ORDIN nr. 117 din 11 noiembrie 2005privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste măsuri minime naţionale pentru controlul unor boli care afectează molustele bivalve
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 noiembrie 2005    Vazand Referatul de aprobare nr. 35.642 din 4 noiembrie 2005, întocmit de Directia generală sanitara veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitara veterinara ce stabileste măsuri minime naţionale pentru controlul unor boli care afectează molustele bivalve, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi directiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei şi pădurilor nr. 256/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la masurile minime pentru controlul unor boli ale molustelor bivalve, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 24 octombrie 2002.  +  Articolul 4Prezentul ordin constituie transpunerea oficiala a Directivei Consiliului 95/70/CE ce stabileste măsuri minime naţionale pentru controlul unor boli care afectează molustele bivalve, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 332 din 30 decembrie 1995, p. 33.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii.p. Preşedintele AutorităţiiNaţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Dan Marcu,secretar de statBucureşti, 11 noiembrie 2005.Nr. 117.  +  AnexăNORMA 11/11/2005