HOTĂRÂRE nr. 73 din 19 ianuarie 2006privind transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 25 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor bunuri, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina.  +  Articolul 2Bunurile transmise potrivit art. 1 sunt destinate organizării şi funcţionării Complexului Muzeal Bucovina.  +  Articolul 3Predarea-preluarea în administrare a bunurilor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul culturii şi cultelor,Adrian Iorgulescup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 19 ianuarie 2006.Nr. 73.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelorîn domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava,pentru Complexul Muzeal Bucovina
                 
    Nr. crt.Locul unde sunt situate bunurilePersoana juridică de la care se transmit bunurilePersoana juridică la care se transmit bunurileDenumirea şi caracteristicile tehnice ale bunurilor care se transmitNumărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor PubliceCod de clasificare
    1.Municipiul Suceava, str. Ciprian Porumbescu nr. 5, judeţul SuceavaStatul Român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaColecţiile Muzeului Etnografic al Bucovinei - Suceava: piese de port popular; ţesături decorative; piese tradiţionale din ceramică; icoane pe sticlă şi lemn; arhitectură populară; recuzită obiecte de Anul Nou; arhiva etnografică; ceasuri şi instrumente muzicale, arta lemnului; arta metal, os, corn şi piatră; ouă încondeiate; podoabe de sărbătoare619608.28
    2.Municipiul Suceava, str. Ciprian Porumbescu nr. 5 judeţul SuceavaStatul Român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaClădire Hanul Domnesc - Suceava, stil arhitectonic moldovenesc, din piatră, cărămidă, lemn, sec. XVII619618.29.06
    3.Municipiul Suceava, str. Ciprian Porumbescu nr. 5 judeţul SuceavaStatul Român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaTeren Hanul Domnesc Suceava - 1684 mp619638.29.06
    4.Oraşul Solea, str. Tomşa Vodă nr. 111, judeţul SuceavaStatul Român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaCasa Muzeu Solea, stil arhitectonic tradiţional, din lemn, sec. XVIII619628.29.06
    5.Oraşul Solea, str. Tomşa Vodă nr. 111, judeţul SuceavaStatul Român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaTeren Casa Muzeu Solea - 1417 mp619648.29.06
    6.Municipiul Suceava, strada Parcului, nr. 14 - Cetatea de Scaun a Sucevei, judeţul SuceavaStatul Român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaCâmpul şanţurilor, sit arheologic, sec. XIV-XVII348788.27
    7.Municipiul Suceava, Cetatea Şcheia, judeţul SuceavaStatul Român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaZona Cetăţii Şcheia, sit arheologic sec. XIV-XV348798.27
    8.Municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 33, judeţul SuceavaStatul Român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaSediul Muzeului Naţional al Bucovinei - Suceava, clădire, P+1, din zidărie de cărămidă, cu subsol parţial348808.28
    9.Municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 23, judeţul SuceavaStatul Român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaClădirea Muzeului de Ştiinţele Naturii, P+1, din zidărie de cărămidă, cu subsol parţial348818.28
    10.Com. Ciprian Porumbescu, sat Ciprian Porumbescu nr. 325, judeţul SuceavaStatul Român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaCasa memorială "Ciprian Porumbescu" - clădire, P, din zidărie de cărămidă348828.28
    11.Com. Ciprian Porumbescu, sat Ciprian Porumbescu nr. 368, judeţul SuceavaStatul Român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaClădirea Muzeului "Ciprian Porumbescu", construcţie tradiţională din lemn348838.28
    12.Com. Ciprian Porumbescu, sat Ciprian Porumbescu nr. 368, judeţul SuceavaStatul Român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaClădire depozit, P, din zidărie de cărămidă348848.28
    13.Municipiul Suceava, str. Simion Fl. Marian nr. 4, judeţul SuceavaStatul Român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaCasa memorială "Simion Fl. Marian" - clădire din cărămidă, cu subsol parţial348858.28
    14.Comuna Mălini, sat Mălini, nr. 237, judeţul SuceavaStatul Român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaCasa memorială "Nicolae Labiş" - clădire, P, din lemn348868.28
    15.Comuna Udeşti, sat Udeşti nr. 113, judeţul SuceavaStatul Român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaCasa memorială "Eusebiu Camilar" - clădire, P, din lemn348878.28
    16.Municipiul Suceava, b-dul Universităţii nr. 3A judeţul SuceavaStatul Român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaPlanetarium - clădire din b.a. şi zidărie din cărămidă348888.28
    17.Oraşul Siret, str. 9 Mai nr. 17, judeţul SuceavaStatul Român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaClădirea Muzeului de Istorie - din zidărie de cărămidă348898.28
    18.Municipiul Suceava, str. Dragoş Vodă nr. 12, judeţul SuceavaStatul Român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaClădirea Laboratorului Zonal de Restaurare P, - din zidărie de cărămidă348908.28
    19.Municipiul Suceava, strada Parcului nr. 14 - Cetatea de Scaun a Sucevei, judeţul SuceavaStatul Român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaClădire administrativă a pazei cetăţii, P, din lemn348918.28
    20.Municipiul Suceava, strada Parcului nr. 14, - Cetatea de Scaun a Sucevei, judeţul SuceavaStatul Român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaClădire - terasa de pe platoul cetăţii, din b.a. şi zidărie din cărămidă348928.28
    21.Municipiul Suceava, strada Parcului nr. 14 - Cetatea de Scaun a Sucevei, judeţul SuceavaStatul Român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaCetatea de Scaun a Sucevei - monument, ruină din zidărie masivă348938.28
  ------------