ORDIN nr. 1.448 din 27 decembrie 2005privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 26 ianuarie 2006  Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 şi ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. E.N. 5.023/2005,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista cuprinzând categoriile de produse cosmetice, prevăzută în anexa I.  +  Articolul 2Se aprobă Lista cuprinzând substanţele interzise să fie utilizate în compoziţia produselor cosmetice, prevăzută în anexa II.  +  Articolul 3Se aprobă Lista cu substanţele care pot fi folosite numai în anumite limite de admisibilitate, prevăzută în anexa III, Partea 1.  +  Articolul 4Se aprobă Lista cu substanţele admise provizoriu, prevăzută în anexa III, Partea 2.  +  Articolul 5Se aprobă Lista coloranţilor admişi, prevăzută în anexa IV, Partea 1.  +  Articolul 6Se aprobă Lista coloranţilor admişi provizoriu pentru a fi folosiţi în compoziţia produselor cosmetice, prevăzută în anexa IV, Partea 2.  +  Articolul 7Se aprobă Lista substanţelor care nu fac obiectul prezentei reglementări, prevăzută în anexa V.  +  Articolul 8Se aprobă Lista conservanţilor care pot fi folosiţi numai în anumite condiţii şi limite de admisibilitate Lista conservanţilor admişi, prevăzută în anexa VI, Partea 1.  +  Articolul 9Se aprobă Lista conservanţilor admişi provizoriu, prevăzută în anexa VI, Partea 2.  +  Articolul 10Se aprobă Lista cuprinzând filtrele UV admise în produsele cosmetice, prevăzută în anexa VII, Partea 1.  +  Articolul 11Se aprobă Lista cuprinzând filtrele UV admise provizoriu în produsele cosmetice, prevăzută în anexa VII, Partea 2.  +  Articolul 12Prevederile cuprinse în anexa II la nr. crt. 1113, 1134, 1135, 1136 şi în anexa IV, Partea 1, coloranţii cu indexul de culoare CI 12150, 20170, 27290, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 13Anexele I-VII*) fac parte integrantă din prezentul ordin._______ Notă *) Anexele I-VII se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 14Direcţia de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: Ordinul ministrului de stat, ministrul sănătăţii, nr. 1.004/2000 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanţele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 şi nr. 119 bis din 8 martie 2001, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 14 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.198/2003 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2004, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 318/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 21 aprilie 2005, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 836/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 9 august 2005, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 837/2005 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.004/2000 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanţele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 11 august 2005.  +  Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 27 decembrie 2005.Nr. 1.448.  +  Anexa I LISTACuprinzând categoriile de produse cosmetice- Creme, emulsii, loţiuni, geluri şi uleiuri pentru piele (mâini, faţă, picioare, etc.);- Măşti pentru faţă (cu excepţia produselor care acţionează ca abrazive superficiale ale pielii pe cale chimică);- Baze nuanţatoare (lichide, paste, pudre, etc.);- Pudre de machiaj, pudre după baie, pudre igienice, etc.;- Săpunuri de toaletă, săpunuri deodorante, etc.;- Parfumuri, ape de toaletă, ape de colonie, etc.;- Preparate pentru baie şi duş (săruri, spume uleiuri, geluri, etc.);- Depilatoare;- Deodorante şi antiperspirante;- Produse pentru îngrijirea părului;- Nuanţatoare şi decolorante;- Produse pentru ondulare, îndreptare şi fixare;- Produse pentru aranjare (decorare);- Produse pentru curăţare (loţiuni, pudre, şampoane, etc.);- Produse de condiţionare (loţiuni, creme, uleiuri, etc.);- Produse de coafare (loţiuni, lacuri, briantine, etc.);- Produse pentru ras (creme, spume, loţiuni, etc.);- Produse pentru machiaj şi îndepărtarea acestuia de pe faţă şi ochi;- Produse destinate aplicării pe buze;- Produse pentru îngrijirea dinţilor şi a gurii;- Produse pentru îngrijirea unghiilor şi decorarea lor;- Produse pentru igiena intimă externă;- Produse pentru băi de soare (plajă);- Produse pentru bronzare fără soare;- Produse de albire a pielii;- Produse antirid.  +  Anexa II Lista cuprinzând substanţele interzise să fie utilizate în compoziţia produselor cosmetice
  *Font 8*
  ┌────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Numărul │ ││crt.│ din │ Denumirea ││ │Directiva │ ││ │76/768/CEE│ │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │2 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│254 │Acenocoumarol │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│368 │Acetat de 2,6-dimetil 1,3-dioxan-4-îl (Dimetoxan) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│393 │Acetonitril │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│7 │Acidul aminocaproic*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│5 │Acidul [4-(4-hidroxi-3-iodofenoxi)-3,5-diiod-fenil] acetic şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│31 │Acidul 4-aminosalicilic şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│365 │Acidul aristoholic şi sărurile sale; Aristolochia spp. şi preparatele sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│111 │Acidul cianhidric şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│128 │Acidul 2-dietilaminoetil 3-hidroxi-4-fenilbenzoic şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│204 │Acidul etil bis (4-hidroxi-2-oxo-1-benzopiran-3-îl) acetic şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│191 │Acidul fluorhidric, sărurile, complecşii şi fluorhidraţii săi cu excepţia celor ││ │ │din Anexa III partea 1 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│418 │Acidul 3-imidazol-4-îl-acrilic (acid urocanic) şi esterul său etilic │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│268 │Acidul picric │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14│10 │Acidul tricloracetic │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15│11 │Aconitum napellus L. (frunze, rădăcini şi preparate galenice) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16│12 │Aconitina (alcaloid principal din Aconitum napellus L.) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17│13 │Adonis vernalis L. şi preparatele lui │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18│15 │Alcaloizi din Rauwolfia serpentina şi sărurile lor │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19│16 │Alcooli acetilenici, esterii, eterii şi sărurile lor │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20│224 │2-(4-alil-2-metoxifenoxi)-N-N-dietilacetamida şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21│19 │Alloclamide*) şi sărurile lor │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22│21 │Amine simpatomimetice care acţionează pe sistemul nervos, orice substanţă ││ │ │conţinută în prima listă de medicamente care sunt subiectul prescripţiei medicale ││ │ │şi la care se referă rezoluţia AP (69) 2 a Consiliului Europei │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 23│35 │Ammi majus şi preparatele sale galenice │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 24│29 │2-Amino-1,2-bis (4-metoxifenil) etanol şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 25│412 │4-Amino-2-nitrofenol │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 26│383 │2-Amino-4-nitrofenol │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 27│384 │2-Amino-5-nitrofenol │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 28│146 │Amitriptilina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 29│106 │Anamirta cocculus L. (fruct) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 30│70 │Anhidrida (1R,2S)-hexahidro-1,2-dimetil-3,6-epoxiftalică (cantaridina) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 31│22 │Anilina, sărurile, derivaţii halogenaţi şi sulfonaţi ai acesteia │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 32│390 │Antiandrogeni cu structură steroidică │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 33│39 │Antibiotice │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 34│41 │Apocynum cannabium L. şi preparatele sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 35│42 │Apomorfina [5,6,6a,7-tetrahidro-6-metil-4 11-dibenzo (d,e,g)-chinolin-10,11-diol] ││ │ │şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 36│238 │Arecolina │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 37│43 │Arsenul şi compuşii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 38│44 │Atropa beladonna L. şi preparatele sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 39│45 │Atropina, sărurile şi derivaţii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 40│286 │Azaciclonolul*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 41│220 │Barbituraţi*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 42│183 │Benegridul*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 43│157 │Benactizina │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 44│53 │Bendroflumetiazida*) şi derivaţii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 45│49 │Benzazepine şi benzadiazepine │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 46│47 │Benzen │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 47│101 │Benzen sulfonat de cobalt │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 48│158 │Benzatropina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 49│48 │Benzimidazol-2(3H)-ona │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 50│50 │Benzoat de 1-Dimetilaminometil-1-metilpropil (amilocaina) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 51│51 │Benzoat de 2,2,6-trimetil-4-piperidil (benzamina) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 52│357 │Benzoaţii de 4-hidroxi-3-metoxicinamil alcool cu excepţia conţinutului normal în ││ │ │esenţele naturale utilizate │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 53│143 │Benzoat de 1,1-bis (dimetilaminometil) propil (amidricaina, alipina) şi sărurile ││ │ │sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 54│54 │Beriliul şi compuşii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 55│26 │Benzidina │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 56│287 │Bietamiverina*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 57│23 │Betoxicaina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 58│56 │Bretiliu tosilat*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 59│55 │Brom elementar │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 60│58 │Bromisoval*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 61│90 │Butanilicaina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 62│341 │4-terţ-Butil-pirocatecol │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 63│340 │4-terţ-Butilfenol │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 64│59 │Bromfeniramina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 65│62 │Brucina │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 66│108 │1-Butil-3-(N-crotonilsulfanilil) uree │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 67│414 │4-terţ-Butil-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen (Musk Ambrette) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 68│417 │3,3-bis (4-hidroxifenil) ftalida [Fenolftaleina*)] │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 69│178 │4-benziloxifenol şi 4-etoxifenol │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 70│352 │Bitionol*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 71│288 │Butopiprina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 72│60 │Bromura de benziloniu*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 73│378 │Colorant CI 12140 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 74│379 │Colorant CI 26105 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 75│380 │Colorant CI 42555 ││ │ │Colorant CI 42555-1 ││ │ │Colorant CI 42555-2 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 76│386 │Colorant CI 42640 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 77│387 │Colorant CI 13065 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 78│388 │Colorant CI 42535 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 79│389 │Colorant 61554 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 80│159 │Ciclizina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 81│169 │Caramifenul*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 82│129 │Cinococaina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 83│130 │Cinamat de 3-dietilaminopropil │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 84│57 │Carbromal*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 85│68 │Cadmiul şi compuşii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 86│69 │Cantharis vesicatoria, cantaride │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 87│74 │Catalaza │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 88│75 │Cefalina şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 89│76 │Chenopodium ambrosioides (ulei esenţial ) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 90│8 │Cincofenul*), sărurile lui, derivaţii şi sărurile acestor derivaţi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 91│66 │Carbutamida*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 92│78 │Clor elementar │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 93│79 │Clorpropamida*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 94│81 │Citro-clorhidrat de 4-fenoxilazofenilen-1,3-diamina (citro-clorhidrat de ││ │ │crisoidină) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 95│82 │Clorzoxazona*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 96│83 │2-Clor-6-metilpirimidin-4-ildimetilamina (crimidina - ISO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 97│84 │Clorprotixenul*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 98│85 │Clofenamida*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 99│87 │Clormetina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 100│88 │Ciclofosfamida*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 101│91 │Clormezanona*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 102│96 │Cloretan │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 103│97 │Crom; acidul cromic şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 104│98 │Claviceps purpurea Tul., alcaloizii şi preparatele sale galenice │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 105│99 │Conium maculatum L. (fructe, pulbere şi preparate galenice) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 106│102 │Colchicina, sărurile şi derivaţii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 107│103 │Colchicozida şi derivaţii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 108│104 │Colchicum autumnale L. şi preparatele sale galenice │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 109│105 │Convalatoxina │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 110│107 │Croton tiglium (ulei) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 111│109 │Curara şi curarine │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 112│110 │Curarizante de sinteză │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 113│112 │2-α-Ciclohexilbenzil-(N,N,N',N'-tetraetil)-trimetilendiamina (fenetamina) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 114│113 │Ciclomenolul*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 115│122 │Ciclarbamat*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 116│123 │Clofenotan*); DDT (ISO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 117│94 │Clorfenoxamina*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 118│1 │N-5-clorbenzoxazol 2-ilacetamida │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 119│140 │Captodiam*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 120│93 │2-[2-(4-Clorfenil)-2-fenilacetil] indan-1,3-diona (clorofacinona - ISO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 121│225 │Coumetarol*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 122│235 │Carisoprodol*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 123│262 │Clortalidon*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 124│290 │Coniina │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 125│397 │Colorant CI 12075 şi lacurile, pigmenţii şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 126│398 │Colorant CI 45170 şi CI 45170:1 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 127│366 │Clorofom │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 128│334 │Clorura de vinil (monomer) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 129│401 │Colorant CI 15585 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 130│408 │Catecol │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 131│416 │Celule, ţesuturi sau produse de origine umană │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 132│415 │abrogat │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 133│381 │4-(Dimetilamino)-benzoat de amil, amestec de izomeri [Padimat A (INN)] │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 134│226 │Dextrometorfanul*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 135│131 │O,O-Dietil-O-4-nitrofenil fosfortioat (paration - ISO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 136│80 │Clorhidrat de difenoxilat*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 137│36 │2,3-Diclor-2-metilbutan │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 138│3 │Deanol aceglumat*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 139│116 │Dextropropoxifena*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 140│30 │1,3-Dimetilpentilamina şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 141│125 │Dicloretani (clorurile de etilenă) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 142│126 │Dicloretilene (clorurile de acetilenă) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 143│134 │Digitalina şi toate heterozidele din Digitalis purpurea L. │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 144│136 │Dioxetedrin*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 145│160 │5,5-Difenil-4-imidazolidona │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 146│162 │Disulfiram*); tiram (ISO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 147│119 │5-(α,â-Dibromfenetil)- 5-metilhidantoina │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 148│153 │Dimevamida*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 149│154 │Difenilpiralina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 150│117 │O,O-Diacetil-N-alil-N-normorfina │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 151│142 │Dimetilamina │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 152│176 │Doxilamina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 153│207 │4,4'-Dihidroxi-3,3'-(3-metiltiopropiliden)-dicumarina │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 154│231 │Dicumarol*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 155│371 │2,2'-Dihidroxi-3,3',5,5',6,6'- hexaclor-difenilmetan (Hexaclorofen) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 156│234 │3,4-Dihidro-2-metoxi-2-metil-4-fenil-2H,5H-pirano (3,2-c)-(1)benzopiran-5-ona ││ │ │(ciclocumarol) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 157│338 │Dimetil sulfoxid*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 158│361 │Dihipoiodit de 5,5'-di-izopropil-2,2'-dimetilbifenil-4,4'-diil │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 159│339 │Difenhidramina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 160│342 │Dihidrotachisterol*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 161│343 │Dioxan │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 162│349 │Diclorsalicilanilide │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 163│351 │Dibromsalicilanilide │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 164│354 │Disulfuri tiuramice │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 165│355 │Dimetilformamida │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 166│301 │Datura stramonium L. şi preparatele sale galenice │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 167│407 │2,4-Diaminofeniletanolul şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 168│411 │Alchil- şi alcanolamine secundare şi sărurile lor │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 169│396 │Ditio-2,2'-bispiridin-1,1'-dioxid (produs de adiţie cu sulfatul de magneziu ││ │ │trihidrat) (disulfura de pirition + sulfat de magneziu) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 170│270 │Difencloxazine*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 171│362 │3'etil-5',6',7,8'-tetrahidro-5',5',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftona sau 1,1,4,4- ││ │ │tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetrahidro-naftalena (acetil-etil-tetrametil- ││ │ │tetralina, AETT) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 172│260 │Estrogeni │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 173│272 │Etilfenacetamida*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 174│14 │Epinefrina*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 175│163 │Emetina, sărurile şi derivaţii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 176│164 │Efedrina şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 177│173 │Etoheptazina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 178│166 │Ezerina sau Fizostigmina şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 179│167 │Esteri ai acidului 4-aminobenzoic cu grupa amino- liberă, cu excepţia celor din ││ │ │Anexa VII Partea 2 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 180│335 │Ergocalciferol*) şi Colecalciferol (vitaminele D(2) şi D(3)) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 181│406 │4-Etoxi-m-fenilendiamina şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 182│400 │1,2-Epoxibutan │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 183│319 │Etionamida*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 184│208 │Fenadiazol*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 185│170 │Fosfat de dietil 4-nitrofenil │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 186│180 │Fenozolona*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 187│187 │Fluanisona*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 188│189 │Fluoresona*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 189│190 │Fluorouracil*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 190│252 │Furazolidona*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 191│271 │2-Fenilindan-1,3-dionă (fenindiona) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 192│279 │Fosfor şi fosfuri metalice │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 193│274 │Feniramidol*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 194│277 │Fosfat de tritolil │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 195│363 │o-Fenilendiamina şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 196│356 │4-Fenil-but-3-en-2-ona │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 197│358 │Furocumarine (de exemplu: Trioxisalan*), 8-metoxipsoralen, 5-metoxipsoralen), cu ││ │ │excepţia conţinutului normal în esenţele naturale utilizate, în produsele de ││ │ │protecţie solară şi cele pentru bronzare furocumarinele trebuie să fie în ││ │ │concentraţie de sub 1 mg/kg │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 198│67 │Fenilbutazona*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 199│71 │Fenprobamat*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 200│95 │Fenaglicodol*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 201│269 │Fenacemida*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 202│273 │Fenprocumon*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 203│232 │Fenmetrazina*), sărurile şi derivaţii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 204│320 │Fenotiazina*) şi compuşii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 205│259 │Guanetidina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 206│181 │Glutetimida*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 207│193 │Galantamina*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 208│100 │Gliciclamida*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 209│230 │Guaifenesin*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 210│329 │Trietiliodura de gallamina*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 211│300 │Glucocorticoizi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 212│420 │Gudroane din cărbune natural şi rafinat │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 213│185 │Haloperidol*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214│115 │Hexapropimat*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 215│2 │Hidroxid de beta-acetoxi-etil-trimetil amoniu (acetilcolina şi sărurile sale) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 216│135 │7-(2-Hidroxi-3-[(-2-hidroxietil-)-N-metilamino] propil)-teofilina (xantinol) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 217│195 │1,2,3,4,5,6-Hexaclorociclohexan (HCH-ISO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 218│196 │(1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10,10-Hexaclor-6,7-epoxi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro- ││ │ │1,4,5,8-dimetannaftalen (endrin-ISO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 219│197 │Hexacloretan │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 220│198 │(1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10,10-Hexaclor-1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-1,4,5,8- ││ │ │-dimetannaftalen (izodrin-ISO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 221│199 │Hidrastina, hidrastinina şi sărurile lor │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 222│200 │Hidrazide şi sărurile lor │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 223│201 │Hidrazine, derivaţii şi sărurile lor │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 224│210 │Hiosciamina, sărurile şi derivaţii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 225│211 │Hyoscyamus niger L. (frunze, seminţe, pulbere şi preparate galenice) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 226│240 │Hidroxizina*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 227│295 │Hioscina, sărurile şi derivaţii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 228│395 │8-Hidroxichinolina şi sulfatul său, cu excepţia utilizărilor prevăzute la nr. crt.