ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 22 decembrie 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005    Având în vedere blocajul economic cauzat de punerea în aplicare a modalităţilor de executare silită a activelor statului deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului,ţinând seama de necesitatea prelungirii aplicabilităţii reglementărilor speciale privind executarea silită a activelor statului numai în temeiul unor hotărâri judecătoreşti sau arbitrale irevocabile şi luând în considerare că neinstituirea urgentă a acestei măsuri este de natură să producă statului prejudicii însemnate şi, mai ales, ireversibile, rezultând din dificultatea întoarcerii executării silite în situaţia desfiinţării hotărârilor judecătoreşti ori arbitrale în temeiul cărora s-a efectuat executarea silită,se impune reglementarea în regim de urgenţă a acestor situaţii.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 42^1 , cu următorul cuprins:"Art. 42^1 . - În cazul în care popririle înfiinţate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru executare silită prin poprirea conturilor bancare sau prin poprirea terţilor, generează imposibilitatea debitorului de a-şi continua activitatea economică, cu consecinţe sociale deosebite, creditorul poate dispune, la cererea debitorului şi ţinând seama de motivele invocate de acesta, suspendarea temporară, totală sau parţială a executării silite prin poprirea conturilor bancare sau a terţilor."2. Alineatul (3) al articolului 85^1 va avea următorul cuprins:"(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică până la data de 30 iunie 2006 inclusiv."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Preşedintele interimar al Autorităţiipentru Valorificarea Activelor Statului,Giliola Ciorteanup. Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Dan Petrescup. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 207.----