LEGE nr. 386 din 16 decembrie 2005pentru înfiinţarea comunei Estelnic prin reorganizarea comunei Poian, judeţul Covasna
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.155 din 20 decembrie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Estelnic, judeţul Covasna, având în componenţă satele Estelnic, Cărpinenii şi Valea Scurtă, prin reorganizarea comunei Poian. (2) Reşedinţa comunei Estelnic se stabileşte în satul Estelnic.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Poian are în componenţă satele Poian şi Belani. (2) Reşedinţa comunei Poian rămâne în satul Poian.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Estelnic, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii, care vor reprezenta autorităţile locale. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Estelnic.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Covasna şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Covasna şi cu Consiliul Local al Comunei Poian, repartizează veniturile şi cheltuielile bugetului pe anul 2005, precum şi patrimoniul actual al comunei Poian între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Estelnic se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate pentru anul 2005, pe ansamblul judeţului Covasna. (3) Bugetul comunei Estelnic pe anul 2005 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Covasna. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Poian şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar, al comunei Estelnic.  +  Articolul 5Alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale în comuna nou-înfiinţată, potrivit art. 1, se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Poian funcţionează în componenţa avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 7Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 16 decembrie 2005.Nr. 386.---------