HOTĂRÎRE Nr. 273 din 2 mai 1995pentru aprobarea Acordului bilateral privind comerţul cu textile şi îmbrăcăminte dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 89 din 11 mai 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Acordul bilateral privind comerţul cu textile şi îmbrăcăminte dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Washington la 20 decembrie 1994.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul comerţului,Cristian IonescuMinistru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel MelescanuMinistrul industriilor,Dumitru PopescuACORD 20/12/1994