HOTĂRÎRE Nr. 179 din 27 martie 1995privind creşterea pensiilor suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 31 martie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pensiilor suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat existente în plata la data de 1 martie 1995 li se aplică o creştere de 25%.  +  Articolul 2Prevederile art. 1 se aplică şi pensiilor suplimentare ce se vor stabili după data de 1 martie 1995, dacă în baza de calcul sunt cuprinse numai venituri anterioare acestei date.  +  Articolul 3Sumele necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri se suporta din bugetul fondului pensiei suplimentare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-------------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescup. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de stat------------------------