HOTĂRÎRE Nr. 248 din 21 aprilie 1995privind transmiterea unui imobil, situat în judeţul Sibiu, în administrarea Serviciului Roman de Informaţii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 10 mai 1995  În temeiul prevederilor art. 42 alin. 1 din Legea nr. 14/1992,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea, fără plata, a imobilului "Cindrelul", identificat potrivit anexei, împreună cu terenul aferent în suprafaţa de 796 mp, situat în staţiunea Paltinis, judeţul Sibiu, din patrimoniul Societăţii Comerciale "Paltinis" - S.A. în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului Roman de Informaţii.Predarea-preluarea se face prin protocol, pe bază de bilanţ, cu activul şi pasivul existente la data transmiterii.Mijloacele fixe şi obiectele de inventar aferente imobilului se vor transmite cu plata.  +  Articolul 2Capitalul social al Societăţii Comerciale "Paltinis"- S.A. se micşorează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 1, fără diminuarea capitalului Fondului Proprietăţii Private III - Transilvania, prin compensarea cotei aferente de către Fondul Proprietăţii de Stat.  +  Articolul 3Imobilul preluat conform art. 1 din prezenta hotărâre va fi utilizat ca centru de refacere a capacităţii de muncă şi intarire a sănătăţii, în subordinea Serviciului Roman de Informaţii, iar cheltuielile necesare se vor suporta din bugetul acestuia. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Dan Matei AgathonMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Directorul ServiciuluiRoman de Informaţii,Ion Popescu,director adjunct  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului "Cindrelul" şi a terenului aferent, care se transmit în proprietatepublică şi în administrarea Serviciului Roman de Informaţii
             
    Nr. crt.Adresa imobiluluiPersoana juridicăCaracteristici tehnice
    de la care se transmitela care se transmite
    1.Hotelul-Restaurant "Cindrelul", Staţiunea Păltiniş, judeţul SibiuSocietatea Comercială "Păltiniş" - S.A., judeţul SibiuServiciul Român de Informaţii- suprafaţa construită: 726,34 m2
    - suprafaţa desfăşurată: 2.911,4 m2
    - suprafaţa terenului: 796 m2.
  -------