DECRET nr. 71 din 25 mai 1951pentru prevenirea şi combaterea turbarii la cîini
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 60 din 31 mai 1951     +  Capitolul 1 Dispoziţiuni generale  +  Articolul 1Organele şi Instituţiile de Stat, Întreprinderile şi Organizaţiile economice ale Statului, Organizaţiile cooperatiste şi cele cu caracter obştesc, precum şi toate persoanele fizice sau juridice care deţin sub orice formă cîini, sînt obligate să-i declare la Sfaturile Populare comunale şi de oraşe.  +  Articolul 2Comitetele Executive ale Sfaturilor Populare comunale şi de oraşe, sînt obligate sa întocmească anual, tabele de cîini existenţi în comune şi oraşe pe gospodării, în conformitate cu tabelul model din Regulamentul Legii Sanitare Veterinare.  +  Articolul 3Declaraţiunea cîinilor se face la 6 saptamini după naşterea lor.Pierderea, înstrăinarea sau moartea cîinilor, va fi declarata în termen de 8 zile de la producerea ei, pentru a se rectifica partida proprietarului respectiv.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii va lua măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea turbarii la cîini, dispunind vaccinari antirabice la cîini anuale, pe regiuni sau în toată ţara.Deţinătorii de cîini sînt obligaţi să prezinte ciinii la vaccinat în termenele şi la locurile ce se vor stabili de Ministerul Agriculturii.  +  Capitolul 2 Clasificarea cîinilor  +  Articolul 5Din punct de vedere al aplicării prezentului Decret, ciinii se clasifica de organele locale în felul următor: a) Cîini de paza; b) Cîini ciobanesti; c) Cîini de vinatoare; d) Cîini intrebuintati de unităţile forţelor armate, de militie şi de securitate; e) Ciinii Institutelor de ştiinţa, intrebuintati pentru cercetări de laboratoare, precum şi acei ai crescatoriilor de cîini, atita timp cît stau în crescatorie; f) Ciinii dresati special pentru întrebuinţarea lor la circuri, cinematografe şi teatre; g) Ciinii intrebuintati la paza cantoanelor de drumuri şi poduri.  +  Articolul 6Prin cîine de paza se înţelege acel cîine care este ţinut în casa sau curte.  +  Articolul 7Prin cîine ciobanesc se înţelege acel cîine care este întrebuinţat la paza turmelor de oi.  +  Articolul 8Prin cîine de vinatoare se înţelege acel cîine, care este întrebuinţat în scop de vinatoare, de către vinatorii recunoscuţi ca membri ai Asociaţiei Generale a Vinatorilor şi posesori ai unui permis legal de vinatoare, valabil pe anul respectiv, precum şi a unei autorizaţii eliberate de organele silvice regionale.  +  Articolul 9Prin ciinii intrebuintati de forţele armate, de militie şi de securitate, se înţeleg ciinii ţinuţi în evidentele acestor instituţii şi supuşi supravegherii lor.  +  Capitolul 3 Stabilirea numărului necesar de cîini  +  Articolul 10Ciinii înregistraţi se împart în două categorii: necesari şi supranumerari.  +  Articolul 11Orice gospodărie, rurală sau urbana, are dreptul la un cîine de paza.Pentru paza cantoanelor de drumuri şi poduri, se admite un singur cîine de paza.Gospodăriile Agricole de Stat sau colective, precum şi Întreprinderile şi Instituţiile de Stat, sînt în drept a poseda maximum 4 cîini de paza pe gospodărie sau secţie, fără dreptul la cîini supranumerari.În comunele în care se face carausie cu produse agricole, fructe sau obiecte casnice din lut şi lemn, Comitetele Executive ale Sfaturilor Populare pot de la caz la caz, admite un al doilea cîine de paza care să servească carausiei, cu obligaţia pentru posesor de a-l vaccina antirabic din 6 în 6 luni şi de a avea asupra sa în timpul carausiei adeverinta de executarea vaccinarii.  +  Articolul 12Orice posesor pînă la 100 oi, are dreptul a poseda un cîine ciobanesc, iar pentru fiecare 100 oi în plus, are dreptul la alt cîine, pînă la maximum 5.  +  Articolul 13Vinatorii cu permis legal de vinatoare, au dreptul sa posede unul sau mai mulţi cîini de vinatoare în baza autorizaţiei eliberate de organele silvice în colaborare cu organele veterinare regionale, cu obligaţia de a-i vaccina antirabic din 6 în 6 luni şi de a avea asupra lor adeverinta de executarea vaccinarii.  +  Articolul 14Numărul cîinilor de la art. 5, pct. d, e şi f, este nelimitat.  +  Articolul 15Prin cîine supranumerar, se înţelege acel cîine care depăşeşte numărul stabilit în prezentul capitol pentru fiecare categorie.Numărul cîinilor de paza supranumerari se limitează la maximum 3.  +  Capitolul 4 Aşezarea şi perceperea taxelor pe cîini  +  Articolul 16Proprietarii cîinilor necesari şi a celor sub vîrsta de 6 saptamini sînt scutiţi de plată oricărei taxe pe cîini.  +  Articolul 17Proprietarii cîinilor supranumerari, vor plati anual următoarele taxe: a) Pentru primul cîine supranumerar, mai mare de 4 saptamini....1000 lei b) Pentru al doilea cîine supranumerar, de orice vîrsta.........3000 lei c) Pentru al treilea cîine supranumerar, de orice vîrsta........6000 lei  +  Articolul 18Proprietarii care deţin mai mulţi cîini decît cei necesari şi nu pot plati taxele fixate prin prezentul Decret, sînt obligaţi a anunta Serviciul de Ecarisaj sau Serviciul Veterinar respectiv, pentru a le preda cîini.  +  Articolul 19Aşezarea şi perceperea taxelor pe cîini, se face conform prevederilor procedurii fiscale de Comitetele Executive ale Sfaturilor Populare comunale şi de oraşe.  +  Articolul 20Sumele rezultate din aplicarea prezentului Decret se fac venit în bugetul Sfaturilor Populare comunale şi de oraşe.  +  Capitolul 5 Măsuri privitoare la circulaţia cîinilor  +  Articolul 21Circulaţia cîinilor pe întreg teritoriul tarii se poate face numai în următoarele condiţiuni: a) Ciinii vor putea fi scoşi pe căile publice numai legaţi şi avînd botnita; b) Este interzis a intra cu cîini în localurile publice de consumaţie, în cinematografe, teatre, autobuze, tramvaie şi vagoane de pasageri, chiar dacă sînt legaţi şi prevăzuţi cu botnite, cu excepţia cîinilor de vinatoare; c) În curte, ciinii de paza vor fi legaţi ziua, noaptea vor putea fi dezlegati numai dacă împrejurarea este de asa fel ca sa împiedice ieşirea lor pe străzi.Restrictiunile de mai sus nu se aplică:- Cîinilor de vinatoare care vor purta la git un semn distinctiv metalic.- Cîinilor ciobanesti, dacă se găsesc pe lîngă turma şi au jujeu.  +  Articolul 22Cîini, cu excepţia celor de vinatoare, care vor fi gasiti circulind contrar prevederilor de la art. 21, se vor prinde şi vor fi ucisi după un termen de 60 ore.Ciinii prinsi vor putea fi eliberaţi la cererea proprietarilor după plata unei taxe de 1000 lei şi achitarea integrală a taxelor aferente pe anul în curs la cei supranumerari, cu obligaţia vaccinarii antirabice de necesitate în contul proprietarului.  +  Capitolul 6 Organizarea Serviciilor de Ecarisaj  +  Articolul 23Oraşele şi comunele sînt obligate a organiza, în termen de o luna de la apariţia prezentului Decret, Servicii de Ecarisaj potrivit Legii Sanitare Veterinare şi Regulamentului ei de aplicare.Organizarea Serviciilor de Ecarisaj se va face după indicaţiile Serviciilor Veterinare Regionale, în raport cu nevoile şi posibilităţile de utilare.Pentru comunele rurale, se pot organiza Servicii de Ecarisaj pe grupuri de comune sau de raion.  +  Articolul 24Serviciile de Ecarisaj sînt obligate a prinde, ucide şi jupui cîini şi a preda pieile, contra cost, organelor de colectare ale Ministerului Industriei Uşoare.  +  Capitolul 7 Sancţiuni  +  Articolul 25Se pedepseşte cu amendă de la 100-4000 lei, proprietari sau deţinătorii sub orice formă de cîini, care îi lasă sa circule liberi contrar dispoziţiunilor art. 21 din prezentul Decret.  +  Articolul 26Se pedepsesc cu pedeapsa prevăzută de art. 375 din Codul Penal, proprietarii sau deţinătorii care nu declara pentru înregistrare cîini pe care îi au în posesie, sau dacă cauta sa ascundă cu ştiinţa un cîine bolnav sau banuit de turbare, care a muscat persoane sau animale.  +  Capitolul 8 Procedura  +  Articolul 27Actele de cercetare privitoare la infracţiunile prevăzute de prezentul Decret, pot fi încheiate în afară de organele prevăzute de Codul de Procedura Penală şi de medicii umani şi veterinari din Secţiunile Sanitare şi agricole ale Sfaturilor Populare şi din Centrala Ministerelor Sănătăţii şi Agriculturii, precum şi de orice alte organe desemnate special de Sfaturile Populare.  +  Articolul 28Dispoziţii finaleMinisterul Agriculturii şi Departamentul Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale vor da instrucţiuni de aplicarea prezentului Decret.Dat în Bucureşti la 25 Mai 1951. ------------------------