ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2005pentru aderarea României la Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.032 din 21 noiembrie 2005    Având în vedere obligaţia asumată de România în cadrul capitolului de negocieri 25 "Uniunea vamală", privind aderarea României la Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri,ţinând cont de faptul ca, în conformitate cu prevederile art. 11 bis din Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, aderarea devine efectivă în prima zi a celei de-a doua luni următoare depunerii instrumentului de aderare,luând în considerare faptul ca România a fost invitata la 4 octombrie 2005 sa devină parte contractantă a acestei convenţii, prin Decizia nr. 1/2005 a Comisiei mixte CE-AELS, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 269 din 14 octombrie 2005, începând cu data de 1 ianuarie 2006,aceste elemente determina necesitatea ca România sa adere la Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri până la data de 30 noiembrie 2005,având în vedere dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICRomânia adera la Convenţia*) privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu amendamentele ulterioare, astfel cum a fost modificată ultima data la 20 decembrie 2000 prin Decizia nr. 1/2000 a Comisiei mixte CE-AELS privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 9 din 12 ianuarie 2001.------------ Notă *) Convenţia se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.032 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuMinistrul integrării europene,Anca Daniela Boagiup. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 10 noiembrie 2005.Nr. 151.CONVENTIE 20/05/1987