ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 167 din 24 noiembrie 2005pentru suspendarea aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.100 din 6 decembrie 2005    Caracterul de urgenţă al acestui act normativ este determinat de necesitatea de a nu vinde spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale înainte de a fi redefinite competenţele şi responsabilităţile componentelor asistenţei medicale, inclusiv ale asistenţei medicale primare şi ambulatorii de specialitate, prin pachetul legislativ elaborat de Ministerul Sănătăţii.Totodată se impune suspendarea aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 până la redefinirea criteriilor de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, în scopul prevenirii unor disfuncţii majore, fapt ce va influenţa asigurarea asistenţei medicale în anumite zone şi în mod special în zonele în care accesibilitatea populaţiei la servicii medicale este deficitară.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICDe la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 martie 2006 se suspendă aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 22 iulie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen Nicolăescup. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Sebastian BoduBucureşti, 24 noiembrie 2005.Nr. 167.____________