││ │ │51 din anexa nr. III, Partea 1 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 229│385 │11-a-Hidroxipregn-4-en-3,20-diona şi esterii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 230│151 │Izomerii dinitrofenolului │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 231│152 │Inproquona*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 232│34 │Imperatorina [9-(3-metoxilbut-2-eniloxi) furo (3,2-g) cromen 7-onă] │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 233│52 │Isocarboxazida*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 234│17 │Isoprenalina*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 235│18 │Izotiocianat de alil │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 236│148 │Isosorbit dinitrat*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 237│213 │Iod │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 238│215 │Ipecacuana (Cephaelis ipecacuanha Brot. şi specii înrudite) (rădăcini, pulbere şi ││ │ │preparate galenice) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 239│216 │(2-Izopropilpent-4-enoil) uree (apronalida) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 240│228 │Izometheptena*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 241│294 │Juniperus Sabina L. (frunze, ulei esenţial şi preparate galenice) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 242│127 │Lisergidul*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 243│218 │Lobelia inflata L. şi preparatele sale galenice │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 244│419 │1. Următoarele ţesuturi trebuie indicate în mod specific ca materiale cu risc în ││ │ │funcţie de categoria ţării de rezidenţă a animalului de la care provin. ││ │ │CATEGORIILE 1 şi 2 ││ │ │Nici unul ││ │ │CATEGORIILE 3 şi 4 ││ │ │(a) craniul cuprinzând creierul şi ochii, amigdalele şi şira spinării a animalelor││ │ │ bovine cu vârsta peste 12 luni şi porţiunea de intestin cuprinsă între duoden ││ │ │ şi rect a animalelor bovine indiferent de vârstă; ││ │ │(b) craniul cuprinzând creierul şi ochii, amigdalele şi şira spinării a animalelor││ │ │ ovine şi caprine cu vârsta peste 12 luni sau care au un incisiv permanent ││ │ │ erupt prin gingie, şi splina animalelor ovine şi caprine indiferent de vârstă;││ │ │CATEGORIA 5 ││ │ │(a) întregul cap (exclusiv limba) cuprinzând creierul, ochii, ganglionul ││ │ │ trigeminal şi amigdalele; timusul; splina şi şira spinării a animalelor bovine││ │ │ cu vârsta peste 6 luni; şi porţiunea de intestin cuprinsă între duoden şi rect││ │ │ a animalelor bovine, indiferent de vârstă; ││ │ │(b) coloana vertebrală, inclusiv ganglionii terminali dorsali a animalelor bovine ││ │ │ cu vârsta peste 30 luni; ││ │ │(c) craniul cuprinzând creierul şi ochii, amigdalele, şira spinării a animalelor ││ │ │ ovine şi caprine cu vârsta peste 12 luni sau care au un incisiv permanent ││ │ │ erupt prin gingie, şi splina animalelor ovine şi caprine indiferent de vârstă.││ │ │În orice caz, derivaţii grăsimilor trebuie folosiţi cu condiţia ca următoarele ││ │ │metode să fi fost folosite şi certificate de către producător: ││ │ │- transesterificare sau hidroliză la cel puţin 200°C şi la o presiune ││ │ │ corespunzătoare, pentru 20 minute (glicerina, acizi graşi şi esterii acizilor ││ │ │ graşi) ││ │ │- saponificare cu NaOH 12 M (glicerol sau săpun): ││ │ │ - şarja/lot procesată la 95°C timp de 3 ore, sau ││ │ │ - proces continuu la 140°C, 2 bari (2000 hPa) timp de 8 minute sau în condiţii ││ │ │ echivalente │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 245│219 │Lobelina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 246│402 │Lactat de stronţiu │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 247│399 │Lidocaina │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 248│376 │1-Metoxi-2,4-diaminobenzenul (2,4-Diaminoanisol-CI 76050) şi sărurile lor │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 249│377 │1-Metoxi-2,5-diaminobenzenul (2,5-Diaminoanisol) şi sărurile lor │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 250│322 │Mefenesinul*) şi esterii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 251│292 │Metirapona*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 252│64 │Mofebutazona*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 253│6 │Metotrexat*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 254│89 │Mannomustina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 255│171 │Metetoheptazina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 256│133 │Methilprilona*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 257│141 │Mefeclorazina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 258│144 │Metapirilena*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 259│145 │Metamfepramona*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 260│147 │Metforminul*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 261│149 │Malononitril │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 262│205 │Metocarbamol*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 263│221 │Mercurul şi compuşii săi, cu excepţia cazurilor speciale incluse în Anexa VI, ││ │ │partea 1 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 264│223 │Metaldehida │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 265│227 │2-Metilheptilamina şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 266│229 │Mecamilamina*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 267│236 │Meprobamat*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 268│413 │2-Metil-m-fenilendiamina │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 269│344 │Morfolina şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 270│346 │Maleat de 2-[4-metoxibenzil-N-(2-piridil) amino] etildimetilamina │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 271│353 │Monosulfuri tiuramice │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 272│364 │4-Metil-m-fenilendiamina şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 273│174 │Metheptazina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 274│175 │Metilfenidat*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 275│209 │Nitroxolina şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 276│72 │Nitroderivaţii de carbazol │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 277│20 │Nalorfina*), sărurile şi eterii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 278│241 │2-Naftol │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 279│242 │1- şi 2-Naftilamine şi sărurile lor │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 280│243 │3-(1-Naftil)-4-hidroxicumarina │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 281│244 │Nafazolina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 282│245 │Neostigmina şi sărurile sale (de exemplu: Neostigmina bromura*)) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 283│246 │Nicotina şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 284│247 │Nitriţi de amil │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 285│248 │Nitriţi anorganici, cu excepţia nitritului de sodium │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 286│249 │Nitrobenzen │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 287│250 │Nitrocrezolii şi sărurile lor cu metale alcaline │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 288│251 │Nitrofurantoina*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 289│256 │Nitrostilbenii, omologii şi derivaţii lor │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 290│257 │Noradrenalina şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 291│258 │Noscapina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 292│403 │Nitrat de stronţiu │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 293│410 │Nitrozamine │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 294│306 │Narcotice naturale şi de sinteză, toate substanţele listate în Tabelul I şi II ││ │ │privind Convenţia substanţelor narcotice semnată la New York, 30 martie 1961 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 295│309 │Neodimiul şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 296│28 │Octodrina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 297│165 │Oxanamida*) şi derivaţii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 298│172 │Oxfeneridina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 299│86 │N-Oxid de N,N-bis (2-cloretil) metilamina şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 300│182 │Oxid de etilenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 301│202 │Octamoxina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 302│261 │Oleandrin │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 303│267 │Octamilamina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 304│276 │Pirofosfat de tetraetil; TEPP (ISO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 305│289 │Plumbul şi compuşii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 306│404 │Policarboxilaţii de stronţium │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 307│405 │Pramocaina │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 308│409 │Pirogalol │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 309│345 │Pyrethrum album L. şi preparatele sale galenice │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 310│291 │Prunus laurocerasus L. ("apa distilată din laurier-cerise") │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 311│278 │Psilocibina*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 312│285 │Pipradrolul*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 313│212 │Pemolina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 314│206 │Propatilnitrat*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 315│161 │Probenecid*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 316│25 │Procainamida*) sărurile şi derivaţii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 317│137 │Piprocurarium*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 318│138 │Propifenazona*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 319│118 │Pipazetat*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 320│186 │Parametazona*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 321│179 │Parethoxicaina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 322│281 │Physostigma venenosum Balf. │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 323│282 │Picrotoxina │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 324│283 │Pilocarpina şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 325│253 │Propan-1,2,3-tri-îl trinitrat │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 326│255 │Pentacianonitrozilferat alcalin (2-) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 327│263 │Peletierina şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 328│264 │Pentacloretan │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 329│265 │Pentaertritil tetranitrat*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 330│421 │1,1,3,3,5-Pentametil-4,6-dinitroindan (moskene) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 331│266 │Petricloral*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 332│239 │Polidin metilsulfat*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 333│382 │abrogat │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 334│374 │Phytolacca Spp. şi preparatele lor │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 335│372 │6-(piperidinil)-2,4-pirimidindiamin-3-oxid (Minoxidil), sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 336│369 │Piritionat de sodium (INNM) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 337│311 │Pilocarpus jaborandi Holmes şi preparatele sale galenice │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 338│168 │Sărurile şi esterii colinei, de exemplu clorura de colină │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 339│73 │Sulfura de carbon │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 340│114 │Hexaciclonat de sodiu*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 341│121 │Săruri de N,N'-[(Metilimino) dietilen]-bis-(etildimetilamoniu), de exemplu: ││ │ │Bromura de azametoniu*)) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 342│124 │Săruri de hexametilen-bis-(trimetilamoniu), de exemplu: Bromura de hexametoniu*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 343│40 │Stibiul şi compuşii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 344│46 │Săruri de bariu, cu excepţia sulfatului de bariu, sulfitului de bariu, în ││ │ │condiţiile prevăzute de Anexa III Partea 1 precum şi lacurile, sărurile şi ││ │ │pigmenţii din Coloranţii listaţi cu referinţa(3) din Anexa VI Partea 1 şi Anexa ││ │ │IV Partea 2. │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 345│37 │Substanţe cu efect androgen │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 346│4 │Spironolactone*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 347│120 │Săruri de N,N'-pentametilenbis-(trimetilamoniu), de exemplu: Pentamethonium ││ │ │bromura*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 348│132 │Săruri de (oxalilbisiminoetilen)-bis-[(o-clorbenzil) dietilamoniu], de exemplu: ││ │ │Ambenomium clorura*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 349│150 │Succinonitril │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 350│155 │Sulfinpirazona*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 351│156 │Săruri de N-(3-carbamoil-3,3-difenilpropil)-N,N-diizopropilmetilamoniu, de ││ │ │exemplu: Iodura de izopropamidă*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 352│192 │Săruri de furfuril-trimetil-amoniu, de exemplu: Iodura de furtretoniu*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 353│194 │Progestogeni │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 354│293 │În conformitate cu 2000/11/EC (1) nota de subsol se modifică astfel: substanţele ││ │ │radioactive aşa cum sunt definite de Directiva 96/29/Euratom (1) cu standardele ││ │ │pentru protecţia sănătăţii muncitorilor şi a populaţiei generale împotriva ││ │ │pericolelor generate de radiaţiile ionizante │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 355│296 │Săruri de aur │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 356│297 │Seleniul şi compuşii săi, cu excepţia disulfurii de selenium, în condiţiile ││ │ │prevăzute în anexa nr. III, Partea 1., nr. crt. 49 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 357│298 │Solanum nigrum L. şi preparatele sale galenice │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 358│299 │Sparteina şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 359│214 │Săruri de decametilen-bis-(trimetilamoniu), de exemplu: Bromura de decametoniu │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 360│217 │α-Santonina [(3S, 5aR, 9bS)-3,3a,4,5,5a, 9b-hexahidro-3,5a,9-trimetilnafto ││ │ │(1,2-b) furan-2,8-dionă] │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 361│302 │Strofantinele, agluconele şi şi derivaţii acestora │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 362│303 │Strofantus species şi preparatele lor galenice │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 363│304 │Stricnina şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 364│305 │Strychnos species şi preparatele lor galenice │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 365│308 │Sultiam*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 366│307 │Sulfonamide [sulfanilamide şi derivaţii lor obţinuţi prin substituţia unuia sau ││ │ │mai multor atomi de hydrogen legaţi de un atom de azot (din grupele NH(2))] şi ││ │ │sărurile lor │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 367│360 │Safrol, cu excepţia conţinutului normal din esenţele naturale utilizate, iar ││ │ │concentraţia să nu depăşească: ││ │ │ - 100 ppm în produsul finit ││ │ │ - 50 ppm în produsele pentru îngrijire dentară şi bucală, cu condiţia ca ││ │ │ safrolul să nu fie prezent în pastele de dinţi destinate copiilor │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 368│332 │Schoenocaulon officinale Lind. (seminţe şi preparate galenice) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 369│336 │Săruri ale acizilor O-alchilditiocarbonici │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 370│422 │5-terţ-Butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzen (mosc Tibetan) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 371│61 │Tetrilammonium bromidum*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 372│63 │Tetracaina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 373│65 │Tolbutamid*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 374│77 │2,2,2-Tricloretan-1,1-diol │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 375│92 │Triparanol*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 376│27 │Tuaminoheptan*), sărurile şi izomerii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 377│32 │Toluidine, izomerii, sărurile şi derivaţii sulfonaţi şi halogenaţi ai acestora │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 378│9 │Acid tiropropic*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 379│139 │Tetrabenazina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 380│177 │Tolboxan*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 381│188 │Trifluperidol*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 382│222 │3,4,5-Trimetoxifenetilamina şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 383│237 │Tefazolina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 384│233 │Tiamazol*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 385│312 │Telurul şi compuşii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 386│314 │Tetracloretilena │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 387│315 │Tetraclorura de carbon │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 388│316 │Tetrafosfat de hexaetil │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 389│280 │Thalidomida*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 390│284 │Treo-(-)α-piperidin-2-îl benzil-acetat (levofacetoperan) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 391│310 │Tiotepa*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 392│317 │Taliul şi compuşii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 393│318 │Thevetia neriifolia Juss., extractul glicozidic │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 394│321 │Tioureea şi derivaţii săi, cu excepţia celor înscrişi în Anexa III, Partea 1 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 395│324 │Tranilcipromina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 396│325 │Triclornitrometan (clorpicrina) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 397│326 │2,2,2-Tribrometanol (alcool tribrometilic) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 398│327 │Triclormetina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 399│328 │Tretamina*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 400│347 │Tripelenamina*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 401│348 │Tetraclorsalicilanilide │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 402│350 │Tetrabromsalicilanilide │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 403│367 │2,3,7,8-Tetraclor-dibenzo-p-dioxina │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 404│370 │N-(Triclormetiltio)-4-ciclohexen-1,2-dicarboximida (captan) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 405│373 │3,4',5 -Tribromsalicilanilida (tribromsalan) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 406│275 │Triamterena*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 407│392 │Tirotricina │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 408│394 │Tetrahidrazolina şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 409│375 │Tretinoin*) (acid retinoic şi sărurile sale) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 410│330 │Urginea scilla Stern. şi preparatele sale galenice │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 411│359 │Ulei din seminţe de Laurus nobilis L. │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 412│38 │Ulei de antracen │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 413│323 │Vaccinuri, toxine sau seruri înscrise în anexele la cea de-a doua Directivă a ││ │ │Consiliului (20 mai 1975) privind aprobarea dispoziţiilor legislative reglementare││ │ │şi administrative referitoare la specialităţile farmaceutice (Jurnalul Oficial nr.││ │ │147) din 9 iunie 1975, p. 13) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 414│331 │Veratrina, sărurile şi preparatele sale galenice │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 415│333 │Veratrum Spp. şi preparatele lor │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 416│184 │Valnoctamida*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 417│203 │Warfarina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 418│33 │Xilidinele, izomerii, sărurile şi derivaţii halogenaţi şi sulfonaţi ai acestora │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 419│313 │Xilometazolina*) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 420│337 │Yohimbina şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 421│24 │Zoxazolamina*) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 422│391 │Zirconiul şi compuşii săi cu excepţia complecşilor înscrişi la nr. crt. 50 în ││ │ │Anexa III Partea 1 şi lacuri, pigmenţi şi sărurile de zirconium ale coloranţilor ││ │ │ce figurează în Anexa IV Partea 1 cu referinţa(3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 423│423 │Ulei de Iarbă mare (Inula helenium), atunci când este folosit ca ingredient pentru││ │ │parfumuri CAS nr. 97676-35-2 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 424│424 │Cianura de benzil, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri, CAS ││ │ │nr. 140-29-4 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 425│425 │Ciclamen alcool, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri, CAS nr. ││ │ │4756-198 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 426│426 │Dietil maleat, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri, CAS nr. ││ │ │141-05-9 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 427│427 │Dihidrocumarina, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri, CAS nr. ││ │ │119-84-6 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 428│428 │2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehida, atunci când este folosit ca ingredient pentru ││ │ │parfumuri, CAS nr. 6248-20-0 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 429│429 │3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-dihidrogeraniol), atunci când este folosit ca ││ │ │ingredient pentru parfumuri, CAS nr. 40607-48-5 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 430│430 │4,6-dimetil-8-terţ-butilcumarina, atunci când este folosit ca ingredient pentru ││ │ │parfumuri, CAS nr. 17874-34-9 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 431│431 │Dimetil citraconat, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri, CAS ││ │ │nr. 617-54-9 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 432│432 │7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă, atunci când este folosit ca ingredient ││ │ │pentru parfumuri, CAS nr. 266651-96-7 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 433│433 │6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona, atunci când este folosit ca ingredient ││ │ │pentru parfumuri, CAS nr. 141-10-6 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 434│434 │Difenilamina, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri, CAS nr. ││ │ │122-39-4 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 435│435 │Etil acrilat, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri, CAS nr. ││ │ │140-88-5 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 436│436 │Frunzele de smochin (Ficus carica), atunci când este folosit ca ingredient pentru ││ │ │parfumuri, CAS nr. 68916-52-9 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 437│437 │Trans-2-heptenal, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri, CAS nr.││ │ │18829-55-5 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 438│438 │Trans-2-hexenal dietil acetal, atunci când este folosit ca ingredient pentru ││ │ │parfumuri, CAS nr. 67746-30-9 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 439│439 │Trans-2-hexenal dimetil acetal, atunci când este folosit ca ingredient pentru ││ │ │parfumuri, CAS nr. 18318-83-7 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 440│440 │Hidroabietil alcool, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri, CAS ││ │ │nr. 13393-93-6 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 441│441 │6-izopropil-2-decahidronaftalenol, atunci când este folosit ca ingredient pentru ││ │ │parfumuri, CAS nr. 34131-99-2 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 442│442 │7-metoxicumarina, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri, CAS nr.