HOTĂRÂRE nr. 93 din 26 ianuarie 2006pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Instrucţiunile de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 530/2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 3 februarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul 3 al articolului 4 din Instrucţiunile de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 530/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 11 iunie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Cantităţile nominale ale preambalatelor care conţin produsele prevăzute în anexele nr. 4-7 vor fi inscripţionate în unităţile de măsură prevăzute în aceste anexe. Cantităţile nominale ale preambalatelor care conţin alte produse decât cele prevăzute în anexele nr. 4-7 vor fi inscripţionate în unităţi de volum pentru preambalatele care conţin produse lichide, respectiv în unităţi de masă pentru celelalte produse, cu excepţia preambalatelor care conţin produse ce fac obiectul unor practici comerciale sau al unor reglementări specifice."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 26 ianuarie 2006.Nr. 93.-------------