HOTĂRÎRE Nr. 182 din 31 martie 1995cu privire la indexarea salariilor pentru personalul din sectorul bugetar şi din regiile autonome cu specific deosebit şi la stabilirea valorii indexării medii pe salariat, pentru regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat în trimestrul II/1995
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 31 martie 1995  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începând cu data de 1 aprilie 1995, ca urmare a creşterii preţurilor de consum, salariile de baza, celelalte sporuri sau indemnizaţii acordate în suma fixa personalului din sectorul bugetar se indexează cu un coeficient de 8%. Salariul de baza corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,00 devine de la aceeaşi dată 133.400 lei.  +  Articolul 2Prevederile art. 1 se aplică în mod corespunzător şi la regiile autonome cu specific deosebit la care salariile sunt aprobate prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 3Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul din sectorul bugetar, precum şi pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit, vor fi calculate şi transmise instituţiilor respective de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, rotunjite, din 100 în 100 lei, în favoarea salariatului.  +  Articolul 4În aplicarea prevederilor art. 2 alin. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1/1995 cu privire la condiţiile de creştere a salariilor în anul 1995 la regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, creşterea justificată a salariului mediu aferent lunii noiembrie 1994 ca urmare a indexării salariilor, începând cu data de 1 aprilie 1995, este de 17.600 lei lunar brut. Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat pot acorda, în limita resurselor financiare proprii, respectiv a fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli, o indexare a salariilor care să se înscrie în suma rezultată din înmulţirea numărului de salariaţi cu 17.600 lei lunar brut.  +  Articolul 5 (1) Pentru somerii aflaţi în plata la data de 31 martie 1995, precum şi pentru persoanele cărora li s-a deschis dreptul la ajutorul de şomaj până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, drepturile respective se vor acorda, începând cu data de 1 aprilie 1995, indexate cu coeficientul de 8%, dar nu mai puţin decît valoarea dreptului respectiv calculată potrivit Legii nr. 1/1991, republicată, în raport cu nivelul salariului de baza minim brut pe ţara. (2) Pentru persoanele cărora li se deschide dreptul la ajutorul de şomaj după data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, ajutorul de şomaj se va calcula potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată.  +  Articolul 6Noile transe de venituri lunare impozabile care se aplică începând cu drepturile salariale ale lunii aprilie 1995 sunt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 7În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot emite precizări.  +  Articolul 8Se recomanda societăţilor comerciale cu capital majoritar privat, precum şi organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti să aplice în mod corespunzător prevederile prezentei hotărâri, în scopul protecţiei sociale a salariaţilor. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescup. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de stat  +  Anexa TRANŞELE DE VENIT IMPOZABIL ŞI COTELE DE IMPOZITce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna aprilie 1995
       
    Venit lunar impozabilImpozit lunar
    până la 8.000 lei5%
    8.001 - 8.700 lei400 lei + 8% pentru ceea ce depăşeşte 8.000 lei
    8.701 - 11.800 lei456 lei + 14% pentru ceea ce depăşeşte 8.700 lei
    11.801 - 20.000 lei890 lei + 17% pentru ceea ce depăşeşte 11.800 lei
    20.001 - 32.600 lei2.284 lei + 18% pentru ceea ce depăşeşte 20.000 lei
    32.601 - 48.800 lei4.552 lei + 19% pentru ceea ce depăşeşte 32.600 lei
    48.801 - 82.400 lei7.630 lei + 20% pentru ceea ce depăşeşte 48.800 lei
    82.401 - 114.900 lei14.350 lei + 21% pentru ceea ce depăşeşte 82.400 lei
    114.901 - 163.300 lei21.175 lei + 22% pentru ceea ce depăşeşte 114.900 lei
    163.301 - 244.900 lei31.823 lei + 25% pentru ceea ce depăşeşte 163.300 lei
    244.901 - 327.300 lei52.223 lei + 28% pentru ceea ce depăşeşte 244.900 lei
    327.301 - 408.600 lei75.295 lei + 32% pentru ceea ce depăşeşte 327.300 lei
    408.601 - 467.900 lei101.311 lei + 36% pentru ceea ce depăşeşte 408.600 lei
    peste 467.900 lei122.659 lei + 40% pentru ceea ce depăşeşte 467.900 lei
  Nivelul sumei prevăzute la art. 6 lit. c) şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 140 din 29 iunie 1993, se stabileşte la 22.800 lei, iar suma prevăzută la art. 7 alin. 2 din această lege este de 892.700 lei. -------