││ │ │531-59-2 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 443│443 │4-(4-metoxifenil)-3-buten-2-ona, atunci când este folosit ca ingredient pentru ││ │ │parfumuri, CAS nr. 943-88-4 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 444│444 │1-(4-metoxifenil)-1-penten-3-ona, atunci când este folosit ca ingredient pentru ││ │ │parfumuri, CAS nr. 104-27-8 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 445│445 │Metil trans-2,3-butenoat, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri,││ │ │CAS nr. 623-43-8 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 446│446 │7-metilcumarina, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri, CAS nr. ││ │ │2445-83-2 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 447│447 │5-metil-2,3-hexandiona, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri, ││ │ │CAS nr. 13706-86-0 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 448│448 │2-pentilidenciclohexanona, atunci când este folosit ca ingredient pentru ││ │ │parfumuri, CAS nr. 25677-40-1 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 449│449 │3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona, atunci când este folosit ca ingredient ││ │ │pentru parfumuri, CAS nr. 1117-41-5 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 450│450 │Ulei de verbină (Lippia citriodora Kunth.), atunci când este folosit ca ingredient││ │ │pentru parfumuri, CAS nr. 8024-12-2 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 451│451 │Metileugenol, cu excepţia conţinutului normal din esenţele naturale folosite şi ││ │ │dovedind că nu sunt depăşite concentraţiile, CAS nr. 93-15-2: ││ │ │a) 0,0 1% în parfumuri ││ │ │b) 0,004% în apa de toaletă ││ │ │c) 0,002% în cremele parfumate ││ │ │d) 0,001% în produsele care se îndepărtează prin clătire ││ │ │e) 0,0002% în alte produse şi cele pentru igienă orală │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 452│452 │6-(2-Cloretil)-6-(2-metoxietoxi)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecan (Cas nr. ││ │ │37894-46-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 453│453 │Diclorura de cobalt (Cas nr. 7646-79-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 454│454 │Sulfat de cobalt (Cas nr. 10124-43-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 455│455 │Monoxid de nichel (Cas nr. 1313-99-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 456│456 │Trioxid de dinichel (Cas nr. 1314-06-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 457│457 │Dioxid de nichel (Cas nr. 12035-36-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 458│458 │Disulfura de trinichel (Cas nr. 12035-72-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 459│459 │Nichel tetracarbonil (Cas nr. 13463-39-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 460│460 │Sulfura de nichel (Cas nr. 16812-54-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 461│461 │Bromat de potasiu (Cas nr. 7758-01-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 462│462 │Monoxid de carbon (Cas nr. 630-08-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 463│463 │Buta-1,3-dienă (Cas nr. 106-99-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 464│464 │Izobutan (Cas nr. 75-28-5), în cazul în care conţine ≥ 0,1% g/g butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 465│465 │Butan (Cas nr. 106-97-8), în cazul în care conţine ≥ 0,1% g/g butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 466│466 │Gaz (petrol), C(3-4) (Cas nr. 68131-75-9), în cazul în care conţine > 0,1% g/g ││ │ │butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 467│467 │Gaz rezidual (din petrol), de la absorberul de rectificare al distilatului cracat ││ │ │catalitic şi naftei cracate catalitic; (Cas nr. 68307-98-2), în cazul în care ││ │ │conţine > 0,1% g/g butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 468│468 │Gaz rezidual (din petrol), de la stabilizatorul instalaţiei de rectificare nafta ││ │ │polimerizare catalitică; (Cas nr. 68307-99-3), în cazul în care conţine > 0,1% g/g││ │ │butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 469│469 │Gaz rezidual (din petrol) de la stabilizatorul instalaţiei de rectificare nafta ││ │ │reformată catalitic, fără hidrogen sulfurat; (Cas nr. 68308-00-9), în cazul în ││ │ │care conţine > 0,1% g/g butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 470│470 │Gaz rezidual (din petrol) de la striperul de hidrotratare, distilat cracat; (Cas ││ │ │nr. 68308-01-0), în cazul în care conţine > 0,1% g/g butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 471│471 │Gaz rezidual (din petrol), de la absorberul instalaţiei de cracare catalitică a ││ │ │motorinei; (CAS nr. 68308-03-2), în cazul în care conţine > 0,1% g/g butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 472│472 │Gaz rezidual (din petrol), de la instalaţia de recuperare a gazului; (Cas nr. ││ │ │68308-04-3), în cazul în care conţine > 0,1% g/g butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 473│473 │Gaz rezidual (din petrol), de la deetanizare recuperare a gazului; (Cas nr. ││ │ │68308-05-4), în cazul în care conţine > 0,1% g/g butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 474│474 │Gaz rezidual (din petrol), de la coloana de rectificare distilat hidrodesulfurizat││ │ │şi nafta desulfurizată, fără acid; (Cas nr. 68308-06-5), în cazul în care conţine ││ │ │> 0,1% g/g butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 475│475 │Gaz rezidual (din petrol), de la striperul pentru motorină de vacuum ││ │ │hidrodesulfurizată, fără hidrogen sulfurat; (Cas nr. 68308-07-6), în cazul în care││ │ │conţine > 0,1% g/g butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 476│476 │Gaz rezidual (din petrol), de la coloana de stabilizare a instalaţiei de ││ │ │rectificare a nafta izomerizat; (Cas nr. 68308-08-7), în cazul în care conţine ││ │ │> 0,1% g/g butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 477│477 │Gaz rezidual (din petrol), de la stabilizatorul de nafta uşoară de la distilarea ││ │ │primară, fără hidrogen sulfurat; (Cas nr. 68308-09-8), în cazul în care conţine ││ │ │> 0,1% g/g butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 478│478 │Gaz rezidual (din petrol), de la dehidrodesulfurizatorul distilatului obţinut la ││ │ │distilarea primară, fără hidrogen sulfurat; (Cas nr. 68308-10-1), în cazul în care││ │ │conţine > 0,1% g/g butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 479│479 │Gaz rezidual (din petrol), de la deetanizatorul instalaţiei de alimentare cu ││ │ │propan - propilen pentru alchilare; (Cas nr. 68308-11-2), în cazul în care conţine││ │ │> 0,1% g/g butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 480│480 │Gaz rezidual (din petrol), de la instalaţia de hidrodesulfurizare a motorinei de ││ │ │vacuum, fără hidrogen sulfurat; (Cas nr. 68308-12-3), în cazul în care conţine ││ │ │> 0,1% g/g butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 481│481 │Gaz rezidual (din petrol), frunţi cracate catalitic; (Cas nr. 68409-99-4), în ││ │ │cazul în care conţin > 0,1% g/g butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 482│482 │Alcani, C(1-2) (CAS nr. 68475-57-0), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 483│483 │Alcani, C(2-3) (CAS nr. 68475-58-1), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 484│484 │Alcani, C(3-4) (CAS nr. 68475-59-2), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 485│485 │Alcani, C(4-5) (CAS nr. 68475-60-5), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 486│486 │Gaze combustibile; (Cas nr. 68476-26-6), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 487│487 │Gaze combustibile, distilate de petrol brut; (Cas nr. 68476-29-9), în cazul în ││ │ │care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 488│488 │Hidrocarburi, C(3-4) (Cas nr. 68476-40-4),în cazul în care conţin > 0,1% butadienă│├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 489│489 │Hidrocarburi, C(4-5) (Cas nr. 68476-42-6),în cazul în care conţin > 0,1% butadienă│├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 490│490 │Hidrocarburi, C(2-4), bogate în C3 (Cas nr. 68476-49-3), în cazul în care conţin ││ │ │> 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 491│491 │Gaze (din petrol), lichefiate, (Cas nr. 68476-85-7), în cazul în care conţin ││ │ │> 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 492│492 │Gaze (din petrol), lichefiate desulfurate, (Cas nr. 68476-86-8), în cazul în care ││ │ │conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 493│493 │Gaze (din petrol), C(3-4), bogate în izobutan, (Cas nr. 68477-33-8), în cazul în ││ │ │care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 494│494 │Distilate (din petrol), C(3-6),bogate în piperilenă;(Cas nr. 68477-35-0), în cazul││ │ │în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 495│495 │Gaze (din petrol), de la sistem alimentare amine; (Cas nr. 68477-65-6), în cazul ││ │ │în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 496│496 │Gaze (din petrol), de la unitatea de hidrodesulfurizare benzen; (Cas nr. ││ │ │68477-66-7), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 497│497 │Gaze (din petrol), de la unitatea de reciclare a benzenului, bogate în hidrogen; ││ │ │(Cas nr. 68477-67-8), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 498│498 │Gaze (din petrol), ulei compoundat, îmbogăţite în hidrogen-azot; Gaz de rafinărie ││ │ │(Cas nr. 68477-68-9), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 499│499 │Gaze (din petrol), frunţi de la instalaţia de separare butan, (Cas nr. ││ │ │68477-69-0), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 500│500 │Gaze (din petrol), C(2-3), (Cas nr. 68477-70-3), în cazul în care conţin > 0,1% ││ │ │butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 501│501 │Gaze (din petrol), produse de la partea inferioară a depropanizorului de motorină ││ │ │cracată catalitic, bogate în C4, fără acid; (Cas nr. 68477-71-4), în cazul în care││ │ │conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 502│502 │Gaze (din petrol), produse de la partea inferioară a coloanei de debutanizare a ││ │ │nafta cracată catalitic, bogate în C(3-5), (Cas nr. 68477-72-5), în cazul în care ││ │ │conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 503│503 │Gaze (din petrol), frunţi de la instalaţia de depropanare după cracare catalitică ││ │ │nafta, îmbogăţite în C3, fără acizi; (Cas nr. 68477-73-6), în cazul în care conţin││ │ │> 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 504│504 │Gaze (din petrol), de la instalaţia de cracare catalitică; (Cas nr. 68477-74-7), ││ │ │în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 505│505 │Gaze (din petrol), de la instalaţia de cracare catalitică îmbogăţite în fracţia ││ │ │C(1-5); (Cas nr. 68477-75-8), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 506│506 │Gaze (din petrol), frunţi de la instalaţia de stabilizare nafta polimerizată ││ │ │catalitic, îmbogăţită în C(2-4); (Cas nr. 68477-76-9), în cazul în care conţin ││ │ │> 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 507│507 │Gaze (din petrol), frunţile de la striperul instalaţiei de reformare catalitică ││ │ │nafta; (Cas nr. 68477-77-0), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 508│508 │Gaze (din petrol), de la reformare catalitică, îmbogăţită în C(1-4); (Cas nr. ││ │ │68477-79-2), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 509│509 │Gaze (din petrol), reciclu de la reformarea catalitică a fracţiei C(6-8); (Cas nr.││ │ │68477-80-5), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 510│510 │Gaze (din petrol), de la reformarea catalitică a fracţiei C(6-8); (Cas nr. ││ │ │68477-81-6), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 511│511 │Gaze (din petrol), reciclu de la reformarea catalitică a fracţiei C(6-8), bogat în││ │ │hidrogen; (Cas nr. 68477-82-7), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 512│512 │Gaze (din petrol), cu conţinut C(3-5) olefinic-parafinic,de la alchilare; (Cas nr.││ │ │68477-83-8), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 513│513 │Gaze (din petrol), flux returnat C2; (Cas nr. 68477-84-9), în cazul în care conţin││ │ │> 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 514│514 │Gaze (din petrol), îmbogăţite în C4; (Cas nr. 68477-85-0), în cazul în care conţin││ │ │> 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 515│515 │Gaze (din petrol), frunţi de la instalaţia de deetanare; (Cas nr. 68477-86-1), în ││ │ │cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 516│516 │Gaze (din petrol), frunţi de la coloana de deizobutanizare; (Cas nr. 68477-87-2), ││ │ │în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 517│517 │Gaze (din petrol), de la coloana de depropanizare uscată, bogate în propenă; (Cas ││ │ │68477-90-7), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 518│518 │Gaze (din petrol) frunţi de la instalaţia de depropanizare; (Cas nr. 68477-91-8), ││ │ │în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 519│519 │Gaze (din petrol), unitatea de concentrare a gazelor, acidulare uscată; (Cas nr. ││ │ │68477-92-9), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 520│520 │Gaze (din petrol), de la reabsorberul concentratului de gaze, distilare (Cas nr. ││ │ │68477-93-0), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 521│521 │Gaze (din petrol), frunţi de la instalaţia de recuperare a gazelor de la ││ │ │depropanizare; (Cas nr. 68477-94-1), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 522│522 │Gaze (din petrol), de la unitatea de alimentare Girbatol; (Cas nr. 68477-95-2), în││ │ │cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 523│523 │Gaze (din petrol), de la absorberul de hidrogen; (Cas nr. 68477-96-3), în cazul în││ │ │care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 524│524 │Gaze (din petrol), bogate în hidrogen (Cas nr. 68477-97-4), în cazul în care ││ │ │conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 525│525 │Gaze (din petrol), reciclu de la instalaţia de hidrotratare a uleiului compoundat,││ │ │bogate în hidrogen şi azot; (Cas nr. 68477-98-5), în cazul în care conţin > 0,1% ││ │ │butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 526│526 │Gaze (din petrol),de la coloana de rectificare nafta izomerizat,îmbogăţit în C(4),││ │ │fără hidrogen sulfurat; (Cas nr. 68477-99-6), în cazul în care conţin > 0,1% ││ │ │butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 527│527 │Gaze (din petrol), reciclu, bogat în hidrogen; (Cas nr. 68478-00-2), în cazul în ││ │ │care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 528│528 │Gaze (din petrol), de la instalaţia de reformare compensare, bogate în hidrogen; ││ │ │(Cas nr. 68478-01-3), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 529│529 │Gaze (din petrol), de la instalaţia de hidrotratare reformare; (Cas nr. ││ │ │68478-02-4), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 530│530 │Gaze (din petrol), de la instalaţia de hidrotratare reformare, bogate în ││ │ │hidrogen-metan; (Cas nr. 68478-03-5), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 531│531 │Gaze (din petrol), de la instalaţia de hidrotratare reformare compensare, bogate ││ │ │în hidrogen; (Cas nr. 68478-04-6), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 532│532 │Gaze (din petrol), de la cracare termică, distilare; (Cas nr. 68478-05-7), în ││ │ │cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 533│533 │Gaz rezidual (din petrol), de la vârful coloanei de fracţionare a uleiului ││ │ │percolat de la cracarea catalitică şi a rezidiilor de la cracarea termică în vid; ││ │ │(Cas nr. 68478-21-7), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 534│534 │Gaz rezidual (din petrol), din absorberul de stabilizare de la cracarea catalitică││ │ │a naftei; (Cas nr. 68478-22-8), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 535│535 │Gaz rezidual (din petrol), de la fracţionarea produsului de cracare catalitică, şi││ │ │de reformare catalitică cu hidrodesulfurizare; (Cas nr. 68478-24-0), în cazul în ││ │ │care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 536│536 │Gaz rezidual (din petrol), de la absorberul instalaţiei de rectificare cracare ││ │ │catalitică; (Cas nr. 68478-25-1), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 537│537 │Gaz rezidual (din petrol), de la coloana de rectificare-stabilizare a naftei ││ │ │reformate catalitic; (Cas nr. 68478-26-2), în cazul în care conţin > 0,1% ││ │ │butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 538│538 │Gaz rezidual (din petrol) de la separatorul de nafta reformată catalitic (Cas nr. ││ │ │68478-27-3), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 539│539 │Gaz rezidual (din petrol), de la stabilizatorul de nafta reformată catalitic; (Cas││ │ │nr. 68478-28-4), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 540│540 │Gaz rezidual (din petrol), de la separatorul instalaţiei de hidrotratare a ││ │ │distilatului cracat; (Cas nr. 68478-29-5), în cazul în care conţin > 0,1% ││ │ │butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 541│541 │Gaze (din petrol), de la separatorul de nafta hidro desulfurizată de la distilarea││ │ │primară; (Cas 68478-30-8), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 542│542 │Gaz rezidual (din petrol), de la instalaţia de gaz saturat cu alimentări diferite,││ │ │îmbogăţit în C(4);(Cas nr. 68478-32-0), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 543│543 │Gaz rezidual (din petrol), de la instalaţia de recuperare a gazului saturat, ││ │ │îmbogăţit în C(1-2);(Cas nr. 68478-33-1), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă│├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 544│544 │Gaz rezidual (din petrol), de la tratarea termică în vacuum a rezidiilor; (Cas nr.││ │ │68478-34-2), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 545│545 │Hidrocarburi, îmbogăţite în C(3-4), distilat din petrol; (Cas nr. 68512-91-4), în ││ │ │cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 546│546 │Gaze (din petrol), frunţile de la stabilizatorul de nafta reformată catalitic de ││ │ │la distilarea primară; (Cas nr. 68513-14-4), în cazul în care conţin > 0,1% ││ │ │butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 547│547 │Gaze (din petrol), întreaga gamă de la coloana de dehexanizare a naftei de la ││ │ │distilarea primară; (Cas nr. 68513-15-5), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă│├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 548│548 │Gaze (din petrol), de la coloana de depropanizare a produşilor de hidrocracare, ││ │ │îmbogăţiţi în hidrocarburi; (Cas nr. 68513-16-6), în cazul în care conţin > 0,1% ││ │ │butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 549│549 │Gaze (din petrol), de la distilarea primară uşoară a naftei fără stabilizare; (Cas││ │ │nr. 68513-17-7), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 550│550 │Gaze (din petrol), de la instalaţia de reformare expandare, efluent expandat din ││ │ │camera de înaltă presiune; (Cas nr. 68513-18-8), în cazul în care conţin > 0,1% ││ │ │butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 551│551 │Gaze (din petrol), de la instalaţia de reformare expandare, efluent expandat din ││ │ │camera de joasă presiune; (Cas nr. 68513-19-9), în cazul în care conţin > 0,1% ││ │ │butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 552│552 │Rezidii (din petrol), de la separatorul de alchilare, îmbogăţite în C4; (Cas nr. ││ │ │68513-66-6), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 553│553 │Hidrocarburi C(1-4) (Cas nr. 68514-31-8), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă│├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 554│554 │Hidrocarburi C(1-4) atenuate (Cas nr. 68514-36-3), în cazul în care conţin > 0,1% ││ │ │butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 555│555 │Gaze (din petrol), de la evacuarea gazelor de la instalaţia de distilare de la ││ │ │rafinăriile de petrol; (Cas nr. 68527-15-1), în cazul în care conţin > 0,1% ││ │ │butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 556│556 │Hidrocarburi C(1-3) (Cas nr. 68527-16-2), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă│├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 557│557 │Hidrocarburi, C(1-4), fracţie debutanizată; (Cas nr. 68527-19-5), în cazul în care││ │ │conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 558│558 │Gaze (din petrol), frunţile de la instalaţia de depentanizare ale unităţii de ││ │ │hidrotratare a benzenului; (Cas nr. 68602-82-4), în cazul în care conţin > 0,1% ││ │ │butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 559│559 │Gaze (din petrol), C(1-5), umede; (Cas nr. 68602-83-5), în cazul în care conţin ││ │ │> 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 560│560 │Gaze (din petrol), de la absorberul secundar, frunţile de la instalaţia de ││ │ │fracţionare cracare catalitică în pat fluidizat; (Cas nr. 68602-84-6), în cazul în││ │ │care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 561│561 │Hidrocarburi C(2-4) (Cas nr. 68606-25-7), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă│├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 562│562 │Hidrocarburi C(3) (Cas nr. 68606-26-8), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 563│563 │Gaze (din petrol), de la instalaţia de alchilare; (Cas nr. 68606-27-9), în cazul ││ │ │în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 564│564 │Gaze (din petrol), de la fracţionarea produsului de blaz de la depropanizare; (Cas││ │ │nr. 68606-34-8), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 565│565 │Produse din petrol, Gaze de rafinărie; (Cas nr. 68607-11-4), în cazul în care ││ │ │conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 566│566 │Gaze (din petrol), de la separatorul de joasă presiune de la hidrocracare; (Cas ││ │ │nr. 68783-06-2), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 567│567 │Gaze (din petrol), amestec de rafinărie; (Cas nr. 68783-07-3), în cazul în care ││ │ │conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 568│568 │Gaze (din petrol), de la cracare catalitică; (Cas nr. 68783-64-2), în cazul în ││ │ │care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 569│569 │Gaze (din petrol), C(2-4), desulfurate; (Cas nr. 68783-65-3), în cazul în care ││ │ │conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 570│570 │Gaze (din petrol), de rafinărie; (Cas nr. 68814-67-5), în cazul în care conţin ││ │ │> 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 571│571 │Gaze (din petrol), produse de la instalaţia de platformare; (Cas nr. 68814-90-4), ││ │ │în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 572│572 │Gaze (din petrol), kerosen acid hidratat de la stabilizatorul instalaţiei de ││ │ │depentenizare; (Cas nr. 68911-58-0), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 573│573 │Gaze (din petrol), kerosen acid hidratat de la camera de expandare; (Cas nr. ││ │ │68911-59-1), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 574│574 │Gaze (din petrol), de la instalaţia de fracţionare a ţiţeiului brut; (Cas nr. ││ │ │68918-99-0), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 575│575 │Gaze (din petrol), de la instalaţia de dehexanizare; (Cas nr. 68919-00-6), în ││ │ │cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 576│576 │Gaze (din petrol), de la striperul de desulfurare a instalaţiei de unifinare ││ │ │distilat; (Cas nr. 68919-01-7), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 577│577 │Gaze (din petrol), de la rectificare cracare catalitică fluidizată; (Cas nr. ││ │ │68919-02-8), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 578│578 │Gaze (din petrol), de la absorberul secundar al scruberului instalaţiei de cracare││ │ │fluidizată; (Cas nr. 68919-03-9), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 579│579 │Gaze (din petrol), de la striperul de desulfurizare hidrotratare fracţiuni grele ││ │ │de distilat; (Cas nr. 68919-04-0), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 580│580 │Gaze (din petrol), de la instalaţia de stabilizare a rectificării benzinei de ││ │ │distilare primară uşoară; (Cas nr. 68919-05-1), în cazul în care conţin > 0,1% ││ │ │butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 581│581 │Gaze (din petrol), de la striperul de desulfurizare a instalaţiei de unifinare ││ │ │nafta; (Cas nr. 68919-06-2), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 582│582 │Gaze (din petrol), de la stabilizatorul instalaţiei, de platformare, rectificare ││ │ │fracţii uşoare de capăt; (Cas nr. 68919-07-3), în cazul în care conţin > 0,1% ││ │ │butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 583│583 │Gaze (din petrol), de la coloana de detentă distilat brut; (Cas nr. 68919-08-4), ││ │ │în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 584│584 │Gaze (din petrol), de la reformarea catalitică a naftei de distilare primară; (Cas││ │ │nr. 68919-09-5), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 585│585 │Gaze (din petrol) de la stabilizatorul instalaţiei de distilare primară (Cas nr. ││ │ │68919-10-8), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 586│586 │Gaze (din petrol), de la striperul de gudroane; (Cas nr. 68919-11-9), în cazul în ││ │ │care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 587│587 │Gaze (din petrol), de la striperul de unifinare; (Cas nr. 68919-12-0), în cazul în││ │ │care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 588│588 │Gaze (din petrol), frunţile de la instalaţia de scindare - cracare catalitică; ││ │ │(Cas nr. 68919-20-0), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 589│589 │Gaze (din petrol), de la debutainizarea naftei cracată catalitic; (Cas nr. ││ │ │68952-76-1), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 590│590 │Gaz rezidual (din petrol), de la stabilizarea naftei şi distilatului cracate ││ │ │catalitic; (Cas nr. 68952-77-2), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 591│591 │Gaz rezidual (din petrol), de la separatorul de nafta hidrodesulfurizată ││ │ │catalitic; (Cas nr. 68952-79-4), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 592│592 │Gaz rezidual (din petrol), de la hidrodesulfurizatorul instalaţiei de distilare ││ │ │primară nafta; (Cas 68952-80-7), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 593│593 │Gaz rezidual (din petrol), de la absorberul cu motorină şi benzină al instalaţiei ││ │ │de cracare termică a distilatului; (Cas nr. 68952-81-8), în cazul în care conţin ││ │ │> 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 594│594 │Gaz rezidual (din petrol), de la stabilizatorul inst. de fracţionare a ││ │ │hidrocarburilor de la instalaţia de cracare termică, cocsarea petrolului; (Cas nr.││ │ │68952-82-9), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 595│595 │Gaz rezidual (din petrol), de la instalaţia de concentrare a butadienei de la ││ │ │cracarea uşoară cu abur; (Cas nr. 68955-28-2), în cazul în care conţin > 0,1% ││ │ │butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 596│596 │Gaze (din petrol) de la absorberul cu material spongios, rectificarea frunţilor de││ │ │la desulfurizarea motorinei şi cracare catalitică fluidizată; (Cas nr. ││ │ │68955-33-9), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 597│597 │Gaze (din petrol), frunţile de la stabilizatorul instalaţiei de reformare ││ │ │catalitică de la distilarea primară a naftei; (Cas nr. 68955-34-0), în cazul în ││ │ │care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 598│598 │Gaze (din petrol), de distilare brută şi cracare catalitică; (Cas nr. 68989-88-8),││ │ │în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 599│599 │Hidrocarburi C4 (Cas nr. 87741-01-3), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 600│600 │Alcani C(1-4),îmbogăţiţi în C3 (Cas nr. 90622-55-2),în cazul în care conţin > 0,1%││ │ │butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 601│601 │Gaze (din petrol), de la scruberul de reţinere a dietanolaminei din motorină; (Cas││ │ │nr. 92045-15-3), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 602│602 │Gaze (din petrol), efluentul de la hidrodesulfurizarea motorinei; (Cas nr. ││ │ │92045-16-4), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 603│603 │Gaze (din petrol), purjă de la hidrodesulfurizarea motorinei; (Cas nr. ││ │ │92045-17-5), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 604│604 │Gaze (din petrol), de la expandare hidrogenare efluent; (Cas nr. 92045-18-6), în ││ │ │cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 605│605 │Gaze (din petrol), rezidiile de presiune înaltă de la cracarea cu abur a naftei; ││ │ │(Cas nr. 92045-19-7), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 606│606 │Gaze (din petrol), de la instalaţia de reducerea vâscozităţii rezidiului; (Cas nr.││ │ │92045-20-0), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 607│607 │Gaze (din petrol), de la instalaţia de cracare cu abur, îmbogăţite în C3; (Cas nr.