ORDIN nr. 721 din 15 decembrie 2005privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Nr. 1.225/29 noiembrie 2005
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Nr. 721/15 decembrie 2005
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.161 din 21 decembrie 2005    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului,ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi ministrul economiei şi comerţului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura şi criteriile de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Organizaţiile colective prevăzute la art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice sunt obligate să solicite autorizarea conform procedurii la care se face referire la art. 1 din prezentul ordin. (2) Autorizarea organizaţiilor colective menţionate la art. 1 se realizează prin acordarea licenţei de operare.  +  Articolul 3 (1) În vederea evaluării şi autorizării organizaţiilor colective se constituie Comisia de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective prevăzute la art. 1. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarea componenţă: a) un secretar de stat de la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor - preşedinte; b) preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - vicepreşedinte; c) un reprezentant al Direcţiei deşeuri şi substanţe chimice periculoase din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor - membru; d) un reprezentant al Ministerului Economiei şi Comerţului - Direcţia generală de politici industriale - membru; e) un reprezentant al Direcţiei deşeuri şi substanţe chimice periculoase din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - membru; f) un reprezentant al Direcţiei autorizări şi legislaţie orizontală din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - membru; g) un reprezentant al Ministerului Economiei şi Comerţului - Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor. (3) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului asigură secretariatul Comisiei de evaluare şi autorizare. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare şi autorizare se aprobă în prima şedinţă a acesteia, în prezenţa a cel puţin jumătate din membri, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.  +  Articolul 4Componenţa nominală a membrilor Comisiei de evaluare şi autorizare se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe baza comunicărilor primite din partea instituţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2).  +  Articolul 5Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Constantin Popescu,secretar de statMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan Şereş  +  AnexăPROCEDURA 15/12/2005