DECIZIE nr. 461 din 29 septembrie 2005privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru managerii publici
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 5 octombrie 2005  Având în vedere art. 3 alin. (3) şi art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 62 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2005,ţinând cont de propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor transmisă prin Adresa nr. 17.005 din 26 septembrie 2005,în temeiul art. 12 alin. (2) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2005,primul-ministru emite prezenta decizie.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă componenţa nominală a Comisiei pentru managerii publici prevăzută în anexa nr. 1. (2) Pe durata derulării proiectelor din domeniul reformei funcţiei publice din administraţia publică, finanţate prin programul PHARE, se aprobă completarea componenţei nominale prevăzute la alin. (1) cu 2 membri dintre cei 3 experţi din state ale Uniunii Europene, prevăzuţi în anexa nr. 2, conform nominalizării făcute de echipa de asistenţă tehnică a proiectului PHARE RO 551.03.01 "Dezvoltarea unui corp de manageri publici profesionişti".  +  Articolul 2Un membru al Comisiei pentru managerii publici, aflat în imposibilitatea de a participa la una dintre şedinţele acesteia, situaţie de natură a încălca cvorumul minim de şedinţă, poate da, în mod excepţional, mandat personal de reprezentare unei alte persoane care îndeplineşte criteriile legale de eligibilitate şi care are acordul persoanei juridice care a nominalizat membrul în cauză.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuBucureşti, 29 septembrie 2005.Nr. 461.  +  Anexa 1 COMPONENŢA NOMINALĂa Comisiei pentru managerii publici
         
    Nr. crt.Numele şi prenumeleInstituţia/Structura pe care o reprezintă
    1.Elena CiocanMinisterul Administraţiei şi Internelor
    2.Sorin IoniţăUnitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice
    3.Mihaela Cristina CerchezAgenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
    4.Cristian BiteaInstitutul Naţional de Administraţie
    5.Adrian GorunMinisterul Educaţiei şi Cercetării
    6.Mirela ŞiţoiuMinisterul Finanţelor Publice
    7.Ion GibescuMinisterul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
    8.Florentina GheorgheMinisterul Integrării Europene
    9.Armenia AndroniceanuCancelaria Primului-Ministru
    10.Marta Maria RotaruSecretariatul General al Guvernului
    11.Teodor Victor AlistarAsociaţia Română pentru Transparenţă "Transparency International Romania"
    12.Cristian PârvulescuAsociaţia Pro Democraţia
    13.Daniel BudurescuFederaţia Autorităţilor Locale din România
    14.Valer SuciuFederaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţia Publică Locală
    15.Florian CostachePatronatul Naţional Român
    16.Marius ProfiroiuAsociaţia Şcolilor şi Institutelor de Administraţie Publică
    17.Răzvan CorneţeanuRingier România - S.R.L.
   +  Anexa 2 TABELcu experţii din state ale Uniunii Europene, nominalizaţi pentru a face partedin Comisia pentru managerii publici
         
    Nr. crt.Numele şi prenumeleStatut/Instituţia sau structura pe care o reprezintă
    1.Yvon OllivierInspectoratul General de Finanţe - Ministerul Economiei, Finanţelor şi Industriei, Franţa
    2.Margaret PrythergchConsiliul de selecţie pentru funcţia publică, Marea Britanie
    3.Alastair NicolsonConsultant independent pentru funcţia publică, Marea Britanie
  ---------