HOTĂRÂRE nr. 1.744 din 22 decembrie 2005privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activităţi specifice ale Institutului Naţional de Statistică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNivelul cheltuielilor privind convorbirile telefonice, necesare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice ale Institutului Naţional de Statistică, stabilit potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 40%, cu obligaţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuPreşedintele Institutului Naţional de Statistică,Vergil VoineaguMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 1.744.__________