ORDIN nr. 1.173 din 2 noiembrie 2005pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 7 noiembrie 2005  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică nr. EN 3.043/2005,în temeiul art. 93 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide şi al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 şi 852 bis din 21 septembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:"SUBSTANŢE ACTIVE EXISTENTE care au fost notificate, dar pentru care nus-a depus sau nu s-a aprobat nici un dosar complet oripentru care nici un alt producător,preparator, asociaţie, altă persoană sau stat membru nu a arătatun interes în ceea ce priveşte preluarea rolului de participant"2. La anexa nr. 1 se introduc următoarele substanţe:
         
    Numele substanţei (EINECS şi/sau alte denumiri)Număr CENumăr CAS
    "Bis(tributyltin) oxide200-268-056-35-9
    Ethinylestradiol200-342-257-63-6
    .gamma.-HCH or .gamma.-BHC/Lindane/1,2,3,4,5,6- hexachlorocyclohexane200-401-258-89-9
    Dimethoate200-480-360-51-5
    Diphacinone201-434-582-66-6
    Sodium pentachlorophenolate205-025-2131-52-2
    Levonorgestrel212-349-8797-63-7
    Diarsenic pentaoxide215-116-91303-28-2
    Zinc oxide215-222-51314-13-2
    Trizinc diphosphide215-244-51314-84-7
    Chromium trioxide215-607-81333-82-0
    2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethan-1-one219-655-02491-38-5
    Sodium dichromate234-190-310588-01-9
    Hexafluorosilicic acid241-034-816961-83-4
    Ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate/Fenoxycarb276-696-772490-01-8
    Stannane, tributyl-, mono(naphthenoyloxy) derivs.287-083-985409-17-2
    .alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoro-N-methyl-4,6-dinitro-N- (2,4,6-tribromophenyl)-o-toluidine/BromethalinProdus pentru protecţia plantelor63333-35-7
    Tetradecyldimethylbenzylammonium fluoride-61134-95-0
    Terpinol-8006-39-1"
   +  Articolul IIAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 se modifică şi se completează după cum urmează:1. Numărul CAS pentru substanţa Bacillus sphaericus se înlocuieşte cu numărul 143447-72-7.2. Textul privitor la substanţa (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol- 2-yl)methyl(1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate/d- Tetramethrin se înlocuieşte cu următorul text:
         
    "(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl (1R-trans)- 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate/ d-transtetramethrin214-619-01166-46-7"
  3. La anexa nr. 3 se introduc următoarele substanţe:
         
    Numele substanţei (EINECS şi/sau alte denumiri)Număr CENumăr CAS
    "Ethinylestradiol200-342-257-63-6
    Levonorgestrel212-349-8797-63-7
    Tetradecyldimethylbenzylammonium fluoride-61134-95-0
    Terpinol-8006-39-1"
   +  Articolul IIIPrezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 2 noiembrie 2005.Nr. 1.173. --------------