││ │ │92045-22-2), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 608│608 │Hidrocarburi, C4, de la inst. de cracare cu abur a distilatului; (Cas nr. ││ │ │92045-23-3), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 609│609 │Gaze (din petrol), lichefiate, desulfurate, fracţia C4; (Cas nr. 92045-80-2), în ││ │ │cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 610│610 │Hidrocarburi C4, fără de 1,3-butadienă şi de isobutena (Cas nr. 95465-89-7), în ││ │ │cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 611│611 │Rafinate (din petrol), fracţia C4 cracare cu abur, extracţia cu acetat de amoniu ││ │ │şi cupru, C(3)-C(5) saturate şi C(3)-C(5) nesaturate, fără butadienă; (Cas nr. ││ │ │97722-19-5), în cazul în care conţin > 0,1% butadienă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 612│612 │Benzo[d,e,f]crisen (=benzo[a]piren) (Cas nr. 50-32-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 613│613 │Bitum din gudron de cărbune - petrol. (Cas nr. 68187-57-5), în cazul în care ││ │ │conţine > 0,005% g/g de benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 614│614 │Distilate (cărbune-petrol), cu inele aromatice condensate; (Cas nr. 68188-48-7), ││ │ │în cazul în care conţine > 0,005% g/g de benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 615│615 │Distilate (gudron de cărbune), fracţii superioare, fără fluoren; (Cas nr. ││ │ │84989-10-6), în cazul în care conţine > 0,005% g/g de benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 616│616 │Distilate (gudron de cărbune), fracţii superioare, îmbogăţite în fluoren (Cas nr. ││ │ │84989-11-7), în cazul în care conţine > 0,005% g/g de benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 617│617 │Ulei de creozot, fracţie acenaftenică, fără acenaftenă; (Cas nr. 90640-85-0), în ││ │ │cazul în care conţine > 0,005% g/g de benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 618│618 │Bitum de temperatură scăzută din gudron de cărbune. (Cas nr. 90669-57-1), în cazul││ │ │în care conţine > 0,005% g/g de benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 619│619 │Bitum de temperatură scăzută din gudron de cărbune, tratament termic. (Cas nr. ││ │ │90669-58-2), în cazul în care conţine > 0,005% g/g de benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 620│620 │Bitum de temperatură scăzută, din gudron de cărbune, tratat termic; (Cas ││ │ │90669-59-3), în cazul în care conţine > 0,005% g/g de benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 621│621 │Rezidii de extracţie din cărbune brun (lignit); (Cas nr. 91697-23-3), în cazul în ││ │ │care conţine > 0,005% g/g de benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 622│622 │Ceruri parafinice (din cărbune), gudroane de înaltă temperatură din cărbune brun ││ │ │(lignit); (Cas nr. 92045-71-1), în cazul în care conţine > 0,005% g/g de ││ │ │benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 623│623 │Ceruri parafinice (din cărbune), gudroane de înaltă temperatură din cărbune brun, ││ │ │hidrotratat; (Cas nr. 92045-72-2), în cazul în care conţine > 0,005% g/g de ││ │ │benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 624│624 │Rezidii solide, din cocsarea bitumului din gudron de cărbune; (Cas nr. ││ │ │92062-34-5), în cazul în care conţine > 0,005% g/g de benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 625│625 │Bitum de înaltă temperatură, secundar, din gudron de cărbune; (Cas nr. ││ │ │94114-13-3), în cazul în care conţine > 0,005% g/g de benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 626│626 │Rezidii (cărbune), solvenţi lichizi de extracţie; (Cas nr. 94114-46-2), în cazul ││ │ │în care conţine > 0,005% g/g de benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 627│627 │Lichide de cărbune, solvenţi lichizi de extracţie, solvenţi; (Cas nr. 94114-47-3),││ │ │în cazul în care conţine > 0,005% g/g de benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 628│628 │Lichide din cărbune, solvenţi lichizi de extracţie; (Cas nr. 94114-48-4), în cazul││ │ │în care conţine > 0,005% g/g de benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 629│629 │Ceruri parafinice (cărbune), gudron de temperatură înaltă din cărbune brun, tratat││ │ │cu cărbune; (Cas nr. 97926-76-6), în cazul în care conţine > 0,005% g/g de ││ │ │benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 630│630 │Ceruri parafinice (cărbune), gudron de temperatură înaltă din cărbune brun, tratat││ │ │cu argilă; (Cas nr. 97926-77-7), în cazul în care conţine > 0,005% g/g de ││ │ │benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 631│631 │Ceruri parafinice (din cărbune), gudroane de înaltă temperatură din cărbune brun, ││ │ │tratat cu acid salicilic; (Cas nr. 97926-78-8), în cazul în care conţine > 0,005% ││ │ │g/g de benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 632│632 │Uleiuri de absorbţie, fracţia hidrocarburilor biciclice aromatice şi heterociclice││ │ │(Cas nr. 101316-45-4), în cazul în care conţine > 0,005% g/g de benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 633│633 │Hidrocarburi aromatice, C(20-28), policiclice, amestecate cu derivaţi de piroliză ││ │ │polietilen-polipropilenici din bitum de gudron de cărbune; (Cas nr. 101794-74-5), ││ │ │în cazul în care conţine > 0,005% g/g de benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 634│634 │Hidrocarburi aromatice, C(20-28), policiclice, amestecate cu derivaţi de piroliză ││ │ │polietilenici din bitum de gudron de cărbune; (Cas nr. 101794-75-6), în cazul în ││ │ │care conţine > 0,005% g/g de benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 635│635 │Hidrocarburi aromatice, C(20-28), policiclice, amestecate cu derivaţi de piroliză ││ │ │polistirenici din bitum de gudron de cărbune; (Cas nr. 101794-76-7), în cazul în ││ │ │care conţine > 0,005% g/g de benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 636│636 │Bitum de înaltă temperatură, tratat termic, din gudron de cărbune; (Cas nr. ││ │ │121575-60-8), în cazul în care conţine > 0,005% g/g de benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 637│637 │Dibenzo[a,h]antracen (Cas nr. 53-70-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 638│638 │Benzo[a]antracen (Cas nr. 56-55-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 639│639 │Benzo[e]piren (Cas nr. 192-97-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 640│640 │Benzo[j]fluoranten (Cas nr. 205-82-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 641│641 │Benzo(e)acefenantrilen (Cas nr. 205-99-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 642│642 │Benzo(k)fluoranten (Cas nr. 207-08-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 643│643 │Crisen (Cas nr. 218-01-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 644│644 │2-Brompropan (Cas nr. 75-26-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 645│645 │Tricloretilena (Cas nr. 79-01-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 646│646 │1,2-Dibrom-3-clorpropan (Cas nr. 96-12-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 647│647 │2,3-Dibrompropan-1-ol (2,3-dibrom-1-propanol) (Cas nr. 96-13-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 648│648 │1,3-Dichlorpropan-2-ol (Cas nr. 96-23-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 649│649 │α,α,α,- Triclortoluen (Cas nr. 98-07-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 650│650 │α-Clortoluen (Cas nr. 100-44-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 651│651 │1,2-Dibrometan (Cas nr. 106-93-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 652│652 │Hexaclorbenzen (Cas nr. 118-74-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 653│653 │Brometilena (Cas nr. 593-60-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 654│654 │1,4-Diclorbut-2-ena (Cas nr. 764-41-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 655│655 │Metiloxiran (Cas nr. 75-56-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 656│656 │(Epoxietil)benzen (Cas nr. 96-09-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 657│657 │1-Clor-2,3-epoxipropan (Cas nr. 106-89-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 658│658 │(R)-1-Chlor-2,3-epoxipropan (Cas nr. 51594-55-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 659│659 │1,2-Epoxi-3-fenoxipropan (Cas nr. 122-60-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 660│660 │2,3-Epoxipropan-1-ol (Cas nr. 556-52-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 661│661 │R-2,3-Epoxi-1-propanol (Cas nr. 57044-25-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 662│662 │2,2'-Bioxiran (Cas nr. 1464-53-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 663│663 │(2 RS, 3 RS)-3-(2-Clorfenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-îl)- ││ │ │metil]oxiran (Cas nr. 133855-98-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 664│664 │Clormetil metil eter (Cas nr. 107-30-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 665│665 │2-Metoxietanol (Cas nr. 109-86-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 666│666 │2-Etoxietanol (Cas nr. 110-80-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 667│667 │Oxibis(clormetan), bis(clormetil) eter (Cas nr. 542-88-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 668│668 │2-Metoxipropanol (Cas nr. 1589-47-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 669│669 │Propiolactona (Cas nr. 57-57-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 670│670 │Clorura de dimetilcarbamoil (Cas nr. 79-44-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 671│671 │Uretan (Cas nr. 51-79-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 672│672 │Acetat de 2-metoxietil (Cas nr. 110-49-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 673│673 │Acetat de 2-etoxietil (Cas nr. 111-15-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 674│674 │Acid metoxiacetic (Cas nr. 625-45-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 675│675 │Dibutil ftalat sau DBF (Cas nr. 84-74-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 676│676 │(bis-2-metiloxietil) eter (Cas nr. 111-96-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 677│677 │bis (2-etilhexil) ftalat sau DEHF (Cas nr. 117-81-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 678│678 │bis (2-metoxietil) ftalat (Cas nr. 117-82-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 679│679 │Acetat de 2-metoxipropil (Cas nr. 70657-70-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 680│680 │[[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]metil]tio]acetat de 2-etilhexil (Cas ││ │ │nr. 80387-97-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 681│681 │Acrilamida, doar dacă nu este reglementată în alte părţi ale legislaţiei de ││ │ │cosmetice (Cas nr. 79-06-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 682│682 │Acrilonitril (Cas nr. 107-13-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 683│683 │2-Nitropropan (Cas nr. 79-46-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 684│684 │Dinoseb; (Cas nr. 88-85-7), sărurile şi esterii săi cu excepţia celor specificate ││ │ │în alte părţi ale acestei liste │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 685│685 │2-Nitroanisol (Cas nr. 91-23-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 686│686 │4-Nitrobifenil (Cas nr. 92-93-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 687│687 │2,4-Dinitrotoluen (Cas nr. 121-14-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 688│688 │Binapacril (Cas nr. 485-31-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 689│689 │2-Nitronaftalen (Cas nr. 581-89-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 690│690 │2,3-Dinitrotoluen (Cas nr. 602-01-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 691│691 │5-Nitroacenaften (Cas nr. 602-87-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 692│692 │2,6-Dinitrotoluen (Cas nr. 606-20-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 693│693 │3,4-Dinitrotoluen (Cas nr. 610-39-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 694│694 │3,5-Dinitrotoluen (Cas nr. 618-85-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 695│695 │2,5-Dinitrotoluen (Cas nr. 619-15-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 696│696 │Dinoterb (Cas nr. 1420-07-1), sărurile şi esterii săi │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 697│697 │Nitrofen (Cas nr. 1836-75-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 698│698 │Dinitrotoluen (Cas nr. 25321-14-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 699│699 │Diazometan (Cas nr. 334-88-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 700│700 │1,4,5,8-Tetraaminoantrachinona; (C.I. Disperse Blue 1) (Cas nr. 2475-45-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 701│701 │Dimtilnitrozoamina (Cas nr. 62-75-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 702│702 │1-Metil-3-nitro-1-nitrozoguanidina (Cas nr. 70-25-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 703│703 │Nitrozodipropilamina (Cas nr. 621-64-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 704│704 │2,2'-(Nitrozoimino)bisetanol (Cas nr. 1116-54-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 705│705 │4,4'-Metilenedianilina (Cas nr. 101-77-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 706│706 │4,4'-(4-Iminociclohexa-2,5-dienilidenemetilene)dianilina, clorhidrat (Cas nr. ││ │ │569-61-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 707│707 │4,4'-Metilenedi-o-toluidina (Cas nr. 838-88-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 708│708 │o-Anisidina (Cas nr. 90-04-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 709│709 │3,3'-Dimetoxibenzidina (Cas nr. 119-90-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 710│710 │Sărurile de o-dianisidină │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 711│711 │Coloranţi azoici derivaţi de la o-dianisidină │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 712│712 │3,3'-Diclorbenzidina (Cas nr. 91-94-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 713│713 │Benzidina diclorhidrat (Cas nr. 531-85-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 714│714 │Sulfat de [[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diamoniu (Cas nr. 531-86-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 715│715 │3,3'-Diclorbenzidina diclorhidrat (Cas nr. 612-83-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 716│716 │Sulfat de benzidină (Cas nr. 21136-70-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 717│717 │Acetat de benzidină (Cas nr. 36341-27-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 718│718 │Dihidrogenobis(sulfat) de 3,3'-diclorbenzidina (Cas nr. 64969-34-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 719│719 │Sulfat de 3,3'-diclorbenzidina (Cas nr. 74332-73-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 720│720 │Coloranţi azoici derivaţi de la benzidină │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 721│721 │4,4'-Bi-o-toluidina (Cas nr. 119-93-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 722│722 │4,4'-Bi-o-toluidina diclorhidrat (Cas nr. 612-82-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 723│723 │Bis(hidrogen sulfat) de [3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diamoniu (Cas nr. ││ │ │64969-36-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 724│734 │Sulfat de 4,4'-bi-o-toluidina (Cas nr. 74753-18-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 725│725 │Coloranţi derivaţi de la o-tolidină │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 726│726 │Bifenil-4-ilamina (Cas nr. 92-67-1) şi sărurile sale │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 727│727 │Azobenzen (Cas nr. 103-33-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 728│728 │Acetat de (metil-ONN-azoxi)metil (Cas nr. 592-62-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 729│729 │Cicloheximida (Cas nr. 66-81-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 730│730 │2-Metilaziridina (Cas nr. 75-55-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 731│731 │Imidazolidin-2-tiona (Cas nr. 96-45-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 732│732 │Furan (Cas nr. 110-00-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 733│733 │Aziridina (Cas nr. 151-56-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 734│734 │Captafol (Cas nr. 2425-06-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 735│735 │Carbadox (Cas nr. 6804-07-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 736│736 │Flumioxazina (Cas nr. 103361-09-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 737│737 │Tridemorf (Cas nr. 24602-86-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 738│738 │Vinclozolina (Cas nr. 50471-44-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 739│739 │Fluazifop-butil (Cas nr. 69806-50-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 740│740 │Flusilazol (Cas nr. 85509-19-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 741│741 │1,3,5-Tris(oxiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-triona (Cas nr. 2451-62-9)│├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 742│742 │Tioacetamida (Cas nr. 62-55-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 743│743 │N,N-Dimetilformamida (Cas nr. 68-12-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 744│744 │Formamida (Cas nr. 75-12-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 745│745 │N-metilacetamida (Cas nr. 79-16-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 746│746 │N-metilformamida (Cas nr. 123-39-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 747│747 │N,N-dimetilacetamida (Cas nr. 127-19-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 748│748 │Triamid hexametilfosforica (Cas nr. 680-31-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 749│749 │Sulfat de dietil (Cas nr. 64-67-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 750│750 │Sulfat de dimetil (Cas nr. 77-78-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 751│751 │1,3-Propanesultona (Cas nr. 1120-71-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 752│752 │Clorura de dimetilsulfamoil (Cas nr. 13360-57-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 753│753 │Sulfalat (Cas nr. 95-06-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 754│754 │Amestec de: 4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazol şi 1-[[bis- ││ │ │(4-fluorofenil) metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazol (CE nr. 403-250-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 755│755 │(+/-) (R)-2-[4-(6-clorchinoxalin-2-iloxi)feniloxi]propanoat de tetrahidrofurfuril ││ │ │(Cas nr. 119738-06-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 756│756 │6-Hidroxi-1-(3-izopropoxipropil)-4-metil-2-oxo-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2- ││ │ │dihidro-3-piridincarbonitril (Cas nr. 85136-74-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 757│757 │Format de (6-(4-hidroxi-3-(2-metoxifenilazo)-2-sulfonat-7-naftilamino)-1,3,5- ││ │ │triazin-2,4-diil)bis[(amino-1-metiletil)amoniu] (Cas nr. 108225-03-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 758│758 │[4'-(8-acetilamino-3,6-disulfonat-2-naftilazo)-4''-(6-benzoilamino-3-sulfonat-2- ││ │ │naftilazo)bifenil-1,3',3'',1'''-tetraolato-O,O',O'',O''']cupru(II) trisodic (CE ││ │ │nr. 413-590-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 759│759 │Amestec de: N-[3-hidroxi-2-(2-metilacriloilaminometoxi)propoximetil]-2-metil ││ │ │acrilamida şi N-[2,3-bis-(2-metilacriloilaminometoxi)propoximetil]-2- ││ │ │metilacrilamida şi metacrilamida şi 2-metil-N-(2-metil-acriloilaminometoximetil) ││ │ │acrilamida şi N-(2,3-dihidroxipropoximetil)-2-metilacrilamida (CE nr. 412-790-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 760│760 │1,3,5-tris[(2S şi 2R)-2,3-epoxipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-triona (Cas ││ │ │nr. 59653-74-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 761│761 │Erionita (Cas nr. 12510-42-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 762│762 │Azbest (Cas nr. 12001-28-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 763│763 │Petrol (Cas nr. 8002-05-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 764│764 │Distilate (din petrol), fracţii grele de la hidrocracarea avansată; (Cas nr. ││ │ │64741-76-0), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 765│765 │Distilate (din petrol), fracţii grele parafinice rafinate cu solvent; (Cas nr. ││ │ │64741-88-4), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 766│766 │Distilate (din petrol), fracţii uşoare parafinice rafinate cu solvent; (Cas nr. ││ │ │64741-89-5), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 767│767 │Uleiuri reziduale (din petrol), de la deasfaltarea cu solvent; (Cas nr. ││ │ │64741-95-3), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 768│768 │Distilate (din petrol), fracţie grea naftenică rafinată cu solvent; (Cas nr. ││ │ │64741-96-4), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 769│769 │Distilate (din petrol), fracţie uşoară naftenică rafinată cu solvent; (Cas nr. ││ │ │64741-97-5), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 770│770 │Uleiuri reziduale (din petrol), rafinate cu solvent; Cas nr. 64742-01-4), în cazul││ │ │în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 771│771 │Distilate (din petrol), fracţie parafinică grea tratată cu argilă; (Cas nr. ││ │ │64742-36-5), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 772│772 │Distilate (din petrol), fracţie parafinică uşoară tratată cu argilă; (Cas nr. ││ │ │64742-37-6), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 773│773 │Uleiuri reziduale (din petrol), tratate cu argilă; (Cas nr. 64742-41-2), în cazul ││ │ │în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 774│774 │Distilate (din petrol), fracţie naftenică grea tratată cu argilă; (Cas nr. ││ │ │64742-44-5), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 775│775 │Distilate (din petrol), fracţie naftenică uşoară tratată cu argilă; (Cas nr. ││ │ │64742-45-6), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 776│776 │Distilate (din petrol), fracţie naftenică grea hidrotratată; (Cas nr. 64742-52-5),││ │ │în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 777│777 │Distilate (din petrol), fracţie naftenică uşoară hidrotratată; (Cas nr. ││ │ │64742-53-6), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 778│778 │Distilate (din petrol), fracţie parafinică grea hidrotratată; (Cas nr. ││ │ │64742-54-7), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 779│779 │Distilate (din petrol), fracţie parafinică uşoară, hidrotratată; (Cas nr. ││ │ │64742-55-8), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 780│780 │Distilate (din petrol), fracţie parafinică uşoară deparafinată cu solvent; (Cas ││ │ │nr. 64742-56-9), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 781│781 │Uleiuri reziduale (din petrol), hidrotratate; (Cas nr. 64742-57-0), în cazul în ││ │ │care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 782│782 │Uleiuri reziduale (din petrol), deparafinate cu solvent; (Cas nr. 64742-62-7), în ││ │ │cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 783│783 │Distilate (din petrol), fracţii naftenice grele deparafinate cu solvent; (Cas nr. ││ │ │64742-63-8), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 784│784 │Distilate (din petrol), fracţie naftenică uşoară deparafinată cu solvent; (Cas nr.