NORMA SANITARĂ VETERINARA din 15 august 2005privind notificarea bolilor animalelor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 30 august 2005     +  Articolul 1 (1) Prezenta norma sanitară veterinara se referă la: a) notificarea focarelor oricărei boli menţionate în anexa nr. 1; b) anularea, după eradicarea ultimului focar, a restrictiilor privind focarul oricărei boli menţionate în anexa nr. 1. (2) Prezenta norma sanitară veterinara se aplică fără a aduce atingere prevederilor specifice de informare privind armonizarea eradicarii şi/sau profilaxiei bolilor animalelor.  +  Articolul 2În scopul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel: a) exploatatie - orice unitate (agricolă sau de alt tip) situata pe teritoriul României, în care animalele sunt crescute sau ţinute; b) caz - confirmarea oficială a oricărei boli menţionate în anexa nr. 1 la orice animal sau carcasa; c) focar - exploatatia sau locul situat pe teritoriul României în care animalele sunt adunate şi în care s-au confirmat oficial unul sau mai multe cazuri; d) focar primar - un focar ce nu este epizootic legat de un focar anterior în aceeaşi regiune a României, asa cum este definită la art. 2 din Norma sanitară veterinara privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2002, ce transpune Directiva Consiliului 64/432/CEE , sau primul focar într-o regiune diferita a României.  +  Articolul 3 (1) România trebuie să notifice atât Comisiei Europene, cat şi altor state membre ale Uniunii Europene, în decurs de 24 de ore: a) focarele oricărei boli menţionate în anexa nr. 1; b) anularea, după eradicarea ultimului focar, a restrictiilor privind focarul oricărei boli menţionate în anexa nr. 1. (2) Notificarea menţionată la alin. (1) trebuie să includă informaţiile prevăzute în anexa nr. 2 şi trebuie să fie comunicată prin telex. (3) În cazul pestei porcine clasice sunt considerate suficiente informaţiile prevăzute de Directiva Consiliului 2001/89/CEE ce introduce măsuri comunitare pentru controlul pestei porcine clasice.  +  Articolul 4 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1 alin. (2), România trebuie să notifice direct Comisiei Europene, cel puţin în prima zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, focarele secundare ale oricărei boli menţionate în anexa nr. 1, ce sunt confirmate pe teritoriul acesteia. (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se referă la săptămâna care se termina la miezul nopţii în duminica anterioară acesteia. Comisia Europeană trebuie să coreleze informaţii diferite, pe care trebuie să le transmită autorităţilor veterinare ale fiecărui stat membru. (3) Dacă nu se primesc informaţii de către Comisia Europeană, se considera că nu s-au depistat focare secundare în timpul perioadei prevăzute la alin. (2). (4) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină informaţiile menţionate în anexa nr. 2 şi trebuie să fie comunicată prin telex.  +  Articolul 5 (1) Forma codificata prin care informaţiile menţionate în anexa nr. 2 trebuie să fie transmise va fi stabilită în conformitate cu procedura menţionată la art. 6 şi înainte de data implementarii prezentei norme sanitare veterinare. (2) În conformitate cu procedura prevăzută la art. 6, se poate decide: a) să se completeze sau să se amendeze anexele; b) modificarea temporară a domeniului de aplicare a conţinutului şi a frecvenţei notificărilor, în baza bolii respective şi a evoluţiei epizootice specifice a acesteia, fără a se aduce atingere prevederilor art. 4.