementarea legislaţiei comunitare din domeniul zootehnic cuprinse în acquis-ul veterinar,vazand Referatul de aprobare nr. 94.783 din 22 decembrie 2005 al Direcţiei implementare politici de creşterea animalelor şi procesarea produselor de origine animala,în baza Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de apreciere a porcinelor de reproducţie, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.__________ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Agenţia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", în calitate de autoritate competentă, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 499/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 18 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 72/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003, ordinele ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 140/2003, nr. 141/2003 şi nr. 142/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003, Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 203/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2003, ordinele ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 205/2003, nr. 234/2003 şi nr. 235/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 22 aprilie 2003, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 20 ianuarie 2006.Nr. 15.  +  AnexăNORMA 20/01/2006