LEGE nr. 414 din 29 decembrie 2005privind declararea comunei Măgurele, judeţul Ilfov, oraş
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.195 din 30 decembrie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Comuna Măgurele, judeţul Ilfov, se declară oraş. (2) Localităţile componente ale oraşului Măgurele sunt: Măgurele, Alunişu, Dumitrana, Pruni şi Vârteju.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a "Reţeaua de localităţi", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completează în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 29 decembrie 2005.Nr. 414.-----------