││ │ │64742-64-9), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 785│785 │Distilate (din petrol), fracţie parafinică grea deparafinată cu solvent; (Cas nr. ││ │ │64742-65-0), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 786│786 │Fracţii grele de petrol (din petrol); (Cas nr. 64742-67-2), în cazul în care ││ │ │conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 787│787 │Uleiuri naftenice (din petrol), fracţie grea deparafinată catalitic; (Cas nr. ││ │ │64742-68-3), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 788│788 │Uleiuri naftenice (din petrol), fracţie uşoară deparafinată catalitic; (Cas nr. ││ │ │64742-69-4), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 789│789 │Uleiuri parafinice (din petrol), fracţie grea deparafinată catalitic; (Cas nr. ││ │ │64742-70-7), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 790│790 │Uleiuri parafinice (din petrol), fracţie uşoară deparafinată catalitic; (Cas nr. ││ │ │64742-71-8), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 791│791 │Uleiuri naftenice (din petrol), fracţie grea deparafinată complex; (Cas nr. ││ │ │64742-75-2), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 792│792 │Uleiuri naftenice (din petrol), fracţie uşoară deparafinată, complex; (Cas nr. ││ │ │64742-76-3), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 793│793 │Extracte (din petrol), solvent de distilare a naftenicelor grele, concentrat în ││ │ │aromatice; (Cas nr. 68783-00-6), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de ││ │ │dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 794│794 │Extracte (din petrol), solvent de distilare a fracţiei grele parafinice, rafinată ││ │ │cu solvent; (Cas nr. 68783-04-0), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de ││ │ │dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 795│795 │Extracte (din petrol), distilate parafinice grele, deasfaltate cu solvent; (Cas ││ │ │nr. 68814-89-1), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 796│796 │Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C(20-50),uleiuri bază neutre, hidrotratate, cu││ │ │vâscozitate înaltă; (Cas nr. 72623-85-9), în cazul în care conţin > 3% g/g de ││ │ │extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 797│797 │Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C(15-30), uleiuri bază neutre, hidrotratate; ││ │ │(Cas nr. 72623-86-0), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil ││ │ │sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 798│798 │Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C(20-50), uleiuri bază neutre, hidrotratate; ││ │ │(Cas nr. 72623-87-1), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil ││ │ │sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 799│799 │Uleiuri de lubrifiere; (Cas nr. 74869-22-0), în cazul în care conţin > 3% g/g de ││ │ │extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 800│800 │Distilate (din petrol), fracţie grea parafinică deparafinată complex; (Cas nr. ││ │ │90640-91-8), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 801│801 │Distilate (din petrol), fracţie uşoară parafinică, deparafinată complex; (Cas nr. ││ │ │90640-92-9), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 802│802 │Distilate (din petrol), fracţie grea parafinică deparafinată cu solvent, tratată ││ │ │cu argilă; (Cas nr. 90640-94-1), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de ││ │ │dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 803│803 │Hidrocarburi, C(20-50), fracţie grea parafinică deparafinate cu solvent, ││ │ │hidrotratată; (Cas nr. 90640-95-2), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de││ │ │dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 804│804 │Distilate (din petrol), fracţie uşoară parafinică deparafinată cu solvent, tratată││ │ │cu argilă; (Cas nr. 90640-96-3), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de ││ │ │dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 805│805 │Distilate (din petrol), fracţie uşoară parafinică deparafinată cu solvent, ││ │ │hidrotratată; (Cas nr. 90640-97-4), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de││ │ │dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 806│806 │Extracte (din petrol), solvent de distilare a naftenicelor grele, hidrotratat; ││ │ │(Cas nr. 90641-07-9), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil ││ │ │sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 807│807 │Extracte (din petrol), solvent de distilare a parafinicelor grele, hidrotratate; ││ │ │(Cas nr. 90641-08-0), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil ││ │ │sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 808│808 │Extracte (din petrol), solvent de distilare a parafinicelor uşoare hidrotratat; ││ │ │(Cas nr. 90641-09-1), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil ││ │ │sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 809│809 │Uleiuri reziduale (din petrol), deparafinate cu solvent hidrotratate; (Cas nr. ││ │ │90669-74-2), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 810│810 │Uleiuri reziduale (din petrol), deparafinate catalitic; (Cas nr. 91770-57-9), în ││ │ │cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 811│811 │Distilate (din petrol), fracţie grea parafinică deparafinată, hidrotratată; (Cas ││ │ │nr. 91995-39-0), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 812│812 │Distilate (din petrol), fracţie uşoară parafinică deparafinată hidrotratată; (Cas ││ │ │nr. 91995-40-3), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 813│813 │Distilate (din petrol), rafinate cu solvent, hidrocracate, deparafinate; (Cas nr. ││ │ │91995-45-8), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 814│814 │Distilate (din petrol), fracţie uşoară naftenică, rafinată cu solvent, ││ │ │hidrotratată; (Cas nr. 91995-54-9), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de││ │ │dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 815│815 │Extracte (din petrol), solvent de distilare a parafinicelor uşoare, hidrotratate; ││ │ │(Cas nr. 91995-73-2), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil ││ │ │sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 816│816 │Extracte (din petrol), solvent de distilare a naftenicelor uşoare, ││ │ │hidrodesulfurizat; (Cas nr. 91995-75-4), în cazul în care conţin > 3% g/g de ││ │ │extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 817│817 │Extracte (din petrol), solvent de distilare a parafinicelor uşoare tratat cu acid;││ │ │(Cas nr. 91995-76-5), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil ││ │ │sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 818│818 │Extracte (din petrol), solvent de distilare a parafinicelor uşoare, ││ │ │hidrodesulfurizate; (Cas nr. 91995-77-6), în cazul în care conţin > 3% g/g de ││ │ │extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 819│819 │Extracte (din petrol), solvent de motorină de vacuum uşor, hidrotratat; (Cas nr. ││ │ │91995-79-8), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 820│820 │Uleiuri (din petrol), Fracţii grele hidrotratate; (Cas nr. 92045-12-0), în cazul ││ │ │în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 821│821 │Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C17_35, extrase cu solvent, deparafinate, ││ │ │hidrotratate; (Cas nr. 92045-42-6), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de││ │ │dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 822│822 │Uleiuri de lubrifiere (din petrol), nearomatice hidrocracate, deparafinate cu ││ │ │solvent; (Cas nr. 92045-43-7), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de ││ │ │dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 823│823 │Uleiuri reziduale (din petrol), deparafinate cu solvent, tratate cu acid, ││ │ │hidrocracate; (Cas nr. 92061-86-4), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de││ │ │dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 824│824 │Uleiuri parafinice (din petrol), fracţii grele deparafinate rafinate cu solvent; ││ │ │(Cas nr. 92129-09-4), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil ││ │ │sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 825│825 │Extracte (din petrol), solvent de distilare a parafinicelor grele, tratat cu ││ │ │argilă; (Cas nr. 92704-08-0), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de ││ │ │dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 826│826 │Uleiuri de lubrifiere (din petrol), uleiuri bază, parafinice; (Cas nr. ││ │ │93572-43-1), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 827│827 │Extracte (din petrol), solvent de distilare a naftenicelor grele, ││ │ │hidrodesulfurizat; (Cas nr. 93763-10-1), în cazul în care conţin > 3% g/g de ││ │ │extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 828│828 │Extract (din petrol), solvent de distilare a parafinicelor grele deparafinate cu ││ │ │solvent, hidrodesulfurizat; (Cas nr. 93763-11-2), în cazul în care conţin > 3% g/g││ │ │de extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 829│829 │Hidrocarburi, rezidii de la distilarea parafinicelor hidrocracate, deparafinate cu││ │ │solvent; (Cas nr. 93763-38-3, în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de ││ │ │dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 830│830 │Fracţii grele (din petrol), tratate cu acid; (Cas nr. 93924-31-3), în cazul în ││ │ │care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 831│831 │Fracţii grele (din petrol), tratate cu argilă; (Cas nr. 93924-32-4), în cazul în ││ │ │care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 832│832 │Hidrocarburi, C(20-50), ulei rezidual de la hidrogenarea distilatelor în vacuum; ││ │ │(Cas nr. 93924-61-9), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil ││ │ │sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 833│833 │Distilate (din petrol), fracţii grele hidrotratate, rafinate cu solvent, ││ │ │hidrogenate; (Cas nr. 94733-08-1), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de ││ │ │dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 834│834 │Distilate (din petrol), fracţii uşoare hidrocracate, rafinate cu solvent; (Cas nr.││ │ │94733-09-2), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 835│835 │Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C(18-40), distilate bază, hidrocracate, ││ │ │deparafinate cu solvent; (Cas nr. 94733-15-0), în cazul în care conţin > 3% g/g de││ │ │extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 836│836 │Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C(18-40), rafinate bază, hidrogenate, ││ │ │deparafinate cu solvent; (Cas nr. 94733-16-1), în cazul în care conţin > 3% g/g de││ │ │extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 837│837 │Hidrocarburi, C(13-30), îmbogăţite în aromatice, distilat naftenic extras cu ││ │ │solvent; (Cas nr. 95371-04-3), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de ││ │ │dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 838│838 │Hidrocarburi, C(16-32), îmbogăţite în aromatice, distilat naftenic extras cu ││ │ │solvent; (Cas nr. 95371-05-4), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de ││ │ │dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 839│839 │Hidrocarburi, C(37-68), rezidii de la distilarea sub vacuum, hidrotratate, ││ │ │deasfaltate deparafinate; (Cas nr. 95371-07-6), în cazul în care conţin > 3% g/g ││ │ │de extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 840│840 │Hidrocarburi, C(37-65), rezidii de la distilarea sub vacuum, deasfaltate, ││ │ │hidrotratate; (Cas nr. 95371-08-7), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de││ │ │dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 841│841 │Distilate (din petrol), fracţii uşoare, rafinate cu solvent, hidrocracate; (Cas ││ │ │nr. 97488-73-8), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 842│842 │Distilate (din petrol), fracţii grele, hidrogenate, rafinate cu solvent; (Cas nr. ││ │ │97488-74-9), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 843│843 │Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C(18-27),deparafinate cu solvent,hidrocracate;││ │ │(Cas nr. 97488-95-4), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil ││ │ │sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 844│844 │Hidrocarburi, C(17-30), fracţii uşoare de distilare, rezidii de distilarea la ││ │ │presiunea atmosferică, dezasfaltate cu solvent, hidrotratate; (Cas nr. ││ │ │97675-87-1), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 845│845 │Hidrocarburi, C(17-40), fracţii uşoare de distilare sub vacuum, rezidii de ││ │ │distilare, deasfaltate cu solvent, hidrotratate; (Cas nr. 97722-06-0), în cazul în││ │ │care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 846│846 │Hidrocarburi, C(13-27), fracţii naftenice uşoare extrase cu solvent; (Cas nr. ││ │ │97722-09-3), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 847│847 │Hidrocarburi, C(14-29), fracţii naftenice uşoare extrase cu solvent; (Cas nr. ││ │ │97722-10-6), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 848│848 │Fracţii grele (din petrol), tratate cu carbon; (Cas nr. 97862-76-5), în cazul în ││ │ │care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 849│849 │Fracţii grele de ţiţei (din petrol), tratate cu acid silicic; (Cas nr. ││ │ │97862-77-6), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 850│850 │Hidrocarburi, C(27-42),dearomatizate;(Cas nr. 97862-81-2), în cazul în care conţin││ │ │> 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 851│851 │Hidrocarburi, C(17-30), fracţii uşoare de distilare, distilate hidrotratate; (Cas ││ │ │nr. 97862-82-3), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide ││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 852│852 │Hidrocarburi, C(27-45), distilare sub vacuum a naftenicelor; (Cas nr. 97862-83-4),││ │ │în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 853│853 │Hidrocarburi, C(27-45),dearomatizate;(Cas nr. 97926-68-6), în cazul în care conţin││ │ │> 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 854│854 │Hidrocarburi C(20-58), hidrotratate;(Cas nr. 97926-70-0),în cazul în care conţin >││ │ │3% g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 855│855 │Hidrocarburi C(27-42), naftenice;(Cas nr. 97926-71-1),în cazul în care conţin > 3%││ │ │g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 856│856 │Extracte (din petrol), solvent de distilare a parafinicelor uşoare, tratat cu ││ │ │carbon; (Cas nr. 100684-02-4), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de ││ │ │dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 857│857 │Extracte (din petrol), solvent de distilare a parafinicelor uşoare, tratat cu ││ │ │argilă; (Cas nr. 100684-03-5), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de ││ │ │dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 858│858 │Extracte (din petrol), solvent de motorină de vacuum uşor, tratat cu carbon; (Cas ││ │ │nr. 100684-04-6), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 859│859 │Extracte (din petrol), solvent de motorină de vacuum uşor tratat cu argilă; (Cas ││ │ │nr. 100684-05-7), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 860│860 │Uleiuri reziduale (din petrol), deparafinate cu solvent, tratate cu carbon; (Cas ││ │ │nr. 100684-37-5), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 861│861 │Uleiuri reziduale (din petrol), deparafinate cu solvent, tratate cu argilă; (Cas ││ │ │nr. 100684-38-6), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de dimetil sulfoxide││ │ │(DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 862│862 │Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C > 25, extrase cu solvent, deasfaltate, ││ │ │deparafinate, hidrogenate; (Cas nr. 101316-69-2), în cazul în care conţin > 3% g/g││ │ │de extract de dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 863│863 │Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C(17-32), extrase cu solvent, deparafinate, ││ │ │hidrogenate; (Cas nr. 101316-70-5), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de││ │ │dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 864│864 │Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C(20-35), extrase cu solvent, deparafinate, ││ │ │hidrogenate; (Cas nr. 101316-71-6), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de││ │ │dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 865│865 │Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C(24-50), extrase cu solvent, deparafinate, ││ │ │hidrogenate; (Cas nr. 101316-72-7), în cazul în care conţin > 3% g/g de extract de││ │ │dimetil sulfoxide (DMSO) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 866│866 │Distilate (din petrol), fracţii mijlocii desulfurate; (Cas nr. 64741-86-2), cu ││ │ │excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate ││ │ │stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 867│867 │Motorine (din petrol), rafinate cu solvent; (Cas nr. 64741-90-8), cu excepţia ││ │ │cazului în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că ││ │ │substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 868│868 │Distilate (din petrol), fracţii mijlocii, rafinate cu solvent; (Cas nr. ││ │ │64741-91-9), cu excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al ││ │ │rafinării şi se poate stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este ││ │ │carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 869│869 │Motorine (din petrol), tratate cu acid; (Cas nr. 64742-12-7), cu excepţia cazului ││ │ │în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că ││ │ │substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 870│870 │Distilate (din petrol), fracţii mijlocii tratate cu acid; (Cas nr. 64742-13-8), cu││ │ │excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate ││ │ │stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 871│871 │Distilate (din petrol), fracţii uşoare tratate cu acid; (Cas nr. 64742-14-9), cu ││ │ │excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate ││ │ │stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 872│872 │Motorine, (din petrol) neutralizate chimic; (Cas nr. 64742-29-6), cu excepţia ││ │ │cazului în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că ││ │ │substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 873│873 │Distilate (din petrol), fracţii medii neutralizate chimic; (Cas nr. 64742-30-9), ││ │ │cu excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate││ │ │stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 874│874 │Distilate (din petrol), fracţii medii tratate cu argilă; (Cas nr. 64742-38-7), cu ││ │ │excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate ││ │ │stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 875│875 │Distilate (din petrol), fracţii mijlocii hidrotratate; (Cas nr. 64742-46-7), cu ││ │ │excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate ││ │ │stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 876│876 │Motorine (din petrol), hidrodesulfurizate; (Cas nr. 64742-79-6), cu excepţia ││ │ │cazului în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că ││ │ │substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 877│877 │Distilate (din petrol), fracţii medii hidrodesulfurizate; (Cas nr. 64742-80-9), cu││ │ │excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate ││ │ │stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 878│878 │Distilate (din petrol), reziduu de fracţionare de la reformarea catalitică, greu ││ │ │volatil (punct de fierbere ridicat); (Cas nr. 68477-29-2), cu excepţia cazului în ││ │ │care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că substanţa ││ │ │din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 879│879 │Distilate (din petrol), reziduu de fracţionare de la reformarea catalitică, punct ││ │ │de fierbere intermediar; (Cas nr. 68477-30-5), cu excepţia cazului în care se ││ │ │cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că substanţa din care ││ │ │sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 880│880 │Distilate (din petrol), reziduu de fracţionare de la reformarea catalitică, uşor ││ │ │volatil (punct de fierbere scăzut); (Cas nr. 68477-31-6), cu excepţia cazului în ││ │ │care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că substanţa ││ │ │din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 881│881 │Alcani C(12-26) cu catenă ramificată şi dreaptă (Cas nr. 90622-53-0), cu excepţia ││ │ │cazului în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că ││ │ │substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 882│882 │Distilate (din petrol), fracţii medii înalt rafinate; (Cas nr. 90640-93-0), cu ││ │ │excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate ││ │ │stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 883│883 │Distilate (din petrol), concentrate aromatice grele de la reformarea ││ │ │catalitică; (Cas nr. 91995-34-5), cu excepţia cazului în care se cunoaşte ││ │ │istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că substanţa din care sunt ││ │ │obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 884│884 │Motorine, parafinice; (Cas nr. 93924-33-5), cu excepţia cazului în care se ││ │ │cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că substanţa din care ││ │ │sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 885│885 │Nafta (din petrol); Fracţii grele solvent rafinate hidrodesulfurizate; (Cas nr. ││ │ │97488-96-5), cu excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al ││ │ │rafinării şi se poate stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este ││ │ │carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 886│886 │Hidrocarburi, C(16-20), distilat mediu hidrotratat, fracţii uşoare de distilare; ││ │ │(Cas nr. 97675-85-9), cu excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al││ │ │rafinării şi se poate stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este ││ │ │carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 887│887 │Hidrocarburi, C(12-20), parafinice hidrotratate, fracţii uşoare de distilare; (Cas││ │ │nr. 97675-86-0), cu excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al ││ │ │rafinării şi se poate stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este ││ │ │carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 888│888 │Hidrocarburi, C(11-17), solvent-extracţie, fracţii uşoare naftenice; (Cas nr. ││ │ │97722-08-2), cu excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al ││ │ │rafinării şi se poate stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este ││ │ │carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 889│889 │Motorine, hidrotratate; (Cas nr. 97862-78-7), cu excepţia cazului în care se ││ │ │cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că substanţa din care ││ │ │sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 890│890 │Distilate (din petrol), fracţii uşoare parafinice, tratate cu carbon; (Cas nr. ││ │ │100683-97-4), cu excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al ││ │ │rafinării şi se poate stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este ││ │ │carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 891│891 │Distilate (din petrol), fracţii intermediare parafinice, tratate cu cărbune; (Cas ││ │ │nr. 100683-98-5), cu excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al ││ │ │rafinării şi se poate stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este ││ │ │carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 892│892 │Distilate (din petrol), fracţii intermediare parafinice, tratate cu argilă; (CAS ││ │ │nr. 100683-99-6), cu excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al ││ │ │rafinării şi se poate stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este ││ │ │carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 893│893 │Vaseline; Unsori (Cas nr. 74869-21-9), cu excepţia cazului în care se cunoaşte ││ │ │istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că substanţa din care sunt ││ │ │obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 894│894 │Gaci de parafină (din petrol); (Cas nr. 64742-61-6), cu excepţia cazului în care ││ │ │se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că substanţa din ││ │ │care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 895│895 │Gaci de parafină (din petrol), tratat cu acid; (Cas nr. 90669-77-5), cu excepţia ││ │ │cazului în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că ││ │ │substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 896│896 │Gaci de parafină (din petrol), tratat cu argilă; (Cas nr. 90669-78-6), cu excepţia││ │ │cazului în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că ││ │ │substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 897│897 │Gaci de parafină (din petrol), hidrotratat; (Cas nr. 92062-09-4), cu excepţia ││ │ │cazului în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că ││ │ │substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 898│898 │Gaci de parafină (din petrol), cu punct de topire scăzut; (Cas nr. 92062-10-7), cu││ │ │excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate ││ │ │stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 899│899 │Gaci de parafină (din petrol), cu punct de topire scăzut, hidrotratat; (Cas nr. ││ │ │92062-11-8), cu excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al ││ │ │rafinării şi se poate stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este ││ │ │carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 900│900 │Gaci de parafină (din petrol), cu punct de topire scăzut, tratat cu carbon; (Cas ││ │ │nr. 97863-04-2), cu excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al ││ │ │rafinării şi se poate stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este ││ │ │carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 901│901 │Gaci de parafină (din petrol), cu punct de topire scăzut, tratat cu argilă; (Cas ││ │ │nr. 97863-05-3), cu excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al ││ │ │rafinării şi se poate stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este ││ │ │carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 902│902 │Gaci de parafină (din petrol), cu punct de topire scăzut, tratat cu acid silicic; ││ │ │(Cas nr. 97863-06-4), cu excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al││ │ │rafinării şi se poate stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este ││ │ │carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 903│903 │Gaci de parafină (din petrol), tratat cu carbon; (Cas nr. 100684-49-9), cu ││ │ │excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate ││ │ │stabili că substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 904│904 │Petrolatum; (Cas nr. 8009-03-8), cu excepţia cazului în care se cunoaşte istoricul││ │ │complet al rafinării şi se poate stabili că substanţa din care sunt obţinute nu ││ │ │este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 905│905 │Petrolatum (din petrol), oxidat; (Cas nr. 64743-01-7), cu excepţia cazului în care││ │ │se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că substanţa din ││ │ │care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 906│906 │Petrolatum (din petrol), tratat cu alumină; (Cas nr. 85029-74-9), cu excepţia ││ │ │cazului în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că ││ │ │substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 907│907 │Petrolatum (din petrol), hidrotratat; (Cas nr. 92045-77-7), cu excepţia cazului în││ │ │care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că substanţa ││ │ │din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 908│908 │Petrolatum (din petrol), tratat cu carbon; (Cas nr. 97862-97-0), cu excepţia ││ │ │cazului în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că ││ │ │substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 909│909 │Petrolatum (din petrol), tratat cu acid silicic; (Cas nr. 97862-98-1), cu excepţia││ │ │cazului în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că ││ │ │substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 910│910 │Petrolatum (din petrol), tratat cu argilă; (Cas nr. 100684-33-1), cu excepţia ││ │ │cazului în care se cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că ││ │ │substanţa din care sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 911│911 │Distilate uşoare (petrol), cracare catalitică (Cas nr. 64741-59-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 912│912 │Distilate intermediare (petrol), cracare catalitică (Cas nr. 64741-60-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 913│913 │Distilate uşoare (petrol), cracare termică (Cas nr. 64741-82-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 914│914 │Distilate (din petrol), de la cracare catalitică uşoară hidrodesulfurizare; (Cas ││ │ │nr. 68333-25-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 915│915 │Distilate (din petrol), nafta cracat uşor cu abur; (Cas nr. 68475-80-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 916│916 │Distilate (din petrol), distilate de petrol cracat cu abur, cracate ulterior; (Cas││ │ │nr. 68477-38-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 917│917 │Motorină (din petrol), de la cracare cu abur; (Cas nr. 68527-18-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 918│918 │Distilate (din petrol), fracţie medie cracată termic hidrodesulfurizată; (Cas nr. ││ │ │85116-53-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 919│919 │Motorine (din petrol), cracate termic, hidrodesulfurizate; (Cas nr. 92045-29-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 920│920 │Rezidii (din petrol), de la hidrogenarea naftei cracată cu abur; (Cas nr. ││ │ │92062-00-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 921│921 │Rezidii (din petrol), distilate de nafta cracată cu abur; (Cas nr. 92062-04-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 922│922 │Distilate (din petrol), de la cracare catalitică uşoară, degradate termic; (Cas ││ │ │nr. 92201-60-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 923│923 │Rezidii (din petrol), nafta cracat cu abur saturat; (Cas nr. 93763-85-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 924│924 │Motorine (din petrol), de vacuum uşor, cracate termic, hidrodesulfurizate; (Cas ││ │ │nr. 97926-59-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 925│925 │Distilate (din petrol), hidrodesulfurizate de la cocsare medie; (Cas nr. ││ │ │101316-59-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 926│926 │Distilate (din petrol), de la cracarea cu abur avansată; (Cas nr. 101631-14-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 927│927 │Rezidii (din petrol), distilare în coloane la presiune atmosferică; (Cas nr. ││ │ │64741-45-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 928│928 │Motorine (din petrol), de vacuum greu (Cas nr. 64741-57-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 929│929 │Distilate (din petrol) de cracare catalitică adâncă; (Cas nr. 64741-61-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 930│930 │Uleiuri percolate (din petrol), de cracare catalitică; (Cas nr. 64741-62-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 931│931 │Rezidii (din petrol), de fracţionare, reformare catalitică (Cas nr. 64741-67-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 932│932 │Rezidii (din petrol), de hidrocracare; (Cas nr. 64741-75-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 933│933 │Rezidii (din petrol), de cracare termică; (Cas nr. 64741-80-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 934│934 │Distilate (din petrol), de cracare termică adâncă; (Cas nr. 64741-81-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 935│935 │Motorină (din petrol), prin hidrotratare sub vacuum; (Cas nr. 64742-59-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 936│936 │Rezidii (din petrol), de la hidrodesulfurare în coloana de presiune atmosferică; ││ │ │(Cas nr. 64742-78-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 937│937 │Motorină (din petrol), de hidrodesulfurare în vacuum înaintat; (Cas nr. ││ │ │64742-86-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 938│938 │Rezidii (din petrol), de cracare cu abur; (Cas nr. 64742-90-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 939│939 │Rezidii (din petrol), la presiune atmosferică; (Cas nr. 68333-22-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 940│940 │Uleiuri percolate (din petrol), de cracare catalitică cu hidrodesulfurare; (Cas ││ │ │nr. 68333-26-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 941│941 │Distilate (din petrol) de cracare catalitică medie, cu hidrosulfurare; (Cas nr. ││ │ │68333-27-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 942│942 │Distilate (din petrol), de cracare catalitică adâncă cu hidrodesulfurare; (Cas nr.