ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 160 din 24 noiembrie 2005pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 25 noiembrie 2005    În vederea susţinerii măsurilor de reformare a sistemului de asigurări sociale de sănătate pe baza principiilor prevăzute în Programul de guvernare şi având în vedere că prevederile Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate presupun angajamente financiare suplimentare semnificative în bugetul anului 2006 şi faptul că bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005 a fost deja angajat, ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICTermenul de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 22 noiembrie 2005, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen Nicolăescup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 24 noiembrie 2005.Nr. 160.__________