HOTĂRÂRE nr. 19 din 5 ianuarie 2006privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.  +  Articolul 2Ministerul Apărării Naţionale va folosi în caz de necesitate, fără plată, pilonul metalic la orice cotă, în scopul instalării unor elemente de telecomunicaţii, precum şi terenul aferent pentru amplasarea containerelor cu echipamente.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Teodor AtanasiuDirectorul Serviciuluide Telecomunicaţii Speciale,Marcel OprişMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 5 ianuarie 2006.Nr. 19.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa unei părţi dintr-un imobil, proprietatepublică a statului, care se transmite din administrareaMinisterului Apărării Naţionale înadministrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
             
    Locul unde este situat imobilul care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCodul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care alcătuiesc domeniul public al statuluiCaracteristicile tehnice ale imobilului
    Municipiul Arad, Str. Cetăţii nr. 1, judeţul AradStatul român, Ministerul Apărării NaţionaleStatul român, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale- imobil 1.187 (parţial)- suprafaţa construită = 15 m2
    - suprafaţa desfăşurată = 15 m2
    - cod 8.29.09- suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 92,4 m2
    - nr. M.F. 104.136
  -----------