LEGE nr. 336 din 29 noiembrie 2005privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.090 din 5 decembrie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111 din 14 iulie 2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 25 iulie 2005, cu următoarele modificări:1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Transportul feroviar public de călători are caracter de serviciu public social. Pentru aceste activități autoritățile competente ale statului încheie contracte de servicii publice cu operatorii de transport feroviar în scopul furnizării de servicii de transport adecvate.2. La articolul unic punctul 3, articolul 11^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11^1(1) Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze, cu acordul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, instalațiile de tracțiune electrică și de electroalimentare și rețeaua de telecomunicații C.F.R., cu echipamentele aferente, ale infrastructurii feroviare publice către filialele sale, în vederea administrării acestora pentru desfășurarea transporturilor publice de mărfuri și persoane.(2) Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze bunuri proprietate privată necesare organizării și desfășurării procesului de transport feroviar, aferente instalațiilor de tracțiune electrică și de electroalimentare și rețelei de telecomunicații C.F.R., cu echipamentele aferente, închiriate filialelor sale.(3) Condițiile de închiriere a instalațiilor de tracțiune electrică și de electroalimentare și a rețelei de telecomunicații C.F.R., cu echipamentele aferente, ale infrastructurii feroviare publice se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  MIRON TUDOR MITREA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 29 noiembrie 2005.Nr. 336.-------------