HOTĂRÂRE nr. 1.153 din 29 septembrie 2005privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 6 octombrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile Blaga,Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 29 septembrie 2005.Nr. 1.153.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa părţii din imobilul, proprietate publică a statului,care se transmite din administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor în administrarea Ministerului Justiţiei
               
    Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoarea contabilăCodul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, care alcătuiesc domeniul public al statului
    Municipiul Timişoara, str. Linia C.F. Jimbolia- Reşiţa-Triaj Timişoara Nord, judeţul TimişStatul român, din administrarea Ministerului Administraţiei şi InternelorStatul român, în administrarea Ministerului JustiţieiGospodărie agrozootehnică:12.611.834.188101.501 parţial
    - Suprafaţa construită = 3.739,70 m2
    - Suprafaţa desfăşurată = 3.739,70 m2
    - Suprafaţa terenului = 438.300 m 2
    1. Pavilion 45-45-01 depozit:
    - Suprafaţa construită = 186 m2
    - Suprafaţa desfăşurată = 186 m2
    2. Pavilion 45-45-08 grajd vite:
    - Suprafaţa construită = 685 m2
    - Suprafaţa desfăşurată = 685 m2
    3. Pavilion 45-45-10 bucătărie furajeră:
    - Suprafaţa construită = 114 m2
    - Suprafaţa desfăşurată = 114 m2
    4. Pavilion 45-45-11 padoc pentru porci:
    - Suprafaţa construită = 747 m2
    - Suprafaţa desfăşurată = 747 m2
    5. Pavilion 45-45-17 adăpost pentru porci:
    - Suprafaţa construită = 126 m2
    - Suprafaţa desfăşurată = 126 m2
    6. Pavilion 45-45-18 punct de sacrificare:
    - Suprafaţa construită = 72 m2
    - Suprafaţa desfăşurată = 72 m2
    7. Pavilion 45-45-19 fânar:
    - Suprafaţa construită = 214,5 m2
    - Suprafaţa desfăşurată = 214,5 m2
    8. Pavilion 45-45-23 grajd:
    - Suprafaţa construită = 153,6 m2
    - Suprafaţa desfăşurată = 153,6 m2
    9. Pavilion 45-45-24 adăpost pentru păsări ouătoare:
    - Suprafaţa construită = 77 m2
    - Suprafaţa desfăşurată = 77 m2
    10. Pavilion 45-45-25 magazie pentru furaje:
    - Suprafaţa construită = 153,6 m2
    - Suprafaţa desfăşurată = 153,6 m2
    11. Pavilion 45-45-26 maternitate:
    - Suprafaţa construită = 253 m2
    - Suprafaţa desfăşurată = 253 m2
    12. Pavilion 45-45-27 filtru veterinar:
    - Suprafaţa construită = 132 m2
    - Suprafaţa desfăşurată = 132 m2
    13. Pavilion 45-45-28 fânar:
    - Suprafaţa construită = 180 m2
    - Suprafaţa desfăşurată = 180 m2
    14. Pavilion 45-45-30 răsadniţă:
    - Suprafaţa construită = 96 m2
    - Suprafaţa desfăşurată = 96 m2
    15. Pavilion 45-45-33 copertină:
    - Suprafaţa construită = 300 m2
    - Suprafaţa desfăşurată = 300 m2
    16. Reţea electrică subterană:
    - L = 180 ml
    17. Drumuri:
    - Suprafaţa = 4.700 m2
    18. Împrejmuire din beton:
    - L = 824 ml
    19. Instalaţie de paratrăsnet
    20. Staţie de epurare:
    - Suprafaţa construită = 230 m2
    - Suprafaţa desfăşurată = 230 m2
    21. Sursă apă:
    - Suprafaţa construită = 20 m2
    - Suprafaţa desfăşurată = 20 m2
                                 ---------