DECRET nr. 232 din 30 iunie 1986pentru modificarea unor dispoziţii legale cu privire la pensia suplimentară
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 40 din 30 iunie 1986  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială se modifica după cum urmează:1. Articolul 64 va avea următorul cuprins:"Art. 64. - (1) Pensia suplimentară se bazează pe principiul mutualitatii între persoanele asigurate, care contribuie, în acest scop, cu 3% din retributia tarifara lunară şi din sporul de vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate, respectiv din sporul de vechime în învăţămînt. (2) Contribuţia pentru pensia suplimentară se retine şi se virează de către unităţi într-un cont special la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, pentru care se acordă o dobinda de 3% anual."2. Articolul 65 va avea următorul cuprins:"Art. 65. - (1) Persoanele care au contribuit, în condiţiile legii, la constituirea fondului pentru pensia suplimentară beneficiază de aceasta pensie de la data încetării activităţii lor ca urmare a pensionării. (2) Pensia suplimentară se stabileşte în procente din retributia folosită, potrivit legii, la calcularea pensiei de asigurări sociale, după anii de contribuţie, astfel:
       
    Timpul cît s-a contribuit% din retribuţie
    5-10 ani inclusiv7
    10-15 ani inclusiv10
    15-20 ani inclusiv13
    20-25 ani inclusiv15
    peste 25 ani16
  3. Articolul 66 se abroga.
   +  Articolul 2Decretul Consiliului de Stat nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat se modifica după cum urmează:1. Articolul 60 va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) Pensia suplimentară se bazează pe principiul mutualitatii între militarii din cadrele permanente, care contribuie, în acest scop, cu 3 la suta din retributia lor tarifara lunară. (2) Contribuţia pentru pensia suplimentară se retine de unităţi şi se virează de către acestea prin Direcţia financiară a Ministerului Apărării Naţionale, respectiv a Ministerului de Interne, într-un cont special la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, pentru care se acordă o dobinda de 3 la suta anual."2. Articolul 61 va avea următorul cuprins:"Art. 61. - (1) Militarii care au contribuit la constituirea fondului pentru pensia suplimentară beneficiază de aceasta pensie de la data iesirii lor din cadrele permanente ca urmare a pensionării. (2) Pensia suplimentară se stabileşte în procente din retributia tarifara folosită la calcularea pensiei militare, după anii de contribuţie, astfel:
       
    Timpul cît s-a contribuit% din retribuţie
    5-10 ani inclusiv7
    10-15 ani inclusiv10
    15-20 ani inclusiv13
    20-25 ani inclusiv15
    peste 25 ani16
  3. Articolul 62 se abroga.
   +  Articolul 3Decretul Consiliului de Stat nr. 251/1978 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se modifica după cum urmează:1. Articolul 53 va avea următorul cuprins:"Art. 53. - Pensia suplimentară se bazează pe principiul mutualitatii între avocaţii asiguraţi, care contribuie, în acest scop, cu 3% din retributia lor lunară.Contribuţia pentru pensia suplimentară se retine şi se virează de către colegiile de avocaţi într-un cont special al Casei de asigurări a avocaţilor, la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, pentru care se acordă o dobinda de 3% anual."2. Articolul 54 va avea următorul cuprins:"Art. 54. - Avocaţii care au contribuit, în condiţiile legii, la constituirea fondului pentru pensia suplimentară beneficiază de aceasta pensie de la data încetării activităţii lor ca urmare a pensionării.Pensia suplimentară se stabileşte în procente din retributia folosită la calcularea pensiei, după anii de contribuţie, astfel:
       
    Timpul cît s-a contribuit% din retribuţie
    5-10 ani inclusiv7
    10-15 ani inclusiv10
    15-20 ani inclusiv13
    20-25 ani inclusiv15
    peste 25 ani16
  3. Articolul 55 se abroga.
   +  Articolul 4 (1) Persoanelor care au contribuit la fondul pentru pensia suplimentară o perioadă potrivit reglementărilor în vigoare pînă la data prezentului decret şi o perioadă mai mare de 5 ani cu 3 la suta li se calculează pensia suplimentară potrivit prezentului decret, în raport cu toţi anii de contribuţie. (2) Persoanelor care au contribuit la fondul pentru pensia suplimentară o perioadă potrivit reglementărilor în vigoare pînă la data prezentului decret şi o perioadă mai mica de 5 ani cu 3 la suta li se calculează pensia suplimentară potrivit reglementărilor în vigoare pînă la această dată, în raport cu toţi anii de contribuţie.  +  Articolul 5Prevederile prezentului decret se aplică începînd cu data de 1 iulie 1986.-------------------------