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări şi prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta norma sanitară veterinara, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene şi al Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordanta, în vederea evaluării conformitatii transpunerii legislative, şi va stabili măsurile necesare pentru implementarea corecta şi la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. (2) Atunci când Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor adopta prevederile menţionate la alin. (1), aceasta trebuie să facă o referire expresă la prezenta norma sanitară veterinara. Procedura privind realizarea referirii menţionate rămâne în responsabilitatea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (3) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor dispune măsurile necesare şi sancţionează, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, facilitează întocmirea documentelor necesare pentru sancţionarea incalcarilor legislaţiei veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, ce constituie infracţiuni. (4) Prezenta norma sanitară veterinara constituie transpunerea oficială a Directivei Consiliului 1982/894/CE .  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinara.  +  Anexa 1 ────────la norma sanitară veterinara────────────────────────────Bolile supuse notificării1. Pesta ecvina2. Pesta porcina africana3. Influenţa aviara4. Boala limbii albastre5. Encefalopatia spongiforma bovina6. Pesta porcina clasica7. Pleuropneumonia bovina contagioasa8. Febra aftoasa9. Boala Newcastle10. Anemia infectioasa a pastravului11. Necroza hematopoietica infectioasa12. Dermatoza nodulara contagioasa13. Febra din Valea Rift14. Pesta bovina15. Pesta rumegatoarelor mici16. Encefalomielita porcina cu enterovirus (boala Teschen)17. Variola caprina şi ovina18. Boala veziculoasa a porcului19. Stomatita veziculoasa20. Septicemia hemoragica virala  +  Anexa 2 ────────la norma sanitară veterinara────────────────────────────I. Informaţii în baza notificării solicitate la art. 3 şi 4 din norma sanitară veterinara privind focarele primare şi secundare ale bolilor menţionate în anexa nr. 11. Data expedierii2. Durata expedierii3. Ţara de origine4. Numele bolii şi tipul de virus, atunci când este cazul5. Numărul serial al focarului6. Tipul focarului7. Numărul de referinţa al focarului legat de prezentul focar8. Regiunea şi locaţia geografică a exploatatiei9. Alta regiune afectată de restrictii10. Data confirmării11. Data suspiciunii12. Data estimarii primei infectii13. Originea bolii14. Controlul măsurilor luate15. Numărul animalelor suspectate în exploatatie: a) bovine b) porcine c) ovine d) caprine e) păsări f) ecvine g) peşti h) specii sălbatice16. Numărul animalelor afectate clinic în exploatatie: a) bovine b) porcine c) ovine d) caprine e) păsări f) ecvine g) peşti h) specii sălbatice17. Numărul animalelor care au murit în exploatatie: a) bovine b) porcine c) ovine d) caprine e) păsări f) ecvine g) peşti h) specii sălbatice18. Numărul efectivului tăiat: a) bovine b) porcine c) ovine d) caprine e) păsări f) ecvine g) peşti h) specii sălbatice19. Numărul carcaselor distruse: a) bovine b) porcine c) ovine d) caprine e) păsări f) ecvine g) peşti h) specii sălbaticeII. Informaţii suplimentare în cazul pestei porcine clasice1. Distanta de la cea mai apropiată exploatatie de porcine2. Numărul şi categoria porcinelor [pentru reproducţie, ingrasare şi sugari*)] din exploatatiile infectate3. Numărul şi categoria porcinelor [pentru creştere, ingrasare şi purcei sugari*)] afectate clinic în exploataţii infectate4. Metoda de diagnostic5. Dacă boala nu se depisteaza în exploatatie sau dacă s-a confirmat într-un abator sau mijloc de transport6. Confirmarea cazurilor primare la porcii salbatici**)III. În cazul bolilor la peştiInfectiile cu una dintre bolile: necroza hematopoietica infectioasa, anemia infectioasa a pastravului, septicemia hemoragica virala, atunci când au fost confirmate în ferme sau în zone autorizate ori indemne, trebuie să fie notificate ca focare primare. Trebuie să se includă numele şi descrierea fermei sau zonei autorizate.__________ Notă *) Animale cu o vârsta de mai puţin de 3 luni. Notă **) Caz primar la porci salbatici înseamnă acele cazuri din zone libere, adică din afară zonelor cu restrictii pentru pesta porcina clasica la porcii salbatici.__________