HOTĂRÎRE Nr. 348 din 26 mai 1995privind garantarea unui credit extern pentru achiziţionarea de aparatura medicală necesară Spitalului Elias şi Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Bucureşti din subordinea Ministerului Apărării Naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 5 iunie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă garantarea, de către Ministerul Finanţelor, a unui credit extern în valoare de 12,5 milioane mărci germane, inclusiv dobinzile şi comisioanele aferente, în vederea asigurării resurselor financiare necesare achiziţionării de aparatura medicală pentru Spitalul Elias şi Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Bucureşti din subordinea Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 2Achiziţionarea aparaturii medicale se va efectua în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile de bunuri şi investiţii publice.  +  Articolul 3Rambursarea creditului extern, plata dobinzilor şi a comisioanelor aferente, precum şi alte obligaţii legate de derularea contractului se vor asigura prin bugetele anuale ale Ministerului Apărării Naţionale, din fondurile alocate cu aceasta destinaţie, începând cu anul 1996.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul apărării naţionale,Gheorghe TincaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu----------------------