││ │ │68333-28-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 943│943 │Motorină, din rezidiile de distilare primară, cu conţinut ridicat de sulf; (Cas ││ │ │nr. 68476-32-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 944│944 │Motorină reziduală; Păcură (Cas nr. 68476-33-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 945│945 │Rezidii (din petrol), de distilare fracţionată a rezidiilor de la reformarea ││ │ │catalitică; (Cas nr. 68478-13-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 946│946 │Rezidii (din petrol), motorină de la cocsare avansată şi motorină de vacuum; (Cas ││ │ │nr. 68478-17-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 947│947 │Rezidii (din petrol), motorină de cocsare avansată şi motorină de vacuum uşor; ││ │ │(Cas nr. 68512-61-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 948│948 │Rezidii (din petrol), de vacuum uşor; (Cas nr. 68512-62-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 949│949 │Rezidii (din petrol), de cracare uşoară cu abur; (Cas nr. 68513-69-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 950│950 │Motorină nr. 6; (Cas nr. 68553-00-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 951│951 │Rezidii (din petrol) de la distilarea fracţiilor uşoare cu conţinut scăzut de ││ │ │sulf; Păcură (Cas nr. 68607-30-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 952│952 │Motorină (din petrol), de distilare atmosferică adâncă; (Cas nr. 68783-08-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 953│953 │Rezidii (din petrol), de la scruberul de cocsificare, conţinând inele aromatice ││ │ │condensate; (Cas nr. 68783-13-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 954│954 │Distilate (din petrol), de la distilarea în vacuum a rezidiilor de petrol; (Cas ││ │ │nr. 68955-27-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 955│955 │Rezidii (din petrol), de cracare cu abur, răşini; (Cas nr. 68955-36-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 956│956 │Distilate (din petrol), de vacuum mediu; (Cas nr. 70592-76-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 957│957 │Distilate (din petrol), de vacuum uşor; (Cas nr. 70592-77-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 958│958 │Distilate (din petrol), vacuum; (Cas nr. 70592-78-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 959│959 │Motorină (din petrol), de la hidrodesulfurarea cocsului sub vacuum înaintat; (Cas ││ │ │nr. 85117-03-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 960│960 │Rezidii (din petrol), de cracare cu abur, distilate; (Cas nr. 90669-75-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 961│961 │Rezidii (din petrol), de vacuum uşor; (Cas nr. 90669-76-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 962│962 │Păcură, cu conţinut ridicat de sulf; (Cas nr. 92045-14-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 963│963 │Rezidii (din petrol), de cracare catalitică; (Cas nr. 92061-97-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 964│964 │Distilate (din petrol), intermediare de cracare catalitică medie, degradate ││ │ │termic; (Cas nr. 92201-59-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 965│965 │Uleiuri reziduale (din petrol); (Cas nr. 93821-66-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 966│966 │Rezidii, de cracare cu abur, tratate termic; (Cas nr. 98219-64-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 967│967 │Distilate (din petrol), de la hidrodesulfurarea întregii fracţii mijlocii; (Cas ││ │ │nr. 101316-57-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 968│968 │Distilate (din petrol), cu parafine uşoare; (Cas nr. 64741-50-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 969│969 │Distilate (din petrol), cu parafine grele; (Cas nr. 64741-51-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 970│970 │Distilate (din petrol), cu naftene uşoare; (Cas nr. 64741-52-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 971│971 │Distilate (din petrol), cu naftene grele; (Cas nr. 64741-53-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 972│972 │Distilate (din petrol), cu naftene grele tratate cu acid; (Cas nr. 64742-18-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 973│973 │Distilate (din petrol), cu naftene uşoare tratate cu acid; (Cas nr. 64742-19-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 974│974 │Distilate (din petrol), cu parafine grele tratate cu acid; (Cas nr. 64742-20-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 975│975 │Distilate (din petrol), cu parafine uşoare tratate cu acid; (Cas nr. 64742-21-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 976│976 │Distilate (din petrol), cu parafine grele neutralizate chimic; (Cas nr. ││ │ │64742-27-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 977│977 │Distilate (din petrol), cu parafine uşoare neutralizate chimic; (Cas nr. ││ │ │64742-28-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 978│978 │Distilate (din petrol), cu naftene grele neutralizate chimic; (Cas nr. 64742-34-3)│├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 979│979 │Distilate (din petrol), cu naftene uşoare neutralizate chimic; (Cas nr. ││ │ │64742-35-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 980│980 │Extracte (din petrol), solvent naftenic uşor de distilare (Cas nr. 64742-03-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 981│981 │Extracte (din petrol), solvent de distilare parafinic greu (Cas nr. 64742-04-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 982│982 │Extracte (din petrol), solvent de distilare parafinic uşor (Cas nr. 64742-05-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 983│983 │Extracte (din petrol), solvent de distilare naftenic greu (Cas nr. 64742-11-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 984│984 │Extracte (din petrol) solvent, motorina de vacuum uşor (Cas nr. 91995-78-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 985│985 │Hidrocarburi C(26-55), bogate în hidrocarburi aromatice (Cas nr. 97722-04-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 986│986 │3,3'-[[1,1'-Bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat) disodic ││ │ │(Cas nr. 573-58-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 987│987 │4-Amino-3-[[4'-[(2,4-diaminofenil)azo][1,1'-bifenil]-4-îl]azo]-5-hidroxi-6- ││ │ │(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat disodic (Cas nr. 1937-37-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 988│988 │3,3'-[[1,1'-Bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis[5-amino-4-hidroxinaftalen-2,7- ││ │ │disulfonat] tetrasodic (Cas nr. 2602-46-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 989│989 │4-o-Tolilazo-o-toluidina (Cas nr. 97-56-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 990│990 │4-Aminoazobenzen (Cas nr. 60-09-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 991│991 │[5-[[4'-[[2,6-Dihidroxi-3-[(2-hidroxi-5-sulfofenil)azo]fenil]azo][1,1'-bifenil]-4-││ │ │îl]azo]salicilato(4-)]cuprat(2-) disodic (Cas nr. 16071-86-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 992│992 │Eter diglicidic de rezorcinol (Cas nr. 101-90-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 993│993 │1,3-Difenilguanidina (Cas nr. 102-06-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 994│994 │Epoxid de heptaclor (Cas nr. 1024-57-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 995│995 │4-Nitrozofenol (Cas nr. 104-91-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 996│996 │Carbendazina (Cas nr. 10605-21-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 997│997 │Alil glicidil eter (Cas nr. 106-92-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 998│998 │Cloracetaldehida (Cas nr. 107-20-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 999│999 │Hexan (Cas nr. 110-54-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1000│1000 │2-(2-Metoxietoxi)etanol (Cas nr. 111-77-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1001│1001 │(+/-)-2-(2,4-Diclorfenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-îl)propil-1,1,2,2- ││ │ │tetrafluoretileter (Cas nr. 112281-77-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1002│1002 │4-[4-(1,3-Dihidroxiprop-2-îl)fenilamino]-1,8-dihidroxi-5-nitroantrachinona (Cas ││ │ │nr. 114565-66-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1003│1003 │5,6,12,13-Tetraclorantra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diizochinolein-1,3,8,10(2H,9H)- ││ │ │tetrona (Cas nr. 115662-06-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1004│1004 │Fosfat de tris(2-cloretil) (Cas nr. 115-96-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1005│1005 │4'-Etoxi-2-benzimidazolanilida (Cas nr. 120187-29-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1006│1006 │Dihidroxid de nichel (Cas nr. 12054-48-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1007│1007 │N,N-Dimetilanilina (Cas nr. 121-69-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1008│1008 │Simazin (Cas nr. 122-34-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1009│1009 │Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluor-3-(pirol-1-îl)-fenil)titan (Cas nr. ││ │ │125051-32-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1010│1010 │N,N,N',N'-Tetraglicidil-4,4'-diamino-3,3'-dietildifenilmetan (Cas nr. 130728-76-6)│├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1011│1011 │Pentaoxid de divanadiu (Cas nr. 1314-62-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1012│1012 │Săruri alcaline de pentaclorfenol (Cas nr. 131-52-2 [1] şi 7778-73-6 [2]) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1013│1013 │Fosfamidon (Cas nr. 13171-21-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1014│1014 │N-(Triclormetiltio)ftalimida (Cas nr. 133-07-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1015│1015 │N-2-Naftilanilina (Cas nr. 135-88-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1016│1016 │Ziram (Cas nr. 137-30-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1017│1017 │1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen (Cas nr. 138526-69-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1018│1018 │Propazin (Cas nr. 139-40-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1019│1019 │Tricloracetat de 3-(4-clorfenil)-1,1-dimetiluroniu; monuron-TCA (Cas nr. 140-41-0)│├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1020│1020 │Izoxaflutol (Cas nr. 141112-29-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1021│1021 │Kresoxim metil (Cas nr. 143390-89-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1022│1022 │Clordecona (Cas nr. 143-50-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1023│1023 │9-Vinilcarbazol (Cas nr. 1484-13-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1024│1024 │Acid 2-etilhexanoic (Cas nr. 149-57-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1025│1025 │Monuron (Cas nr. 150-68-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1026│1026 │Clorura de morfolin-4-carbonil (Cas nr. 15159-40-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1027│1027 │Daminozida (Cas nr. 1596-84-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1028│1028 │Alaclor (Cas nr. 15972-60-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1029│1029 │Produs de condensare UVCB de: clorură de tetrakis-hidroximetilfosfoniu, uree şi ││ │ │C(16-18) seu alchilamina hidrogenat distilat (Cas nr. 166242-53-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1030│1030 │Ioxinil (Cas nr. 1689-83-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1031│1031 │3,5-Dibromo-4-hidroxibenzonitril (Cas nr. 1689-84-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1032│1032 │Octanoat de 2,6-dibromo-4-cianofenil (Cas nr. 1689-99-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1033│1033 │[4-[[4-(Dimetilamino)fenil][4-[etil(3-sulfonatbenzil)amino]fenil]metilen]ciclohexa││ │ │-2,5-diene-1-iliden](etil)(3-sulfonatobenzil) amoniu, sarea de sodiu (Cas nr. ││ │ │1694-09-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1034│1034 │5-Clor-1,3-dihidro-2H-indol-2-onă (Cas nr. 17630-75-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1035│1035 │Benomil (Cas nr. 17804-35-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1036│1036 │Clortalonil (Cas nr. 1897-45-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1037│1037 │N'-(4-Clor-o-tolil)-N,N-dimetilformamidina, monoclorhidrat (Cas nr. 19750-95-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1038│1038 │4,4'-Metilenbis(2-etilanilina) (Cas nr. 19900-65-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1039│1039 │Valinamida (Cas nr. 20108-78-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1040│1040 │[(p-Toliloxi)metil]oxiran (Cas nr. 2186-24-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1041│1041 │[(m-Toliloxi)metil]oxiran (Cas nr. 2186-25-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1042│1042 │2,3-Epoxipropil o-tolil eter (Cas nr. 2210-79-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1043│1043 │[(Toliloxi)metil]oxiran, cresil glicidil eter (Cas nr. 26447-14-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1044│1044 │Dialat (Cas nr. 2303-16-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1045│1045 │2,4-Dibrombutanoat de benzil (Cas nr. 23085-60-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1046│1046 │Trifluoriodometan (Cas nr. 2314-97-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1047│1047 │Tiofanat-metil (Cas nr. 23564-05-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1048│1048 │Dodecaclorpentaciclo[5.2.1.0-^[2,6]-.0-^[3,9]-.0-^[5,8]-]decan (Cas nr. 2385-85-5)│├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1049│1049 │Propizamida (Cas nr. 23950-58-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1050│1050 │Butil glicidil eter (Cas nr. 2426-08-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1051│1051 │2,3,4-Triclorbut-1-ena (Cas nr. 2431-50-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1052│1052 │Chinometionat (Cas nr. 2439-01-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1053│1053 │Monohidrat de (-)-(1R,2S)-(1,2-epoxipropil)fosfonat de (R)-α-feniletilamoniu ││ │ │(Cas nr. 25383-07-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1054│1054 │5-Etoxi-3-triclormetil-1,2,4-tiadiazol (Cas nr. 2593-15-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1055│1055 │CI Disperse Yellow 3 (Cas nr. 2832-40-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1056│1056 │1,2,4-Triazol (Cas nr. 288-88-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1057│1057 │Aldrin (Cas nr. 309-00-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1058│1058 │Diuron (Cas nr. 330-54-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1059│1059 │Linuron (Cas nr. 330-55-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1060│1060 │Carbonat de nichel (Cas nr. 3333-67-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1061│1061 │3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetiluree (Cas nr. 34123-59-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1062│1062 │Iprodiona (Cas nr. 36734-19-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1063│1063 │Octanoat de-4-ciano-2,6-diiodofenil (Cas nr. 3861-47-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1064│1064 │5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin)-3-fluor-2-hidroximetiltetrahidrofuran ││ │ │(Cas nr. 41107-56-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1065│1065 │Crotonaldehida (Cas nr. 4170-30-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1066│1066 │N-Etoxicarbonil-N-(p-olilsulfonil)azanida de hexahidrociclopenta[c]pirol-1-(1H)- ││ │ │amoniu (CE nr. 418-350-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1067│1067 │4,4'-Carbonimidoilbis[N,N-dimitilanilina] (Cas nr. 492-80-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1068│1068 │DNOC (Cas nr. 534-52-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1069│1069 │Clorura de p-toluidiniu (Cas nr. 540-23-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1070│1070 │Sulfat de p-toluidina (1:1) (Cas nr. 540-25-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1071│1071 │2-(4-Terţ-butilfenil)etanol (Cas nr. 5406-86-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1072│1072 │Fention (Cas nr. 55-38-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1073│1073 │Clordan, pur (Cas nr. 57-74-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1074│1074 │Hexan-2-ona (Cas nr. 591-78-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1075│1075 │Fenarimol (Cas nr. 60168-88-9 │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1076│1076 │Acetamida (Cas nr. 60-35-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1077│1077 │N-Ciclohexil-N-metoxi-2,5-dimetil-3-furamida (Cas nr. 60568-05-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1078│1078 │Dieldrina (Cas nr. 60-57-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1079│1079 │4,4'-Izobutiletilidendifenol (Cas nr. 6807-17-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1080│1080 │Clordimeform (Cas nr. 6164-98-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1081│1081 │Amitrol (Cas nr. 61-82-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1082│1082 │Carbaril (Cas nr. 63-25-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1083│1083 │Distilate uşoare (petrol), hidrocracare (Cas nr. 64741-77-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1084│1084 │Bromura de 1-etil-1-metilmorfoliniu (Cas nr. 65756-41-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1085│1085 │(3-Clorfenil)-(4-metoxi-3-nitrofenil)metanona (Cas nr. 66938-41-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1086│1086 │Combustibili, Diesel; (Cas nr. 68334-30-5), cu excepţia cazului în care se ││ │ │cunoaşte istoricul complet al rafinării şi se poate stabili că substanţa din care ││ │ │sunt obţinute nu este carcinogenă │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1087│1087 │Păcură Nr. 2; (Cas nr. 68476-30-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1088│1088 │Păcură Nr. 4; (Cas nr. 68476-31-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1089│1089 │Combustibil, Diesel Nr. 2; (Cas nr. 68476-34-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1090│1090 │2,2-Dibrom-2-nitroetanol (Cas nr. 69094-18-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1091│1091 │Bromura de 1-etil-1-metilpirolidiniu (Cas nr. 69227-51-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1092│1092 │Monocrotofos (Cas nr. 6923-22-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1093│1093 │Nichel (Cas nr. 7440-02-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1094│1094 │Brommetan (Cas nr. 74-83-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1095│1095 │Clormetan (Cas nr. 74-87-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1096│1096 │Iodmetan (Cas nr. 74-88-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1097│1097 │Brometan (Cas nr. 74-96-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1098│1098 │Heptaclor (Cas nr. 76-44-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1099│1099 │Hidroxid de fentină (Cas nr. 76-87-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1100│1100 │Sulfat de nichel (Cas nr. 7786-81-4) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1101│1101 │3,5,5-Trimetilciclohex-2-enona (Cas nr. 78-59-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1102│1102 │2,3-Dicloropropena (Cas nr. 78-88-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1103│1103 │Fluazifop-P-butil (Cas nr. 79241-46-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1104│1104 │Acid (S)-2,3-dihidro-1H-indol-carboxilic (Cas nr. 79815-20-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1105│1105 │Toxafen (Cas nr. 8001-35-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1106│1106 │Clorhidrat de (4-hidrazinofenil)-N-metilmetanesulfonamida (Cas nr. 81880-96-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1107│1107 │CI Solvent Yellow 14 (Cas nr. 842-07-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1108│1108 │Clozolinat (Cas nr. 84332-86-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1109│1109 │Alcani C(10-13), cloro- (Cas nr. 85535-84-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1110│1110 │Pentaclorfenol (Cas nr. 87-86-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1111│1111 │2,4,6-Triclorfenol (Cas nr. 88-06-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1112│1112 │Clorura de dietilcarbamoil (Cas nr. 88-10-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1113│1113 │1-Vinil-2-pirolidona (Cas nr. 88-12-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1114│1114 │Miclobutanil; 2-(4-clorfenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-îl metil)hexanenitrile (Cas ││ │ │nr. 88671-89-0) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1115│1115 │Acetat de fentin (Cas nr. 900-95-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1116│1116 │Bifenil-2-ilamina (Cas nr. 90-41-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1117│1117 │Monoclorhidrat de trans-4-ciclohexil-L-prolina (Cas nr. 90657-55-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1118│1118 │Diizocianat de 2-metil-m-fenilen (Cas nr. 91-08-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1119│1119 │Diizocianat de 4-metil-m-fenilen (Cas nr. 584-84-9) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1120│1120 │Diizocianat de m-tolilidena (Cas nr. 26471-62-5) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1121│1121 │Carboreactori pentru avion, solvent de extracţie de cărbune, hidrocracat, ││ │ │hidrogenat (Cas nr. 94114-58-6) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1122│1122 │Combustibili Diesel, solvent de extracţie de cărbune, hidrocracat, hidrogenat (Cas││ │ │nr. 94114-59-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1123│1123 │Bitum; (Cas nr. 61789-60-4), în cazul în care conţine > 0,005% g/g de ││ │ │benzo[a]piren │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1124│1124 │2-Butanon-oxima (Cas nr. 96-29-7) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1125│1125 │Hidrocarburi C(16-20),reziduu de distilare parafinică,hidrocracare şi deparafinare││ │ │cu solvent (Cas nr. 97675-88-2) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1126│1126 │α,α-Diclortoluen (CAS nr. 98-87-3) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1127│1127 │Lâna minerală, cu excepţia celor care sunt specificate în alte prevederi ale ││ │ │prezentei Anexe; [Fibre de sticlă (silicaţi) artificiale cu orientare aleatorie, ││ │ │cu conţinut mai mare de 18% procente de greutate de oxizi alcalini şi oxizi ││ │ │alcalino-pământoşi (Na(2)O + K(2)O + CaO + MgO + BaO)] │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1128│1128 │Produsul de reacţie al acetofenonei, formaldehidei, ciclohexilaminei, metanolului ││ │ │şi acidului acetic (CE nr. 406-230-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1129│1129 │Săruri de 4,4'-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina] │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1130│1130 │1,2,3,4,5,6-hexaclorciclohexanii, cu excepţia celor specificaţi în alte prevederi ││ │ │ale prezentei Anexe. │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1131│1131 │Bis(7-acetamid-2-(4-nitro-2-oxidofenilazo)-3-sulfonat-1-naftolat)cromat(1-) de ││ │ │trisodiu (CE nr. 400-810-8) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1132│1132 │Amestec de: 4-alil-2,6-bis(2,3-epoxipropil)fenol, 4-alil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-alil-││ │ │2,6-bis(2,3-epoxipropil) fenoxi)2-hidroxipropil)-4-alil-2-(2,3-epoxipropil)fenoxi)││ │ │-2-hidroxipropil)-4-alil-2-(2,3-epoxipropil) fenoxi-2-hidroxipropil-2-(2,3- ││ │ │epoxipropil) fenol, 4-alil-6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoxipropil) fenoxi)-2- ││ │ │hidroxipropil)-2-(2,3-epoxipropil)fenoxi)fenol şi 4-alil-6-(3-(6-(3-(4-alil-2,6- ││ │ │bis(2,3-epoxipropil)fenoxi)-2-hidroxipropil)-4-alil-2-(2,3-epoxipropil)fenoxi) 2- ││ │ │hidroxipropil)-2-(2,3-epoxipropil)fenol (CE nr. 417-470-1) │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1132│1133 │Ulei de rădăcină de costus (Saussurea lappa Clarke) (Cas nr. 8023-88-9), în cazul ││ │ │folosirii sale ca ingredient în parfum │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1133│1134 │7-Etoxi-4-metilcumarina (Cas nr. 87-05-8), în cazul folosirii sale ca ingredient ││ │ │în parfum │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1134│1135 │Hexahidrocumarina (Cas nr. 700-82-3), în cazul folosirii sale ca ingredient în ││ │ │parfum │├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1135│1136 │Balsam de Peru (Denumire INCI: Myroxylon pereirae; Cas nr. 8007-00-9), în cazul ││ │ │folosirii sale ca ingredient în parfum │└────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----- Notă *) Denumirile cu asterix reprezintă denumiri internaţionale neconvenţionale ale produselor farmaceutice (INN - International Non-proprietary Names) din lista 1-33 de denumiri propuse.
