LEGE nr. 402 din 27 decembrie 2005privind înfiinţarea comunei Adăşeni prin reorganizarea comunei Avrămeni, judeţul Botoşani
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Adăşeni, judeţul Botoşani, având în componenţă satele Adăşeni şi Zoiţani, prin reorganizarea comunei Avrămeni. (2) Reşedinţa comunei Adăşeni se stabileşte în satul Adăşeni.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1 comuna Avrămeni are în componenţă satele: Avrămeni, Aurel Vlaicu, Dimitrie Cantemir, Ichimeni, Panaitoaia, Timuş şi Tudor Vladimirescu. (2) Reşedinţa comunei Avrămeni rămâne în satul Avrămeni.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Adăşeni, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii, care vor reprezenta autorităţile locale. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Avrămeni.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Botoşani şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Botoşani şi cu Consiliul Local al Comunei Avrămeni, repartizează veniturile şi cheltuielile bugetului pe anul 2005 şi patrimoniul actual al comunei Avrămeni între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Adăşeni se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate pentru anul 2005 pe ansamblul judeţului Botoşani. (3) Bugetul comunei Adăşeni pe anul 2005 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Botoşani. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Avrămeni şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Adăşeni.  +  Articolul 5Alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale în comuna nou-înfiinţată potrivit art. 1 se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Avrămeni funcţionează în componenţa avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 7Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 27 decembrie 2005.Nr. 402.--------