DECRET nr. 84 din 5 mai 1975privind înfiinţarea Ambasadei Republicii Socialiste România în Mozambic, la Lourenco Marques
EMITENT
  • PREŞEDINTELE R.S.R.
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 48 din 23 mai 1975



    Preşedintele Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul UNICSe infiinteaza Ambasada Republicii Socialiste România în Mozambic, la Lourenco Marques.NICOLAE CEAUSESCUPreşedintele Republicii Socialiste România-------