ORDIN nr. 1.281 din 16 decembrie 2005privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Nr. 1.281 din 16 decembrie 2005
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 1.121 din 5 ianuarie 2006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 19 ianuarie 2006    În baza prevederilor art. 19 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi ministrul administraţiei şi internelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Pentru aplicarea unitară la nivel naţional a colectării selective, containerele şi recipientele folosite în cadrul serviciilor publice de salubrizare pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale se inscripţionează cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi sunt: a) fabricate în culoarea prevăzută în anexă pentru respectivul tip de material; sau b) marcate în culoarea prevăzută în anexă pentru respectivul tip de material, prin vopsire, prin aplicare de folie adezivă sau prin alt procedeu similar, pe minimum 20% din suprafaţa totală vizibilă.  +  Articolul 2Inscripţionarea şi aplicarea marcajului colorat trebuie să fie durabile şi vizibile, astfel încât să se asigure identificarea destinaţiei containerelor şi recipientelor de colectare selectivă.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin se aplică şi în cazul containerelor din spaţiile special amenajate de către autorităţile administraţiei publice locale, destinate colectării separate a diferitelor tipuri de materiale conţinute în deşeurile de ambalaje.  +  Articolul 4Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Ministrul administraţiei şi internelor,Sulfina Barbu Vasile Blaga  +  Anexa CULORILEpentru identificarea containerelor şi recipientelor destinate colectării separate a diferitelor tipuri de materiale conţinute în deşeurile municipale şi asimilabile celor municipale __________