   +  Anexa III Partea 1Substanţele care pot fi folosite numai în anumite condiţii şi limite de admisibilitate
  *Font 7*
  ┌────┬────────────┬────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│Nr. │ Substanţa/ │ │Concentraţia maximă│ │ Condiţiile de folosire şi ││crt.│ Denumirea │Domeniul de aplicare│admisă în produsul │ Alte limitări şi exigenţe │ precauţiile care trebuie ││ │ INCI │ │ cosmetic finit │ │ menţionate pe etichetă │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 1a │Acid boric, │a) Talcuri │a) 5% (exprimat în │a) │a) ││ │boraţi şi │ │ acid boric │1. Nu se folosesc în produse │1. A nu se utiliza pentru igiena ││ │tetraboraţi │ │ masa/masa) │pentru copiii sub 3 ani │copiilor sub 3 ani ││ │ │ │ │2. Nu se folosesc pentru pielea │2. A nu se utiliza pe pielea ││ │ │ │ │descuamată sau iritată dacă │descuamată sau iritată ││ │ │ │ │concentraţia de borat solubil │ ││ │ │ │ │liber depăşeşte 1,5% (exprimat în│ ││ │ │ │ │acid boric masa/masa) │ ││ │ │b) Produse pentru │b) 0,1% (exprimat │b) │b) ││ │ │igienă │ în acid boric │1. Nu se folosesc în produse │1. A nu se înghiţi 2. A nu se ││ │ │ │ masa/masa) │pentru copiii sub 3 ani │utiliza pentru igiena copiilor sub 3││ │ │ │ │ │ani ││ │ │c) │c) │c) │c) ││ │ │Alte produse (cu │3% (exprimat în │1. Nu se folosesc în produse │1. A nu se utiliza pentru igiena ││ │ │excepţia produselor │acid boric │pentru copiii sub 3 ani │copiilor sub 3 ani ││ │ │pentru baie şi │masa/masa) │2. Nu se folosesc pentru pielea │2. A nu se utiliza pe pielea ││ │ │pentru ondularea │ │descuamată sau iritată dacă │descuamată sau iritată ││ │ │părului) │ │concentraţia de borat solubil │ ││ │ │ │ │liber depăşeşte 1,5% (exprimat în│ ││ │ │ │ │acid boric masa/masa) │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 1b │Tetraboraţii│a) preparate pentru │18% (exprimat în │a) Nu se folosesc în produse │a) Nu se folosesc la baia copiilor ││ │ │baie │masa/masa acid │pentru copiii sub 3 ani │sub 3 ani ││ │ │ │boric) │ │ ││ │ │b) produse pentru │8% (exprimat în │ │b) A se clăti bine ││ │ │ondularea părului │masa/masa acid │ │ ││ │ │ │boric) │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 2a │Acid │a) Produse pentru │ │a), b), şi c) │a) ││ │tioglicolic │ondularea şi │ │În modul de utilizare redactat în│- Conţine tioglicolat ││ │şi sărurile │descreţirea părului │ │limba naţională sau oficială │- A se urma instrucţiunile de ││ │lui │ │ │trebuie să se înscrie în mod │utilizare ││ │ │- uz general │- 8% la utilizare │obligatoriu: │- A nu se lăsa la îndemâna copiilor ││ │ │ │pH 7-9,5 │- A se evita contactul cu ochii │- Numai pentru uz profesional ││ │ │ │ │- în caz de contact cu ochii a se│ ││ │ │- uz profesional │- 11% la utilizare │spăla imediat şi abundent cu apă │ ││ │ │ │pH 7-9,5 │şi a se consulta specialistul │ ││ │ │ │ │- a se purta mănuşi de protecţie │ ││ │ │ │ │[numai pentru a) şi c)] │ ││ │ │b) Depilatoare │- 5% la utilizare │ │ ││ │ │ │pH 7-12,7 │ │ ││ │ │ │ │ │b) şi c) ││ │ │ │ │ │- Conţine tioglicolat ││ │ │c) Alte produse de │- 2% la utilizare │ │- A se urma instrucţiunile de ││ │ │îngrijire a părului,│pH 7-9,5 │ │utilizare ││ │ │care se îndepărtează│(Procentele sunt │ │- A nu se lăsa la îndemâna copiilor ││ │ │după aplicare │calculate în acid │ │ ││ │ │ │tioglicolic) │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 2b │Esterii │Produse pentru │ │În modul de utilizare redactat în│- Conţine tioglicolat ││ │acidului │ondularea şi │ │limba naţională sau oficială │- A se urma instrucţiunile de ││ │tioglicolic │descreţirea părului │ │trebuie să se înscrie în mod │utilizare ││ │ │ │ │obligatoriu: │- A nu se lăsa la îndemâna copiilor ││ │ │- uz general │- 8% la utilizare │- În contact cu pielea, poate │- Numai pentru uz profesional ││ │ │ │pH 6-9,5 │determina o sensibilizare │ ││ │ │- uz profesional │- 11% la utilizare │- A se evita contactul cu ochii │ ││ │ │ │pH 6-9,5 │- În caz de contact cu ochii a se│ ││ │ │ │(Procentele sunt │spăla imediat şi abundent cu apă │ ││ │ │ │calculate în acid │şi a se consulta specialistul │ ││ │ │ │tioglicolic) │- A se purta mănuşi de protecţie │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 3 │Acid │Produse pentru │5% │ │Numai pentru uz profesional ││ │oxalic, │îngrijirea părului │ │ │ ││ │esterii şi │ │ │ │ ││ │sărurile │ │ │ │ ││ │alcaline ale│ │ │ │ ││ │acestuia │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 4 │Amoniac │ │6% calculat în │ │Peste 2%: Conţine amoniac ││ │ │ │amoniac │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 5 │Tosilclor │ │0,2% │ │ ││ │amida │ │ │ │ ││ │sodică*) │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 6 │Cloraţi ai │a) Paste de dinţi │a) 5% │ │ ││ │metalelor │b) Alte utilizări │b) 3% │ │ ││ │alcaline │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 7 │Diclor │ │35% (în amestec cu │0,2% conţinut maxim ca impuritate│ ││ │metan │ │1,1,1-tricloretan │ │ ││ │ │ │concentraţia totală│ │ ││ │ │ │să nu depăşească │ │ ││ │ │ │35%) │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 8 │m- şi p- │Oxidanţi ai │6% calculat ca bază│ │a) ││ │Fenilendi- │agenţilor de │liberă │ │- Poate cauza reacţii alergice ││ │amine, │colorare din │ │ │- Conţine fenilendiamine ││ │derivaţii N-│vopselele de păr: │ │ │- A nu se folosi la vopsirea genelor││ │substituiţi │a) uz general │ │ │şi sprâncenelor ││ │şi sărurile │ │ │ │ ││ │lor; │b) uz profesional │ │ │b) ││ │derivaţii N-│ │ │ │- Numai pentru uz profesional ││ │substituiţi │ │ │ │- Conţine fenilendiamine ││ │ai o- │ │ │ │- Poate cauza reacţii alergice ││ │fenilendi- │ │ │ │- A se utiliza mănuşi protectoare ││ │amina*1), cu│ │ │ │ ││ │excepţia │ │ │ │ ││ │acelor │ │ │ │ ││ │derivaţi │ │ │ │ ││ │cuprinşi în │ │ │ │ ││ │alte părţi │ │ │ │ ││ │ale │ │ │ │ ││ │prezentei │ │ │ │ ││ │anexe │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 9 │Metilfenilen│Oxidanţi ai │10% calculat ca │ │ ││ │-diamine, │agenţilor de │bază liberă │ │ ││ │derivaţii │colorare din │ │ │ ││ │N- │vopselele de păr: │ │ │ ││ │substituiţi │a) uz general │ │ │a) - Poate cauza reacţii alergice ││ │şi sărurile │ │ │ │- Conţine fenilendiamine ││ │lor*1), cu │ │ │ │- A nu se folosi la vopsirea genelor││ │excepţia │ │ │ │şi sprâncenelor ││ │substanţei │b) uz profesional │ │ │b) ││ │menţionate │ │ │ │- Numai pentru uz profesional ││ │la nr. 272 │ │ │ │- Conţine fenilendiamine ││ │din anexa │ │ │ │- Poate cauza reacţii alergice ││ │nr. II │ │ │ │- A se utiliza mănuşi protectoare │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 10 │Diamino- │Oxidanţi ai │10% calculat ca │ │a) ││ │fenoli*1) │agenţilor de │bază liberă │ │- Poate cauza reacţii alergice ││ │ │colorare din │ │ │- Conţine diaminofenoli ││ │ │vopselele de păr: │ │ │- A nu se folosi la vopsirea genelor││ │ │ │ │ │şi sprâncenelor ││ │ │(a) uz general │ │ │b) ││ │ │(b) uz profesional │ │ │- Numai pentru uz profesional ││ │ │ │ │ │- Conţine diaminofenoli ││ │ │ │ │ │- Poate cauza reacţii alergice ││ │ │ │ │ │- A se utiliza mănuşi protectoare │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 11 │Diclorofen │ │0,5% │ │Conţine diclorofen ││ │ *) │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 12 │Peroxid de │a) Preparate pentru │12% H(2)O(2) (40% │ │a) - A se purta mănuşi de protecţie ││ │hidrogen şi │îngrijirea părului │volume) prezent sau│ │a), b) şi c) ││ │alţi compuşi│ │eliberat │ │- Conţin peroxid de hidrogen ││ │sau │b) Preparate pentru │4% H(2)O(2) prezent│ │- A se evita contactul cu ochii ││ │amestecuri │îngrijirea pielii │sau eliberat │ │- A se clăti ochii imediat după ce ││ │ce │c) Preparate pentru │2% H(2)O(2) prezent│ │au venit în contact întâmplător cu ││ │eliberează │întărirea unghiilor │sau eliberat │ │produsul ││ │peroxid de │d) Produse pentru │0,1% H(2)O(2) pre- │ │ ││ │hidrogen, │igiena bucală │zent sau eliberat │ │ ││ │inclusiv │ │ │ │ ││ │peroxid de │ │ │ │ ││ │carbamidă şi│ │ │ │ ││ │peroxid de │ │ │ │ ││ │zinc │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 13 │Formaldehida│Întăritor pentru │5% calculat ca │ │- A se proteja cuticulele cu grăsime││ │ │unghii │formaldehidă │ │sau ulei ││ │ │ │ │ │- Conţine formaldehidă*2) │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 14 │Hidrochinona│a) oxidant pentru │0,3% │ │a) ││ │*3) │agenţii de colorare │ │ │1. - A nu se utiliza pentru vopsirea││ │ │din vopselele de păr│ │ │genelor şi sprâncenelor ││ │ │1. Uz general │ │ │- A se clăti ochii imediat în cazul ││ │ │ │ │ │contactului acestora cu produsul ││ │ │ │ │ │- Conţine hidrochinonă ││ │ │2. Uz profesional │ │ │2. - Numai pentru uz profesional ││ │ │ │ │ │- Conţine hidrochinonă ││ │ │ │ │ │- A se clăti imediat ochii în cazul ││ │ │ │ │ │contactului acestora cu produsul ││ │ │b) preparate pentru │0,02% (după │Numai pentru uz profesional │b) - Numai pentru uz profesional ││ │ │unghii artificiale │amestecare pentru │ │- A se evita contactul cu pielea ││ │ │ │utilizare) │ │- A se citi cu atenţie ││ │ │ │ │ │instrucţiunile de folosire │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 15 │Hidroxid de │a) solvent pentru │a) 5% în greutate │ │a) ││ a │potasiu sau │cuticula unghiilor │*4) │ │- Conţine alcalii ││ │de sodiu │ │ │ │- A se evita contactul cu ochii ││ │ │ │ │ │- Poate cauza orbirea ││ │ │ │ │ │- A nu se lăsa la îndemâna copiilor ││ │ │b) Preparate pentru │b) │ │b) ││ │ │îndreptarea părului │ │ │1. - Conţine alcalii ││ │ │1. Uz general │1. 2% în greutate │ │- A se evita contactul cu ochii ││ │ │ │*4) │ │- Poate cauza orbirea ││ │ │2. Uz profesional │ │ │- A nu se lăsa la îndemâna copiilor ││ │ │ │2. 4,5% în greutate│ │2. - Numai pentru uz profesional ││ │ │ │*4) │ │- A se evita contactul cu ochii ││ │ │c) Agent de ajustare│ │ │- Poate cauza orbirea ││ │ │a pH-depilatoare │ │ │ ││ │ │ │c) până la pH 12,7 │ │c), d) ││ │ │d) Alte utilizări ca│ │ │- A nu se lăsa la îndemâna copiilor ││ │ │agent de ajustare a │d) până la pH 11 │ │- A se evita contactul cu ochii ││ │ │pH │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 15 │Hidroxid │a) Preparate pentru │a) │ │a) ││ b │de litiu │îndreptarea părului │ │ │1. - Conţine alcalii ││ │ │ │ │ │- A se evita contactul cu ochii ││ │ │b) Uz general │1. 2% în greutate │ │- Poate cauza orbirea ││ │ │ │*4) │ │- A nu se lăsa la îndemâna copiilor ││ │ │ │ │ │2. - Numai pentru uz profesional ││ │ │1. Uz profesional │2. 4,5% în greutate│ │- A se evita contactul cu ochii ││ │ │ │*4) │ │- Poate cauza orbirea ││ │ │c) Agent de reglare │ │b) Valoarea pH nu trebuie să │b) - Conţine alcalii ││ │ │a pH-ului pentru │ │depăşească 12,7 │- A se evita contactul cu ochii ││ │ │produsele destinate │ │ │- A nu se lăsa la îndemâna copiilor ││ │ │epilării │ │ │ ││ │ │d) Alte utilizări │ │ │ ││ │ │pentru reglarea │ │c) Valoarea pH nu trebuie să │ ││ │ │pH-ului (doar pentru│ │depăşească 11 │ ││ │ │produsele de │ │ │ ││ │ │spălare) │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 15 │Hidroxid │a) Preparate pentru │a) 7% în greutate │ │a) - Conţine alcalii ││ c │de calciu │îndreptarea părului,│hidroxid de calciu │ │- A se evita contactul cu ochii ││ │ │conţinând două │ │ │- A se evita contactul cu ochii ││ │ │componente: hidroxid│ │ │- A nu se lăsa la îndemâna copiilor ││ │ │de calciu şi sare de│ │ │ ││ │ │guanidină │ │b) Valoarea pH nu trebuie să │b) - Conţine alcalii ││ │ │b) Agent de reglare │ │depăşească 12,7 │- A se evita contactul cu ochii ││ │ │a pH-ului pentru │ │ │- Poate cauza orbirea ││ │ │produsele destinate │ │ │- A nu se lăsa la îndemâna copiilor ││ │ │epilării │ │ │ ││ │ │c) Alte utilizări │ │c) Valoarea pH nu trebuie să │ ││ │ │(de ex.: reglarea │ │depăşească 11 │ ││ │ │pH-lui, adjuvant în │ │ │ ││ │ │procesul de │ │ │ ││ │ │fabricaţie) │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 16 │1-Naftol │Agent de colorare │2,0% │În combinaţie de peroxidul de │- Poate cauza reacţie alergică ││ │(CAS Nr. │oxidant pentru │ │hidrogen concentraţia maxim │ ││ │90-15-3) şi │vopselele de păr │ │permisă pe aplicare este de 1,0% │ ││ │sărurile │ │ │ │ ││ │sale │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 17 │Nitrit de │Antioxidant │0,2% │A nu se utiliza cu amine │ ││ │sodiu │ │ │secundare şi/sau terţiare sau cu │ ││ │ │ │ │alte substanţe generatoare de │ ││ │ │ │ │nitrozamine │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 18 │Nitrometan │Antioxidant │0,3% │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 19 │Fenol şi │Săpunuri şi şampoane│1% calculat în │ │- Conţine fenol ││ │sărurile │ │fenol │ │ ││ │sale │ │ │ │ │├────┼────────────┴────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤│ 20 │ Abrogat │├────┼────────────┬────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤│ 21 │Chinina şi │a) Şampoane │a) 0,5% calculat ca│ │ ││ │sărurile │ │bază chinină │ │ ││ │sale │b) Loţiuni pentru │b) 0,2% calculat ca│ │ ││ │ │păr │bază chinină │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 22 │Rezorcinol │a) Oxidant al │a) 5% │ │a) ││ │*3) │agenţilor de │ │ │1. - Conţine rezorcinol ││ │ │colorare din │ │ │- A se clăti bine părul după ││ │ │vopselele de păr │ │ │aplicare ││ │ │ │ │ │- A nu se utiliza la vopsirea ││ │ │1. Uz general │ │ │genelor şi sprâncenelor ││ │ │ │ │ │- A se clăti ochii imediat în cazul ││ │ │ │ │ │contactului acestora cu produsul ││ │ │2. Uz profesional │ │ │2. - Numai pentru uz profesional ││ │ │ │ │ │- Conţine rezorcinol ││ │ │ │ │ │- A se clăti ochii imediat în cazul ││ │ │ │ │ │contactului acestora cu produsul ││ │ │b) Loţiuni pentru │b) 0,5% │ │b) Conţine rezorcinol ││ │ │păr şi şampoane │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 23 │a) │a) Depilatoare │a) 2% calculat ca │ │a) - A nu se lăsa la îndemâna ││ │Sulfuri │ │sulf pH ≤ 12,7 │ │copiilor ││ │alcaline │ │ │ │- A se evita contactul cu ochii ││ │b) │b) Depilatoare │b) 6% calculat ca │ │b) - A nu se lăsa la îndemâna ││ │Sulfuri │ │sulf pH ≤ 12,7 │ │copiilor ││ │alcalino- │ │ │ │- A se evita contactul cu ochii ││ │pământoase │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 24 │Săruri de │ │1% calculat în zinc│ │ ││ │zinc │ │ │ │ ││ │solubile în │ │ │ │ ││ │apă, cu │ │ │ │ ││ │excepţia 4- │ │ │ │ ││ │Hidroxiben- │ │ │ │ ││ │zensulfona- │ │ │ │ ││ │tului de │ │ │ │ ││ │zinc şi a │ │ │ │ ││ │piritionat- │ │ │ │ ││ │ului de zinc│ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 25 │4-Hidroxi- │Deodorante, │6% calculat ca % │ │- A se evita contactul cu ochii ││ │benzen │antiperspirante, │din substanţa │ │ ││ │sulfonat │loţiuni astringente │anhidră │ │ ││ │de zinc │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 26 │Monofluor │Produse pentru │0,15% calculat ca F│ │Conţine monofluorfosfat de amoniu ││ │fosfat de │igiena bucală │În amestec cu alţi │ │ ││ │amoniu │ │compuşi fluoruraţi │ │ ││ │ │ │admişi de această │ │ ││ │ │ │anexă concentraţia │ │ ││ │ │ │în F total nu │ │ ││ │ │ │trebuie să │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┤depăşească 0,15% ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 27 │Monofluor │Produse pentru │ │ │Conţine monofluorfosfat de sodiu ││ │fosfat de │igiena bucală │ │ │ ││ │sodiu │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┤ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 28 │Monofluor │Produse pentru │ │ │Conţine monofluorfosfat de potasiu ││ │fosfat de │igiena bucală │ │ │ ││ │potasiu │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┤ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 29 │Monofluor │Produse pentru │ │ │Conţine monofluorfosfat de calciu ││ │fosfat de │igiena bucală │ │ │ ││ │calciu │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┤ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 30 │Fluorura de │Produse pentru │ │ │Conţine fluorură de calciu ││ │calciu │igiena bucală │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┤ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 31 │Fluorura de │Produse pentru │ │ │Conţine fluorură de sodiu ││ │sodiu │igiena bucală │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┤ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 32 │Fluorura de │Produse pentru │ │ │Conţine fluorură de potasiu ││ │potasiu │igiena bucală │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┤ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 33 │Fluorura de │Produse pentru │ │ │Conţine fluorură de amoniu ││ │amoniu │igiena bucală │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┤ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 34 │Fluorura de │Produse pentru │ │ │Conţine fluorură de aluminiu ││ │aluminiu │igiena bucală │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┤ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 35 │Fluorura │Produse pentru │ │ │Conţine fluorură stanoasă ││ │stanoasă │igiena bucală │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┤ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 36 │Fluorura de │Produse pentru │0,15% calculat ca F│ │Conţine fluorura de hexadecil amoniu││ │hexadecil │igiena bucală │În amestec cu alţi │ │ ││ │amoniu │ │compuşi fluoruraţi │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┤admişi de această ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 37 │Difluorura │Produse pentru │anexă concentraţia │ │Conţine difluorură de 3-(N- ││ │de 3-(N- │igiena bucală │în F total nu │ │hexadecil-N-2-hidroxietilamoniu) ││ │hexadecil- │ │trebuie să │ │propil bis(2-hidroxietil) amoniu ││ │N-2- │ │depăşească 0,15% │ │ ││ │hidroxietil │ │ │ │ ││ │amoniu) │ │ │ │ ││ │propil │ │ │ │ ││ │bis(2- │ │ │ │ ││ │hidroxietil)│ │ │ │ ││ │amoniu │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┤ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 38 │Dihidrofluo-│Produse pentru │ │ │Conţine dihidrofluorura de N,N',N'- ││ │rura de │igiena bucală │ │ │tris(polioxietilen)-N-hexadecil- ││ │N,N',N'-tris│ │ │ │propilen-diamină ││ │(polioxi- │ │ │ │ ││ │etilen)-N- │ │ │ │ ││ │hexadecil │ │ │ │ ││ │propilen- │ │ │ │ ││ │diamina │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┤ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 39 │Fluorura de │Produse pentru │ │ │Conţine fluorură de octadecenil- ││ │octadecenil │igiena bucală │ │ │amoniu ││ │amoniu │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┤ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 40 │Fluorsilicat│Produse pentru │ │ │Conţine fluorosilicat de sodiu ││ │de sodiu │igiena bucală │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┤ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 41 │Fluorsilicat│Produse pentru │ │ │Conţine fluorosilicat de potasiu ││ │de potasiu │igiena bucală │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┤ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 42 │Fluorsilicat│Produse pentru │ │ │Conţine fluorosilicat de amoniu ││ │de amoniu │igiena bucală │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┤ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 43 │Fluoro- │Produse pentru │ │ │Conţine fluorosilicat de magneziu ││ │silicat de │igiena bucală │ │ │ ││ │magneziu │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 44 │1,3-Bis │a) Preparate pentru │a) Până la 2% │a) Interzis în aerosoli (spray) │Conţine 1,3-bis(hidroximetil) ││ │(hidroxi │îngrijirea părului │ │ │imidazolin-2-tionă ││ │metil) │b) Preparate pentru │b) Până la 2% │b) pH-ul produsului la aplicare │ ││ │imidazolin- │îngrijirea unghiilor│ │trebuie să fie mai mic de 4 │ ││ │2-tionă │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 45 │Alcool │Solvenţi, parfumuri │ │ │ ││ │benzilic │şi arome │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 46 │6-Metil │Produse pentru │0,003% │ │ ││ │cumarina │igiena bucală │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 47 │Fluorhidrat │Produse pentru │0,15% calculat ca F│ │Conţine fluorhidrat de nicometanol ││ │de │igiena bucală │În amestec cu alţi │ │ ││ │nicometanol │ │compuşi fluoruraţi │ │ ││ │ │ │admişi de această │ │ ││ │ │ │anexă concentraţia │ │ ││ │ │ │în F total nu │ │ ││ │ │ │trebuie să │ │ ││ │ │ │depăşească 0,15% │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 48 │Azotat de │Numai pentru produse│4% │ │- Conţine azotat de argint ││ │argint │destinate colorării │ │ │- A se clăti ochii imediat în cazul ││ │ │genelor şi │ │ │contactului acestora cu produsul ││ │ │sprâncenelor │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 49 │Disulfură │Şampoane │1% │ │- Conţine disulfură de seleniu ││ │de seleniu │antimătreaţă │ │ │- A se evita contactul cu ochii sau ││ │ │ │ │ │cu pielea rănită │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 50 │Hidroxi- │Antiperspirante │20% ca │1. Raportul numărului de atomi │A nu se aplică pe pielea iritată sau││ │cloruri de │ │hidroxiclorură de │aluminiu/zirconiu trebuie să fie │rănită ││ │aluminiu şi │ │aluminiu şi │între 2 şi 10 │ ││ │zirconiu │ │zirconiu │2. Raportul numărului de atomi │ ││ │Al(x)Zr │ │5,4% zirconiu │(aluminiu+zirconiu)/clor trebuie │ ││ │(OH)(y)Cl(z)│ │ │să fie între 0,9 şi 2,1 │ ││ │şi │ │ │3. Interzis în sisteme cu │ ││ │complecşii │ │ │aerosoli (spray) │ ││ │lor cu │ │ │ │ ││ │glicină │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 51 │Chinolin-8- │Agent stabilizant al│ │ │ ││ │ol şi sulfat│apei oxigenate în │ │ │ ││ │de bis (8- │preparatele pentru │ │ │ ││ │Hidroxi- │îngrijirea părului: │ │ │ ││ │chinolina │- care se │0,3% calculat ca │ │ ││ │ │îndepărtează prin │bază │ │ ││ │ │clătire │ │ │ ││ │ │- care nu se │0,03% calculat ca │ │ ││ │ │îndepărtează prin │bază │ │ ││ │ │clătire │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 52 │Metanol │Denaturant pentru │5% calculat ca % │ │ ││ │ │etanol şi │din etanol şi │ │ ││ │ │izopropanol │izopropanol │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 53 │Acid │a) Preparate de │a) 1,5% exprimat în│ │ ││ │etidronic şi│îngrijirea părului │acid etidronic │ │ ││ │sărurile │ │ │ │ ││ │sale (acid │ │ │ │ ││ │1-hidroxi │b) Săpunuri │b) 0,2% exprimat în│ │ ││ │etilen │ │acid etidronic │ │ ││ │difosfonic) │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 54 │1-Fenoxi │- Numai pentru │2% │Ca şi conservant (a se vedea │ ││ │propan-2-ol │produsele care se │ │Anexa VI Partea 1, nr. crt. 43) │ ││ │ │îndepărtează prin │ │ │ ││ │ │clătire │ │ │ ││ │ │- Interzis în │ │ │ ││ │ │produsele de igienă │ │ │ ││ │ │bucală │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤│ 55 │Acetat de │ Abrogat ││ │plumb │ │├────┼────────────┼────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤│ 56 │Fluorura de │Produse pentru │0,15% calculat ca F│ │Conţine fluorură de magneziu ││ │magneziu │igiena dentară │În amestec cu alţi │ │ ││ │ │ │compuşi fluoruraţi │ │ ││ │ │ │admişi de această │ │ ││ │ │ │anexă concentraţia │ │ ││ │ │ │în F total nu │ │ ││ │ │ │trebuie să │ │ ││ │ │ │depăşească 0,15% │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 57 │Clorura de │a) Paste de dinţi │a) 3,5% calculat în│ │- Conţine clorură de stronţiu. ││ │stronţiu │ │stronţiu, în │ │- Nu este recomandată utilizarea în ││ │hexahidrat │ │amestec cu alţi │ │mod frecvent de către copii ││ │ │ │compuşi de stronţiu│ │ ││ │ │ │admişi concentraţia│ │ ││ │ │ │maximă în stronţiu │ │ ││ │ │ │nu trebuie să │ │ ││ │ │ │depăşească valoarea│ │ ││ │ │ │de 3,5% │ │ ││ │ │b) Şampon şi produse│b) 2,1% calculat în│ │ ││ │ │pentru îngrijirea │stronţiu, în │ │ ││ │ │feţei │amestec cu alţi │ │ ││ │ │ │compuşi de stronţiu│ │ ││ │ │ │admişi, │ │ ││ │ │ │concentraţia │ │ ││ │ │ │maximă în stronţiu │ │ ││ │ │ │nu trebuie să │ │ ││ │ │ │depăşească 2,1%. │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 58 │Acetat de │Paste de dinţi │3,5% calculat în │ │- Conţine acetat de stronţiu ││ │stronţiu │ │stronţiu În amestec│ │- Nu este recomandată utilizarea în ││ │hemihidrat │ │cu alţi compuşi de │ │mod frecvent de către copii ││ │ │ │stronţiu admişi │ │ ││ │ │ │concentraţia maximă│ │ ││ │ │ │în stronţiu nu │ │ ││ │ │ │trebuie să │ │ ││ │ │ │depăşească valoarea│ │ ││ │ │ │de 3,5% │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 59 │Talc: │a) Produse sub formă│ │ │a) a se ţine departe de nasul şi ││ │silicat de │de pudră destinate │ │ │gura copilului ││ │magneziu │copiilor sub 3 ani │ │ │ ││ │hidrat │b) Alte produse │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 60 │Dialchil- │ │Conţinut maxim în │- A nu se utiliza cu sisteme │ ││ │amidele şi │ │amine secundare: │nitrozante │ ││ │dialcanol- │ │0,5% │- Conţinut maxim în │ ││ │amidele │ │ │dialcanolamină 5% (în cazul │ ││ │acizilor │ │ │materiilor prime) │ ││ │graşi │ │ │- Conţinut maxim de nitrozamină: │ ││ │ │ │ │50 æg/kg │ ││ │ │ │ │- A se păstra în containere fără │ ││ │ │ │ │nitriţi │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 61 │Monoalchil- │ │Conţinut maxim de │A nu se utiliza cu sisteme │ ││ │aminele, │ │amină secundară: │nitrozante │ ││ │monoalca- │ │0,5% │- Puritate minimă: 99% │ ││ │nolaminele │ │ │- Conţinut maxim în amine │ ││ │şi sărurile │ │ │secundare: 0,5% (în cazul │ ││ │lor │ │ │materiilor prime) │ ││ │ │ │ │- Conţinut maxim în nitrozamine: │ ││ │ │ │ │50 æg/kg │ ││ │ │ │ │- A se păstra în containere fără │ ││ │ │ │ │nitriţi │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 62 │Trialchil- │a) produse care nu │a) 2,5% │a) b) │ ││ │amine, │se îndepărtează prin│ │- A nu se utiliza cu sisteme │ ││ │trialcanol- │clătire │ │nitrozante │ ││ │amine şi │b) alte produse │ │- Puritate minimă: 99% │ ││ │sărurile lor│ │ │- Conţinut maxim în amine │ ││ │ │ │ │secundare: 0,5% (în cazul │ ││ │ │ │ │materiilor prime) │ ││ │ │ │ │- Conţinut maxim în nitrozamine: │ ││ │ │ │ │50 æg/kg │ ││ │ │ │ │- A se păstra în containere fără │ ││ │ │ │ │nitriţi │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 63 │Hidroxid │Agent de reglare a │3,5% calculat ca │ │- A nu se lăsa la îndemâna copiilor ││ │de stronţiu │pH-ului în produsele│stronţiu la │ │- A se evita contactul cu ochii ││ │ │destinate epilării │utilizare până la │ │ ││ │ │ │pH 12,7 │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 64 │Peroxid de │Preparate de uz │4,5% calculat ca │Toate produsele trebuie să │- A se evita contactul cu ochii ││ │stronţiu │profesional care se │stronţiu în │îndeplinească cerinţele prevăzute│- A se clăti imediat ochii în cazul ││ │ │îndepărtează prin │preparatele gata │pentru substanţele care │contactului acestora cu produsul ││ │ │clătire, destinate │de utilizat │eliberează hidrogen peroxid │- Numai pentru uz profesional ││ │ │îngrijirii părului │ │ │- A se purta mănuşi protectoare │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 65 │Clorura, │a) Produse pentru │a) 3% (exprimat în │a) în produsul finit, │a) A se evita contactul cu ochii ││ │bromura şi │îngrijirea părului │clorura de │concentraţiile de clorură, │ ││ │zaharinatul │care se elimină prin│benzalconiu) │bromură şi zaharinat de │ ││ │de │clătire │ │benzalconiu cu lanţul alchil egal│ ││ │benzalconiu │ │ │sau mai mic de C(14) nu trebuie │ ││ │ │ │ │să depăşească 0,1% (exprimate în │ ││ │ │ │ │clorură de benzalconiu) │ ││ │ │b) Alte produse │b) 0,1% (exprimat │ │b) A se evita contactul cu ochii ││ │ │ │în clorura de │ │ ││ │ │ │benzalconiu) │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 66 │Poliacril- │a) Produse pentru │ │a) Conţinut maxim de acrilamidă │ ││ │amide │îngrijirea corpului │ │reziduală este de 0,1 mg/kg │ ││ │ │care nu se │ │ │ ││ │ │îndepărtează prin │ │ │ ││ │ │clătire │ │ │ ││ │ │b) Alte produse │ │b) Conţinut maxim de acrilamidă │ ││ │ │cosmetice │ │reziduală este de 0,5 mg/kg │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 67 │Amilcinamal │ │ │Prezenţa substanţei trebuie să │ ││ │Cas nr. │ │ │fie indicată în lista │ ││ │122-40-7 │ │ │ingredientelor, atunci când │ ││ │ │ │ │concentraţia sa depăşeşte: │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 68 │Alcool │ │ │- 0,001% în produse care nu se │ ││ │benzilic │ │ │îndepărtează prin clătire │ ││ │Cas nr. │ │ │- 0,01% în produse care se │ ││ │100-51-6 │ │ │îndepărtează prin clătire │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 69 │Alcool │ │ │ │ ││ │cinamilic │ │ │ │ ││ │Cas nr. │ │ │ │ ││ │104-54-1 │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 70 │Citral │ │ │ │ ││ │Cas nr. │ │ │ │ ││ │5392-40-5 │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 71 │Eugenol │ │ │ │ ││ │Cas nr. │ │ │ │ ││ │97-53-0 │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 72 │Hidroxi- │ │ │Prezenţa substanţei trebuie să │ ││ │citronelal │ │ │fie indicată în lista │ ││ │Cas nr. │ │ │ingredientelor, atunci când │ ││ │107-75-5 │ │ │concentraţia sa depăşeşte: │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 73 │Izoeugenol │ │ │- 0,001% în produse care nu se │ ││ │Cas nr. │ │ │îndepărtează prin clătire │ ││ │97-54-1 │ │ │- 0,01% în produse care se │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤îndepărtează prin clătire ├────────────────────────────────────┤│ 74 │Alcool │ │ │ │ ││ │amilcina- │ │ │ │ ││ │milic │ │ │ │ ││ │Cas nr. │ │ │ │ ││ │101-85-9 │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 75 │Salicilat │ │ │ │ ││ │de benzil │ │ │ │ ││ │Cas nr. │ │ │ │ ││ │118-58-1 │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 76 │Cinamal │ │ │ │ ││ │Cas nr. │ │ │ │ ││ │104-55-2 │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 77 │Cumarina │ │ │ │ ││ │Cas nr. │ │ │ │ ││ │91-64-5 │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 78 │Geraniol │ │ │ │ ││ │Cas nr. │ │ │ │ ││ │106-24-1 │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 79 │Hidroxi- │ │ │ │ ││ │metilpentil-│ │ │ │ ││ │ciclohexe- │ │ │ │ ││ │carboxalde- │ │ │ │ ││ │hida │ │ │ │ ││ │Cas nr. │ │ │ │ ││ │31906-04-4 │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 80 │Alcool │ │ │Prezenţa substanţei trebuie să │ ││ │anisilic │ │ │fie indicată în lista │ ││ │Cas nr. │ │ │ingredientelor, atunci când │ ││ │105-13-5 │ │ │concentraţia sa depăşeşte: │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 81 │Cinamat de │ │ │- 0,001% în produse care nu se │ ││ │benzil │ │ │îndepărtează prin clătire │ ││ │Cas nr. │ │ │- 0,01% în produse care se │ ││ │103-41-3 │ │ │îndepărtează prin clătire │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 82 │Farnesol │ │ │ │ ││ │Cas nr. │ │ │ │ ││ │4602-84-0 │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 83 │2-(4-terţ- │ │ │ │ ││ │butilbenzil)│ │ │ │ ││ │propion- │ │ │ │ ││ │aldehida │ │ │ │ ││ │Cas nr. │ │ │ │ ││ │80-54-6 │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 84 │Linalool │ │ │ │ ││ │Cas nr. │ │ │ │ ││ │78-70-6 │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 85 │Benzoat de │ │ │ │ ││ │benzil │ │ │ │ ││ │Cas nr. │ │ │ │ ││ │120-51-4 │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 86 │Citronelol │ │ │ │ ││ │Cas nr. │ │ │ │ ││ │106-22-9 │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 87 │Hexil cinam-│ │ │ │ ││ │aldehida │ │ │ │ ││ │Cas nr. │ │ │ │ ││ │101-86-0 │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 88 │d-Limonene │ │ │Prezenţa substanţei trebuie să │ ││ │Cas nr. │ │ │fie indicată în lista │ ││ │5989-27-5 │ │ │ingredientelor, atunci când │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤concentraţia să depăşeşte: ├────────────────────────────────────┤│ 89 │Metil heptin│ │ │- 0,001% în produse care nu se │ ││ │carbonat │ │ │îndepărtează prin clătire │ ││ │Cas nr. │ │ │- 0,01% în produse care se │ ││ │111-12-6 │ │ │îndepărtează prin clătire │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 90 │3-metil-4- │ │ │ │ ││ │(2,6,6- │ │ │ │ ││ │trimetil-2- │ │ │ │ ││ │ciclohexen- │ │ │ │ ││ │1-îl)-3- │ │ │ │ ││ │buten-2-onă │ │ │ │ ││ │Cas nr. │ │ │ │ ││ │127-51-5 │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 91 │Extract din │ │ │ │ ││ │muşchiul │ │ │ │ ││ │stejarului │ │ │ │ ││ │Cas nr. │ │ │ │ ││ │90028-68-5 │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────────────────────────┤│ 92 │Extract din │ │ │ │ ││ │muşchiul │ │ │ │ ││ │arborilor │ │ │ │ ││ │Cas nr. │ │ │ │ ││ │90028-67-4 │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 93 │2,4-diamino-│Preparate pentru │1,5% │ │ ││ │pirimidin- │îngrijirea părului │ │ │ ││ │3-oxid │ │ │ │ ││ │Cas nr. │ │ │ │ ││ │74638-76-9 │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 94 │Peroxid de │Preparate pentru │0,7% (după │Numai pentru uz profesional │- Numai pentru uz profesional ││ │benzoil │unghii artificiale │amestecare) │ │- A se evita contactul cu pielea ││ │ │ │ │ │- A se citi cu atenţie ││ │ │ │ │ │instrucţiunile de folosire │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 95 │Metilleter │Preparate pentru │0,02% (după │Numai pentru uz profesional │- Numai pentru uz profesional ││ │de │unghii artificiale │amestecare în │ │- A se evita contactul cu pielea ││ │hidrochinonă│ │vederea folosirii) │ │- A se citi cu atenţie ││ │ │ │ │ │instrucţiunile de folosire │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 96 │Musk xilen │Toate produsele │a) 1,0% în │ │ ││ │Cas nr. │cosmetice cu │parfumuri │ │ ││ │81-15-2 │excepţia produselor │b) 0,4% în apa de │ │ ││ │ │de igiena bucală │toaletă │ │ ││ │ │ │c) 0,03% în alte │ │ ││ │ │ │produse │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 97 │Musk cetona │Toate produsele │a) 1,4% în │ │ ││ │Cas nr. │cosmetice cu │parfumuri │ │ ││ │81-14-1 │excepţia produselor │b) 0,56% în apa de │ │ ││ │ │de igiena bucală │toaletă │ │ ││ │ │ │c) 0,042% în alte │ │ ││ │ │ │produse │ │ │└────┴────────────┴────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘-------*1) Aceste substanţe pot fi folosite individual sau amestecate între ele, cu condiţia ca suma rapoartelor dintre conţinutul fiecăreia dintre aceste substanţe şi conţinutul maxim admis pentru fiecare dintre ele să nu depăşească valoarea 1 în produsul cosmetic finit.*2) Numai în cazul în care concentraţia este mai mare de 0,05%.*3) Aceste substanţe pot fi folosite individual sau amestecate între ele, cu condiţia ca suma rapoartelor dintre conţinutul fiecăreia dintre aceste substanţe şi conţinutul maxim admis pentru fiecare dintre ele să nu depăşească valoarea 2 în produsul cosmetic finit.*4) Cantitatea de hidroxid de sodiu, de potasiu sau de litiu este exprimată în greutate ca hidroxid de sodiu, în cazul amestecurilor, suma nu va depăşi valoarea limită din coloana 3.Partea 2Lista substanţelor admise provizoriu
  *Font 7*
  ┌────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┐│ │ │ Restricţii │Condiţiile de folosire│ ││Nr. │ Substanţa/ ├─────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┤ şi precauţiile care │ Data până ││Crt.│Denumire a INCI│ │Concentraţia maximă│ │trebuie menţionate pe │la care este││ │ │Domeniul de aplicare │admisă în produsul │Alte limitări şi exigenţe│ etichetă │ permisă ││ │ │ │ cosmetic finit │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┤│ 1 │Basic Blue 7 │Agenţi de colorare │0,2% │ │Poate cauza reacţie │31.12.2006 ││ │Cas nr. │pentru vopselele de │ │ │alergică │ ││ │2390-60-5 │păr, fără rol │ │ │ │ ││ │ │oxidant │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┤│ 2 │2-Amino-3- │a) Agenţi de colorare│a) 3,0% │În combinaţie cu │a), b) Poate cauza │31.12.2006 ││ │nitrofenol │pentru vopselele de │ │peroxidul de hidrogen │reacţie alergică │ ││ │(Cas nr. │păr cu rol oxidant │ │concentraţia maxim admisă│ │ ││ │603-85-0) │b) Agenţi de colorare│b) 3,0% │pe aplicare este 1,5% │ │ ││ │şi sărurile │pentru vopselele de │ │ │ │ ││ │sale │păr fără rol oxidant │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┤│ 3 │4-Amino-3- │a) Agenţi de colorare│a) 3,0% │În combinaţie cu │a), b) Poate cauza │31.12.2006 ││ │nitrofenol │pentru vopselele de │ │peroxidul de hidrogen │reacţie alergică │ ││ │(Cas nr. │păr cu rol oxidant │ │concentraţia maxim admisă│ │ ││ │610-81-1) şi │b) Agenţi de colorare│b) 3,0% │pe aplicare este 1,5% │ │ ││ │sărurile sale │pentru vopselele de │ │ │ │ ││ │ │păr fără rol oxidant │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┤│ 4 │2,7-Naftalen- │Agenţi de colorare │1,0% │În combinaţie cu │ │31.12.2006 ││ │diol (Cas nr. │pentru vopselele de │ │peroxidul de hidrogen │ │ ││ │581-17-2) şi │păr cu rol oxidant │ │concentraţia maxim admisă│ │ ││ │sărurile sale │ │ │pe aplicare este 0,5% │ │ │├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┤│ 5 │m-Aminofenol │Agenţi de colorare │2,0% │În combinaţie cu │Poate cauza reacţie │31.12.2006 ││ │(Cas nr. │pentru vopselele de │ │peroxidul de hidrogen │alergică │ ││ │591-27-5) şi │păr cu rol oxidant │ │concentraţia maxim admisă│ │ ││ │sărurile sale │ │ │pe aplicare este 1,0% │ │ │├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┤│ 6 │2,6-Dihidroxi- │Agenţi de colorare │2,0% │În combinaţie cu │Poate cauza reacţie │31.12.2006 ││ │3,4-dimetil- │pentru vopselele de │ │peroxidul de hidrogen │alergică │ ││ │piridina (Cas │păr cu rol oxidant │ │concentraţia maxim admisă│ │ ││ │nr. 84540-47-6)│ │ │pe aplicare este 1,0% │ │ ││ │şi sărurile │ │ │ │ │ ││ │sale │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┤│ 7 │4-Hidroxi- │a) Agenţi de colorare│a) 5,2% │În combinaţie cu │a) b) Poate cauza │31.12.2006 ││ │propilamino-3- │pentru vopselele de │ │peroxidul de hidrogen │reacţie alergică │ ││ │nitrofenol (Cas│păr cu rol oxidant │ │concentraţia maxim admisă│ │ ││ │nr. 92952-81-3)│b) Agenţi de colorare│b) 2,6% │pe aplicare este 2,6% │ │ ││ │şi sărurile │pentru vopselele de │ │ │ │ ││ │sale │păr fără rol oxidant │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┤│ 8 │6-Nitro-2,5- │Agenţi de colorare │3,0% │ │Poate cauza reacţie │31.12.2006 ││ │piridinamina │pentru vopselele de │ │ │alergică │ ││ │(Cas nr. │păr fără rol oxidant │ │ │ │ ││ │69825-83-8) şi │ │ │ │ │ ││ │sărurile sale │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┤│ 9 │HC Blue no. 11 │a) Agenţi de colorare│a) 3,0% │În combinaţie cu │a), b) Poate cauza │31.12.2006 ││ │(Cas nr. │pentru vopselele de │ │peroxidul de hidrogen │reacţie alergică │ ││ │23920-15-2) şi │păr cu rol oxidant │ │concentraţia maxim admisă│ │ ││ │sărurile sale │b) Agenţi de colorare│b) 2,0% │pe aplicare este 1,5% │ │ ││ │ │pentru vopselele de │ │ │ │ ││ │ │păr fără rol oxidant │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┤│ 10 │Hidroxietil-2- │a) Agenţi de colorare│a) 2,0% │În combinaţie cu │a), b) Poate cauza │31.12.2006 ││ │nitro-p- │pentru vopselele de │ │peroxidul de hidrogen │reacţie alergică │ ││ │toluidina (Cas │păr cu rol oxidant │ │concentraţia maxim admisă│ │ ││ │nr. │b) Agenţi de colorare│b) 1,0% │pe aplicare este 1,0% │ │ ││ │100418-33-5) şi│pentru vopselele de │ │ │ │ ││ │sărurile sale │păr fără rol oxidant │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┤│ 11 │Acid 2- │a) Agenţi de colorare│a) 3,0% │În combinaţie cu │a), b) Poate cauza │31.12.2006 ││ │hidroxietil │pentru vopselele de │ │peroxidul de hidrogen │reacţie alergică │ ││ │picramic (Cas │păr cu rol oxidant │ │concentraţia maxim admisă│ │ ││ │nr. 99610-72-7)│b) Agenţi de colorare│b) 2,0% │pe aplicare este 1,5% │ │ ││ │şi sărurile │pentru vopselele de │ │ │ │ ││ │sale │păr fără rol oxidant │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┤│ 12 │p-Metilamino- │Agenţi de colorare │3,0% │În combinaţie cu │Poate cauza reacţie │31.12.2006 ││ │fenol (Cas nr. │pentru vopselele de │ │peroxidul de hidrogen │alergică │ ││ │150-75-4) şi │păr cu rol oxidant │ │concentraţia maxim admisă│ │ ││ │sărurile sale │ │ │pe aplicare este 1,5% │ │ │├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┤│ 13 │2,4-Diamino-5- │Agenţi de colorare │3,0% │În combinaţie cu │Poate cauza reacţie │31.12.2006 ││ │metilfenoxi- │pentru vopselele de │ │peroxidul de hidrogen │alergică │ ││ │etanol (Cas nr.│păr cu rol oxidant │ │concentraţia maxim admisă│ │ ││ │141614-05-3) şi│ │ │pe aplicare este 1,5% │ │ ││ │sărurile sale │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┤│ 14 │HC Violet no. 2│Agenţi de colorare │2,0% │ │ │31.12.2006 ││ │(Cas nr. │pentru vopselele de │ │ │ │ ││ │104226-19-9) şi│păr fără rol oxidant │ │ │ │ ││ │sărurile sale │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┤│ 15 │Hidroxietil- │Agenţi de colorare │3,0% │ │Poate cauza reacţie │31.12.2006 ││ │2,6- │pentru vopselele de │ │ │alergică │ ││ │dinitro-p- │păr fără rol oxidant │ │ │ │ ││ │anisidina (Cas │ │ │ │ │ ││ │nr. │ │ │ │ │ ││ │122252-11-3) şi│ │ │ │ │ ││ │sărurile sale │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┤│ 16 │HC Blue No. 12 │a) Agenţi de colorare│a) 1,5% │În combinaţie cu │a), b) Poate cauza │31.12.2006 ││ │(Cas nr. │pentru vopselele de │ │peroxidul de hidrogen │reacţie alergică │ ││ │104516-93-0) şi│păr cu rol oxidant │ │concentraţia maxim admisă│ │ ││ │sărurile sale │b) Agenţi de colorare│b) 1,5% │pe aplicare este 0,75% │ │ ││ │ │pentru vopselele de │ │ │ │ ││ │ │păr fără rol oxidant │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┤│ 17 │2,4-Diamino-5- │Agenţi de colorare │2,0% │În combinaţie cu │Poate cauza reacţie │31.12.2006 ││ │metilfenetol │pentru vopselele de │ │peroxidul de hidrogen │alergică │ ││ │(Cas nr. │păr cu rol oxidant │ │concentraţia maxim admisă│ │ ││ │113715-25-6) şi│ │ │pe aplicare este 1,0% │ │ ││ │sărurile sale │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┤│ 18 │1,3-Bis-(2,4- │Agenţi de c