RECTIFICARE nr. 387 din 22 septembrie 2005la Hotărârea nr. 387/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 16 noiembrie 2005    În anexa la Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la partea finală a primei teze a pct. 13 de la alin. (1) al art. 83, în loc de: "...art. ..." se va citi: "...art. 117-125."-----------